Specjalność inżynieryjna kolejowa w zakresie sterowania ruchem kolejowym – jakie są wymagania w zakresie praktyki i wykształcenia?

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym dostępne są przede wszystkim dla osób, które ukończyły odpowiednie studia, a dokładniej kierunki związane z elektrotechniką lub transportem (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Sterowanie ruchem kolejowym

Studia II stopnia na tych kierunkach należy ukończyć, jeśli chce się zdawać na uprawnienia bez ograniczeń łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi (program na komputer). Jednak, aby móc przystąpić do egzaminu, trzeba jeszcze odbyć roczną praktykę przy projektowych i półtoraroczną na budowie. Do projektowania bez ograniczeń także wymagane jest ukończenie studiów II stopnia na kierunku transport lub elektronika oraz odbycie rocznej praktyki przy projektach – praktyka na budowie trwa w tym wypadku rok (program na telefon).

W celu zdobycia uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń wymagane jest:
• skończenie studiów I stopnia na kierunku transport lub elektrotechnika oraz 3 lata praktyki na budowie,
• skończenie studiów II stopnia na kierunku transport lub elektrotechnika oraz 1,5 roku praktyki na budowie (opinie o programie).

Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie ograniczonym otrzymać mogą osoby, które skończyły studia I stopnia na wspomnianych kierunkach oraz odbyły 1,5 roczną praktykę na budowie i roczną przy projektach. Do zdobycia takich uprawnień wystarczą też studia II stopnia na kierunku elektroenergetyka lub automatyka i robotyka oraz roczna praktyka przy projektach i półtoraroczna na budowie (segregator aktów prawnych).

Dla projektowania w ograniczonym zakresie

Dla projektowania w ograniczonym zakresie wymagane jest ukończenie studiów I stopnia na kierunku elektrotechnika lub transport oraz rok praktyki na budowie i przy projektach (promocja 3 w 1). Uprawnienia te dostępne są też dla osób, które skończyły studia II stopnia na kierunku elektroenergetyka lub automatyka i robotyka oraz odbyły roczną praktykę na budowie i przy projektach (program egzamin ustny). Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie wymagają 1,5 rocznej praktyki na budowie i studiów II stopnia automatyka lub elektroenergetyka lub I stopnia transport bądź elektrotechnika.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !