Stalownia

Stalownia

W oddziale przerobu żużla konstrukcje budowlane narażone są na wpływy temperatur i na działanie agresywnych oparów powstałych w toku produkcji (chłodzenie żużla wodą) (program uprawnienia budowlane na komputer).
Maszynownia napędów wielkiego pieca wraz z aparaturą kontrolno-pomiarową jest zlokalizowana nad torami „gorącymi”.
Konstrukcja budynku narażona jest na wpływy wysokich temperatur (temperatura żużla 1000°C), a wnętrze wymaga odpowiedniego dla człowieka mikroklimatu.

Budynek główny stalowni martenowskiej, elektrycznej czy konwertorowo-tlenowej jest obiektem bardzo skomplikowanym o ciężkiej konstrukcji. Najbardziej jednak złożony jest budynek stalowni konwertorowo-tlenowej.
Surówka dostarczana torem „gorącym” jest gromadzona na poziomie 8 m w 600-tonowych mieszalnikach. W budynku głównym stalowni poziom roboczy znajduje się na wysokości 8 m (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Hala konwertorów jest budynkiem o wysokości 50 m o skomplikowanej konstrukcji budowlanej ze względu na dużą liczbę zainstalowanych w niej ciężkich urządzeń, jak konwertor, baterie zasobników wsadowych, galerie przenośników taśmowych, kotły odzysknicowe, urządzenia odpylające, wentylacyjne, transportowe i inne.

W hali wsadowej na poziomie 20 m pracują ciężkie suwnice o udźwigu 180 T. Również w halach lejniczych na poziomie 16 m pracują ciężkie 180-tonowe suwnice. Ponadto w budynku pracuje szereg suwnic konsolowych do obsługi pomostów i stanowisk roboczych. Konstrukcja nośna w pobliżu stanowisk rozlewania stali narażona jest na wpływy wysokich temperatur. Konwencjonalny sposób rozlewania stali do wlewnic wymagał szeregu budynków związanych z tym systemem, jak hala ściągania wlewnic, oddział chłodzenia, czyszczenia i smarowania wlewnic, oddział przygotowania zestawów odlewniczych i inne. Przy systemie ciągłego odlewania stali zespół wlewniczy staje się niepotrzebny, a na jego miejsce wchodzą nowoczesne maszyny. Konstrukcja budowlana jest ściśle związana z konstrukcją maszyny odlewniczej i stanowi albo wysoką wieżę w hali maszyn, albo głęboką studnię (uprawnienia budowlane).
Wlewki o ciężarze do 16 T dowożone są ze składowiska do zespołu hal zgniatacza, tj. hali pieców wgłębnych, hali klatki roboczej zgniatacza i hali składowiska kęsów. Hale te są wyposażone w suwnice o udźwigu do 100 T.

Estakada żelbetowa

Estakada żelbetowa do przewozu gorących wlewków, oprócz dużych obciążeń dynamicznych powstających przy wypadnięciu wlewka z uchwytu suwnicy, narażona jest również na wpływy wysokiej temperatury (program egzamin ustny). Fundament klatki roboczej zgniatacza obciążony jego ciężarem (200 T) jest posadowiony na głębokości 9 m, fundamenty natomiast samotoków oraz urządzeń pomocniczych posadowione są na głębokości 4 m; kształt ich jest bardzo skomplikowany. Elementy konstrukcyjne części podziemnej, jak i nadziemnej budynku narażone są na działanie agresywnych oparów i wymagają kwasoodpornych izolacji.

Urządzenia i pomosty pompowni wysokiego ciśnienia posadowione są na różnych poziomach. Konstrukcja budynku pompowni narażona jest na działanie dynamiczne rurociągów powstające przy zamykaniu przepływu wody wysokiego ciśnienia (ok. 300 at) (opinie o programie).
Aktualnie rozważa się coraz częściej możliwości stosowania prefabrykowanych fundamentów oraz podniesienie linii walcowania ok. 4 m ponad poziom posadzki hali.
Wydział przetwórstwa hutniczego. Poszczególne oddziały jak: odlewnie staliwa, odlewnie żeliwa, kuźnie, prasownie, oddziały obróbki cieplnej, oddziały obróbki mechanicznej i inne stanowią zwarte obiekty budowlane. Głębokość posadowienia w oddziałach obróbki cieplnej dochodzi do dwudziestu metrów poniżej terenu (segregator aktów prawnych).

Odlewnie mają bardzo skomplikowane podziemie, które stanowi drugi poziom roboczy. Wewnątrz hal znajdują się różne urządzenia technologiczne i pomocnicze zawieszone często na konstrukcji nośnej budynku. Hale prasowni odznaczają się bardzo ciężką konstrukcją. Wysokość hal zależy od sił gniotu pras. Dla współpracy z prasą 8000 T na poziomie 19 m pracuje suwnica o udźwigu 320 T, a na poziomie 29 m suwnica o udźwigu IGO T. Oddziały przetwórstwa hutniczego znajdują się prawie we wszystkich zakładach, odpowiednio do charakteru produkcyjnego huty (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !