Stalownia

Stalownia

W oddziale przerobu żużla konstrukcje budowlane narażone są na wpływy temperatur i na działanie agresywnych oparów powstałych w toku produkcji (chłodzenie żużla wodą) (program uprawnienia budowlane na komputer).
Maszynownia napędów wielkiego pieca wraz z aparaturą kontrolno-pomiarową jest zlokalizowana nad torami „gorącymi”.
Konstrukcja budynku narażona jest na wpływy wysokich temperatur (temperatura żużla 1000°C), a wnętrze wymaga odpowiedniego dla człowieka mikroklimatu.

Budynek główny stalowni martenowskiej, elektrycznej czy konwertorowo-tlenowej jest obiektem bardzo skomplikowanym o ciężkiej konstrukcji. Najbardziej jednak złożony jest budynek stalowni konwertorowo-tlenowej.
Surówka dostarczana torem „gorącym” jest gromadzona na poziomie 8 m w 600-tonowych mieszalnikach. W budynku głównym stalowni poziom roboczy znajduje się na wysokości 8 m (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Hala konwertorów jest budynkiem o wysokości 50 m o skomplikowanej konstrukcji budowlanej ze względu na dużą liczbę zainstalowanych w niej ciężkich urządzeń, jak konwertor, baterie zasobników wsadowych, galerie przenośników taśmowych, kotły odzysknicowe, urządzenia odpylające, wentylacyjne, transportowe i inne.

W hali wsadowej na poziomie 20 m pracują ciężkie suwnice o udźwigu 180 T. Również w halach lejniczych na poziomie 16 m pracują ciężkie 180-tonowe suwnice. Ponadto w budynku pracuje szereg suwnic konsolowych do obsługi pomostów i stanowisk roboczych. Konstrukcja nośna w pobliżu stanowisk rozlewania stali narażona jest na wpływy wysokich temperatur. Konwencjonalny sposób rozlewania stali do wlewnic wymagał szeregu budynków związanych z tym systemem, jak hala ściągania wlewnic, oddział chłodzenia, czyszczenia i smarowania wlewnic, oddział przygotowania zestawów odlewniczych i inne. Przy systemie ciągłego odlewania stali zespół wlewniczy staje się niepotrzebny, a na jego miejsce wchodzą nowoczesne maszyny. Konstrukcja budowlana jest ściśle związana z konstrukcją maszyny odlewniczej i stanowi albo wysoką wieżę w hali maszyn, albo głęboką studnię (uprawnienia budowlane).
Wlewki o ciężarze do 16 T dowożone są ze składowiska do zespołu hal zgniatacza, tj. hali pieców wgłębnych, hali klatki roboczej zgniatacza i hali składowiska kęsów. Hale te są wyposażone w suwnice o udźwigu do 100 T.

Estakada żelbetowa

Estakada żelbetowa do przewozu gorących wlewków, oprócz dużych obciążeń dynamicznych powstających przy wypadnięciu wlewka z uchwytu suwnicy, narażona jest również na wpływy wysokiej temperatury (program egzamin ustny). Fundament klatki roboczej zgniatacza obciążony jego ciężarem (200 T) jest posadowiony na głębokości 9 m, fundamenty natomiast samotoków oraz urządzeń pomocniczych posadowione są na głębokości 4 m; kształt ich jest bardzo skomplikowany. Elementy konstrukcyjne części podziemnej, jak i nadziemnej budynku narażone są na działanie agresywnych oparów i wymagają kwasoodpornych izolacji.

Urządzenia i pomosty pompowni wysokiego ciśnienia posadowione są na różnych poziomach. Konstrukcja budynku pompowni narażona jest na działanie dynamiczne rurociągów powstające przy zamykaniu przepływu wody wysokiego ciśnienia (ok. 300 at) (opinie o programie).
Aktualnie rozważa się coraz częściej możliwości stosowania prefabrykowanych fundamentów oraz podniesienie linii walcowania ok. 4 m ponad poziom posadzki hali.
Wydział przetwórstwa hutniczego. Poszczególne oddziały jak: odlewnie staliwa, odlewnie żeliwa, kuźnie, prasownie, oddziały obróbki cieplnej, oddziały obróbki mechanicznej i inne stanowią zwarte obiekty budowlane. Głębokość posadowienia w oddziałach obróbki cieplnej dochodzi do dwudziestu metrów poniżej terenu (segregator aktów prawnych).

Odlewnie mają bardzo skomplikowane podziemie, które stanowi drugi poziom roboczy. Wewnątrz hal znajdują się różne urządzenia technologiczne i pomocnicze zawieszone często na konstrukcji nośnej budynku. Hale prasowni odznaczają się bardzo ciężką konstrukcją. Wysokość hal zależy od sił gniotu pras. Dla współpracy z prasą 8000 T na poziomie 19 m pracuje suwnica o udźwigu 320 T, a na poziomie 29 m suwnica o udźwigu IGO T. Oddziały przetwórstwa hutniczego znajdują się prawie we wszystkich zakładach, odpowiednio do charakteru produkcyjnego huty (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami