Standardowe nawierzchnie technologiczne

Nawierzchnie technologiczne w Polsce najczęściej są niczym więcej jak ulepszonym rodzimym gruntem (program na komputer). Tymczasem dobór odpowiedniej nawierzchni powinien zależeć nie tylko od kosztów wykonania, ale przede wszystkim od panujących warunków gruntowych. Bardzo często grunt rodzimy nie stanowi odpowiedniej nawierzchni i konieczne jest zastosowanie materiałów cechujących się większą nośnością. Najpowszechniej stosowany jest tłuczeń oraz beton (program na telefon). Każda z tych nawierzchni zaliczana jest do tzw. nawierzchni gruntowych ulepszonych lub nawierzchni twardych nieulepszonych (program na egzamin ustny).

Klimat naszego kraju

Standardowe nawierzchnie technologiczne

Nawierzchnie technologiczne, które wykonane są z tłucznia, dają nie tylko swobodę kształtowania drogi, ale również optymalny dobór nośności (promocja 3 w 1). Należy jednak pamiętać, że w czasie eksploatacji drogi kruszywo ulega stopniowemu zanieczyszczeniu, przez co traci wytrzymałość i przestaje pełnić swoją rolę. Dodatkowym czynnikiem wpływającym niekorzystnie na trwałość tego rodzaju powierzchni jest zróżnicowany klimat naszego kraju. Co więcej, nawierzchnie tłuczniowe nie są zaliczane do proekologicznych, ponieważ obecnie rośnie tendencja do ograniczania eksploatacji naturalnych surowców mineralnych (segregator). Stale rosną też koszty transportu materiału.
Rosnącym zainteresowaniem cieszą się nawierzchnie technologiczne betonowe. Najczęściej mają one postać układanych na odpowiednio przygotowanym podłożu gotowych elementów betonowych. Zarówno gabaryty, jak i masa takich elementów są dobrane w taki sposób, aby można je było wykorzystać powtórnie. Zwykle do budowy dróg technologicznych wykorzystywane są płyty pełne lub wielootworowe (opinie). Płyty betonowe są zbrojone, a ich transport jest ułatwiony dzięki zunifikowanym uchwytom znajdującym się pod standardowymi zawiesiami. Płyty pełne przeznaczone są do cięższego ruchu niż płyty wielootworowe. Podłoże pod nawierzchnie betonowe musi spełniać odpowiednie specyfikacje techniczne, co może podnieść koszty wykonania drogi. Konieczne jest również zachowanie precyzji i ścisłego reżimu technologicznego przy montażu elementów betonowych.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !