Stanowiska wyposażone w monitory ekranowe


Stanowiska wyposażone w monitory ekranowe
Stanowiska wyposażone w monitory ekranowe

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe definiuje wszelkie zagadnienia dotyczące pracy z różnymi rodzajami monitorów.

 

Wszelkie przepisy ujęte w tym rozporządzeniu są wyraźnie określone jako minimalne. Oznacza to, że ten zakres ochrony jest niezbędny w utrzymaniu odpowiedniej kondycji zdrowia pracownika a co za tym idzie - będzie on przedmiotem stosownych kontroli.

 

Wymagania dotyczące monitorów ekranowych

 

Pierwszym problemem, ujętym w dokumencie są wymagania dotyczące monitora ekranowego, wykorzystywanego podczas pracy. Najważniejszą kwestią jest tu odpowiednie usytuowanie monitora, pozwalające na minimalne obciążenie poszczególnych mięśni człowieka. Równie ważnym kryterium jest jakość wyświetlanego obrazu, który nie może tętnić, olśniewać i musi być osłonięty specjalną matą antyrefleksową.

 

Wymagania dotyczące klawiatury

 

Drugim, niezwykle ważnym czynnikiem, który według autorów rozporządzenia jest bardzo istotny, to odpowiednia klawiatura. Jej powierzchnia musi być tak usytuowana, by zminimalizować ryzyko powstania dyskomfortu, nawet podczas długotrwałego jej używania. Co ważne, regulacje obejmują również samą powierzchnię klawiatury, która - według autora - koniecznie musi być matowa. Rzecz jasna równie istotne jest to, by posiadała ona stosowne mechanizmy regulujące jej położenie.

 

Wymagania dotyczące biurek i foteli

 

W rozporządzeniu czytamy również o konieczności zapewnienia pracownikowi dostępu do odpowiednich mebli, które wymuszają bezpieczne i ergonomiczne usytuowanie ciała a także… muszą posiadać odpowiednią, najlepiej jasną, kolorystykę. Podobnie jak w przypadku pozostałych elementów stanowiska pracy, również powierzchnia mebli musi być matowa.

 

Powyższe zagadnienia to tylko wycinek ogólnych zaleceń, ujętych w rozporządzeniu. W celu dokładniejszego zapoznania się z nimi, warto pobrać je w oryginalnej formie.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !