Blog

01.05.2019

Sterowanie ruchem kolejowym

W artykule znajdziesz:

Specjalność inżynieryjna kolejowa w zakresie sterowania ruchem kolejowym – jakie są wymagania w zakresie praktyki i wykształcenia?

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym dostępne są przede wszystkim dla osób, które ukończyły odpowiednie studia, a dokładniej kierunki związane z elektrotechniką lub transportem (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Sterowanie ruchem kolejowym

Studia II stopnia na tych kierunkach należy ukończyć, jeśli chce się zdawać na uprawnienia bez ograniczeń łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi (program na komputer). Jednak, aby móc przystąpić do egzaminu, trzeba jeszcze odbyć roczną praktykę przy projektowych i półtoraroczną na budowie. Do projektowania bez ograniczeń także wymagane jest ukończenie studiów II stopnia na kierunku transport lub elektronika oraz odbycie rocznej praktyki przy projektach – praktyka na budowie trwa w tym wypadku rok (program na telefon).

W celu zdobycia uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń wymagane jest:
• skończenie studiów I stopnia na kierunku transport lub elektrotechnika oraz 3 lata praktyki na budowie,
• skończenie studiów II stopnia na kierunku transport lub elektrotechnika oraz 1,5 roku praktyki na budowie (opinie o programie).

Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie ograniczonym otrzymać mogą osoby, które skończyły studia I stopnia na wspomnianych kierunkach oraz odbyły 1,5 roczną praktykę na budowie i roczną przy projektach. Do zdobycia takich uprawnień wystarczą też studia II stopnia na kierunku elektroenergetyka lub automatyka i robotyka oraz roczna praktyka przy projektach i półtoraroczna na budowie (segregator aktów prawnych).

Dla projektowania w ograniczonym zakresie

Dla projektowania w ograniczonym zakresie wymagane jest ukończenie studiów I stopnia na kierunku elektrotechnika lub transport oraz rok praktyki na budowie i przy projektach (promocja 3 w 1). Uprawnienia te dostępne są też dla osób, które skończyły studia II stopnia na kierunku elektroenergetyka lub automatyka i robotyka oraz odbyły roczną praktykę na budowie i przy projektach (program egzamin ustny). Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie wymagają 1,5 rocznej praktyki na budowie i studiów II stopnia automatyka lub elektroenergetyka lub I stopnia transport bądź elektrotechnika.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami