Blog

01.04.2020

Środki organizacji

Środki organizacji

 

Środki organizacji

Środkami organizacyjnymi są: prowadzenie eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami (Przepisy Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych wydawane przez Państwowy Inspektorat Gospodarki Paliwowo-Energetycznej), przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemyślu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1973 r.. Dz. Ustaw nr I3 z 1972 r. poz. 93 - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowyh) przeszkalanie pracowników w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych i obsadzanie stanowisk związanych z eksploatacją tych urządzeń przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia (program uprawnienia budowlane na komputer). Środki techniczne ochrony przeciwporażeniowej określone są w następujących przepisach:
„Warunki techniczne, jakim powinna odpowiadać ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu do l kV", wprowadzonych do stosowania Zarządzeniem Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemyślu Materiałów Budowlanych z dnia 31 grudnia 1968 r. (Dz. Bud. nr 4 z 1969 r. poz. 13) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
„Warunki techniczne, jakim powinna odpowiadać ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu wyższym niż l kV". wprowadzonych do stosowania Zarządzeniem Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemyślu Materiałów Budowlanych z dnia 5 października I966 r. (Dz. Bud. nr I7 z I966 r. poz. 70) (uprawnienia budowlane).
Środkami technicznymi ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach i urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu do l kV‘) są trzy stopnie ochrony: ochrona podstawowa. ochrona dodatkowa i obostrzona ochrona dodatkowa (program egzamin ustny).
W zależności od wartości napięcia, okoliczności wpływających na zmniejszenie odporności organizmu na działanie napięcia (własności środowiska lub warunki pracy wpływające na zwilżenie dłoni lub stóp, wysoka temperatura wywołująca potnienie, skrępowanie swobody ruchów wynikające z ciasnoty pomieszczenia lub warunków pracy), okoliczności zwiększających możliwość porażenia ze względu na pracę na podłożu przewodzącym (beton, lastryko, goła ziemia), obecność w zasięgu ręki metalowych przedmiotów uziemionych, należy stosować jeden lub dwa z trzech wyżej wymienionych środków ochrony przeciwporażeniowej (opinie o programie).

Ochrona podstawowa

Ochrona podstawowa polega na zabezpieczeniu części instalacji urządzeń elektroenergetycznych znajdujących się pod napięciem przed dotknięciem przez obsługującego lub działaniem luku elektrycznego. Ochronę podstawową stanowią: izolacja przewodów, obudowy osprzętu, umieszczenie elementów znajdujących się pod napięciem poza zasięgiem ręki ze stanowiska manipulacyjnego (segregator aktów prawnych).
Ochrona dodatkowa jest to ochrona przed skutkami niebezpiecznego napięcia dotykowego przedmiotów przewodzących nie należących do obwodu elektrycznego lub ochrona polegająca na niedopuszczeniu do niebezpiecznego napięcia dotykowego (w urządzeniach prądu przemiennego - 65 V, a w przypadku występowania szczególnego niebezpieczeństwa porażenia - 30 V).
W urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu roboczym 50-^250 V należy stosować:
- na placach budów, w czasie budowy w nowo wznoszonych budynkach oraz w pomieszczeniach budynków, w których będą występowały warunki zwiększające niebezpieczeństwo porażenia:
- ochronę podstawową oraz ochronę dodatkową przy odbiornikach stałych (np. dźwigi. pompy, wentylatory itp.) lub ruchomych (np. przewoźne spawarki).
- ochronę podstawową i obostrzoną ochronę dodatkową przy przyrządach ręcznych, przy czym jako przyrząd ręczny należy rozumieć przyrząd trzymany w ręku lub prowadzony w czasie użytkowania zaciśniętą ręką, np. wiertarka lub szlifierka ręczna, młotek elektryczny, szlifierka lub zacieraczka do podłóg przesuwana w czasie pracy w sposób ciągły;
- w pokojach mieszkalnych, hotelowych, internatowych’i biurowych oraz salach: szkół, przedszkoli, żłobków i obiektów służby zdrowia mających podłogi z materiałów nieprzewodzących (np. deszczułki drewniane, wykładziny izolacyjne podłogowe mające odpowiedni atest Instytutu Techniki Budowlanej itp.) - tylko ochronę podstawową (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami