Blog

Wartość i rozkład sił stycznych zdjęcie nr 10
26.07.2018

Standardowe nawierzchnie technologiczne

W artykule znajdziesz:

Standardowe nawierzchnie technologiczne

Nawierzchnie technologiczne w Polsce najczęściej są niczym więcej jak ulepszonym rodzimym gruntem (program na komputer). Tymczasem dobór odpowiedniej nawierzchni powinien zależeć nie tylko od kosztów wykonania, ale przede wszystkim od panujących warunków gruntowych. Bardzo często grunt rodzimy nie stanowi odpowiedniej nawierzchni i konieczne jest zastosowanie materiałów cechujących się większą nośnością. Najpowszechniej stosowany jest tłuczeń oraz beton (program na telefon). Każda z tych nawierzchni zaliczana jest do tzw. nawierzchni gruntowych ulepszonych lub nawierzchni twardych nieulepszonych (program na egzamin ustny).

Klimat naszego kraju

Wartość i rozkład sił stycznych zdjęcie nr 11
Standardowe nawierzchnie technologiczne

Nawierzchnie technologiczne, które wykonane są z tłucznia, dają nie tylko swobodę kształtowania drogi, ale również optymalny dobór nośności (promocja 3 w 1). Należy jednak pamiętać, że w czasie eksploatacji drogi kruszywo ulega stopniowemu zanieczyszczeniu, przez co traci wytrzymałość i przestaje pełnić swoją rolę. Dodatkowym czynnikiem wpływającym niekorzystnie na trwałość tego rodzaju powierzchni jest zróżnicowany klimat naszego kraju. Co więcej, nawierzchnie tłuczniowe nie są zaliczane do proekologicznych, ponieważ obecnie rośnie tendencja do ograniczania eksploatacji naturalnych surowców mineralnych (segregator). Stale rosną też koszty transportu materiału.
Rosnącym zainteresowaniem cieszą się nawierzchnie technologiczne betonowe. Najczęściej mają one postać układanych na odpowiednio przygotowanym podłożu gotowych elementów betonowych. Zarówno gabaryty, jak i masa takich elementów są dobrane w taki sposób, aby można je było wykorzystać powtórnie. Zwykle do budowy dróg technologicznych wykorzystywane są płyty pełne lub wielootworowe (opinie). Płyty betonowe są zbrojone, a ich transport jest ułatwiony dzięki zunifikowanym uchwytom znajdującym się pod standardowymi zawiesiami. Płyty pełne przeznaczone są do cięższego ruchu niż płyty wielootworowe. Podłoże pod nawierzchnie betonowe musi spełniać odpowiednie specyfikacje techniczne, co może podnieść koszty wykonania drogi. Konieczne jest również zachowanie precyzji i ścisłego reżimu technologicznego przy montażu elementów betonowych.

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Wartość i rozkład sił stycznych zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Wartość i rozkład sił stycznych zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Wartość i rozkład sił stycznych zdjęcie nr 16 Wartość i rozkład sił stycznych zdjęcie nr 17 Wartość i rozkład sił stycznych zdjęcie nr 18
Wartość i rozkład sił stycznych zdjęcie nr 19
Wartość i rozkład sił stycznych zdjęcie nr 20 Wartość i rozkład sił stycznych zdjęcie nr 21 Wartość i rozkład sił stycznych zdjęcie nr 22
Wartość i rozkład sił stycznych zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Wartość i rozkład sił stycznych zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Wartość i rozkład sił stycznych zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Wartość i rozkład sił stycznych zdjęcie nr 32 Wartość i rozkład sił stycznych zdjęcie nr 33 Wartość i rozkład sił stycznych zdjęcie nr 34
Wartość i rozkład sił stycznych zdjęcie nr 35
Wartość i rozkład sił stycznych zdjęcie nr 36 Wartość i rozkład sił stycznych zdjęcie nr 37 Wartość i rozkład sił stycznych zdjęcie nr 38
Wartość i rozkład sił stycznych zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Wartość i rozkład sił stycznych zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Wartość i rozkład sił stycznych zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami