Środkowe wartości czynnika

Środkowe wartości czynnika

Kierując się względami technologicznymi i wynikami wstępnych doświadczeń wybrano dla każdego czynnika Zź zakres jego zmian (górny i dolny poziom) oraz określono główny poziom - Zot i interwał zmian.
Wartości czynnika Zx zmieniano od temperatury 700 do 1200°C. Środkowe wartości czynnika w doświadczeniach, przy takim zakresie zmian, przypadają w zakresie optymalnych wartości czynnika wyjściowego.

Wartości czynnika Z2 zmieniały się od 1,3 do 6,0 m2/g, ponieważ powierzchnia właściwa fazy a A1203, uzyskanej przez wypalanie technicznego tlenku glinowego, odpowiada 1,3 m2/g, a fazę a AL03 o powierzchni właściwej 6,0 m2/g można łatwo otrzymać po krótkotrwałym przemiale spieku (w ciągu 2 h) w młynie kulowym (program uprawnienia budowlane na komputer).
Czynnik Z3 zmieniano od 33,4 do 44,0%. Zakres ten obejmuje tale masy podatne na formowanie plastyczne, jak i masy półsuche, podatne na formowanie przez prasowanie. Nacisk prasowania próbek uzależniono od konsystencji masy formierskiej. Przy ilości kwasu 44,0% masę zawierającą fazę a A1208 o powierzchni właściwej Sm = = 1,3 m2/g prasowano pod ciśnieniem 36 MPa. Przy tej samej zawartości kwasu, ale przy wartości Swł = 6,0 m2/g, masa formierska była plastyczna i próbki formowano za pomocą wibrowania.

Masy formierskie zawierające 33,4% kwasu ortofosforowego prasowano pod ciśnieniem 86,5 i 5,5 MPa. Wartości powierzchni właściwej fazy a A1203 wynosiły w tych masach odpowiednio 1,3 i 6,0 m2/g (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Cement glinowo-fosforanowy o wytrzymałości na ściskanie 117,6 MPa (średnia wartość z czterech oznaczeń) otrzymano z fazy a A1203 o powierzchni właściwej 6,0 m2/g,. przy zawartości kwasu fosforowego (p = 1,633 Mg/m3) równej 28,0%. Temperatura wypalania cementu wynosiła 800CC, jego gęstość - 3,27 Mg/m3, porowatość 26,3%. Przy wymienionych wartościach czynników wartość obliczeniowa kryterium optymalizacji wynosi 113 MPa, a zatem dane doświadczalne odpowiadają obliczeniowym w granicach błędu doświadczenia.
Uzyskany model pozwala na ilościową ocenę wpływu każdego z badanych czynników na kryterium optymalizacji, a jej zgodność wskazuje na to, że czynniki, których nie uwzględniono w doświadczeniach, wpływają nieznacznie na wytrzymałość cementu glinowo-fosforanowego (uprawnienia budowlane).

Zmiany gęstości cementu

W wyniku analizy modelu można ustalić, co następuje:
- Cement glinowo-fosforanowy, wytworzony z fazy a tlenku glinowego należy utwardzać przy powolnym ogrzewaniu; wyższe wartości wytrzymałości tego cementu otrzymano przy wzroście temperatury z prędkością l°C/min w procesie jego utwardzania (program egzamin ustny).
- W celu uzyskania cementu glinowo-fosforanowego o dużej wytrzymałości trzeba stosować fazę a A1203 rozdrobnioną do powierzchni = 6,0 m2/g i wyższej; zmniejszenie ilości kwasu fosforowego przy równoczesnym zwiększeniu stopnia zagęszczenia masy formierskiej w procesie formowania wyrobów wpływa korzystnie na wytrzymałość cementu glinowo-fosforanowego.
- Wytrzymałość cementu glinowo-fosforanowego jest najwyższa w zakresie temperatury 700-i-800oC (opinie o programie).

Uzyskane równanie regresji można wykorzystać do doboru warunków technologicznych wytwarzania cementu glinowo-fosforanowego o wymaganej wytrzymałości, jak również do przewidywania wytrzymałości cementu o dowolnie dobranych wartościach podstawowych czynników.
Zmiany gęstości i porowatości cementu glinowo-fosforanowego w badanym zakresie. Dane te wskazują na zmniejszenie porowatości próbek ze wzrostem powierzchni właściwej fazy rozproszonej i ze zmniejszeniem zawartości kwasu ortofosforowego (segregator aktów prawnych).

Wpływ podstawowych czynników na odporność na wstrząsy termiczne cementu glinowo-fosforanowego, wytwarzanego z fazy a A1203, określono na podstawie wyników badań próbek cylindrycznych d-h - 20 mm, utwardzanych przy powolnym wzroście temperatury i wygrzewanych w ciągu 1 h w temperaturze 1300°C (promocja 3 w 1).
Ze zwiększeniem stężenia kwasu ortofosforowego wzrasta odporność na wstrząsy termiczne cementu glinowo-fosforanowego. Największą odporność mają masy zawierające kwas o stężeniu 80-^88%.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami