Blog

22.08.2018

Stanowiska postojowe i parkingi a nowelizacja warunków technicznych

W artykule znajdziesz:

Stanowiska postojowe i parkingi a nowelizacja warunków technicznych

Nowelizacja zmieniająca warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania weszła w życie 1 stycznia 2018 roku (program na komputer). Jedna z najbardziej istotnych poprawek dotyczy wymiarów stanowisk postojowych oraz odległości parkingów od budynków. Zmiany wprowadzono również w przepisach związanych z odległościami miejsc postojowych od słupów konstrukcyjnych i ścian oraz wymiarami szerokości dojazdów w garażach. Zdefiniowano również pojęcie parkingu, ponieważ do tej pory nie było go w przepisach (program na telefon). Niestety definicję ograniczono wyłącznie do samochodów, a pominięto motocykle, które również umieszczane są na stanowiska postojowaych. Na zachodzie Europy dla motocykli obowiązują osobne wymagania techniczne i przepisy prawne, a konsekwencją ich pominięcia w Polsce jest częsta praktyka parkowania tych pojazdów na chodnikach lub innych nieprzeznaczonych do tego miejscach (program na egzamin ustny).

Zapisy związane z projektowaniem

Stanowiska postojowe i parkingi a nowelizacja warunków technicznych

W nowych przepisach zastąpiono termin „miejsca postojowe” terminem „stanowiska postojowe”. Uzupełniono również zapisy związane z projektowaniem ilości miejsc parkingowych (promocja 3 w 1). Nowe regulacje w zakresie odległości parkingu od budynku objęły nie tylko samochody osobowe, ale również inne pojazdy. W nowym rozporządzeniu wyznaczono dokładne odległości stanowisk postojowych od placów zabaw, boisk dla dzieci i młodzieży, a także okien pomieszczeń, które przeznaczone są do stałego pobytu ludzi oraz dodano nowe obiekty, takie jak motele, pensjonaty, domy wycieczkowe, domy wypoczynkowe, schroniska młodzieżowe oraz schroniska. Dla pojazdów osobowych odległości pozostały bez zmian, zwiększono natomiast dopuszczalną powierzchnię parkingów (segregator).
Dzięki nowym przepisom możliwe jest zaprojektowanie większych parkingów w bliższej odległości od budynku, co ułatwia efektywne zagospodarowanie terenu. W nowelizacji rozporządzenia wprowadzono poszerzenie stanowiska postojowego do 2,5m (opinie). Oznacza to zmiany w konstrukcjach budynków, które mają posiadać parking podziemny. Wynika to z faktu, że parkingi o nowych wymiarach muszą mieć inny rozstaw słupów konstrukcyjnych, co ma wpływ na architekturę wyższych kondygnacji.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami