Stężane poprzecznie prętami stalowymi

Stężane poprzecznie prętami stalowymi

Kilka typowych przekrojów prefabrykatów mostowych. Beleczki są układane obok siebie i stężane poprzecznie prętami stalowymi zakończonymi gwintami z nakrętkami. Wszystkie te elementy wykonuje się wyłącznie w niewielu ściśle standaryzowanych i skatalogowanych wymiarach; tylko taka standaryzacja i masowość produkcji pozwala sprostać konkurencji przemysłu stalowego (zwłaszcza w stanach południowych oddalonych od centrów przemysłu) (program uprawnienia budowlane na komputer).

O zakresie zastosowania prefabrykatów na poszczególnych budowach mogą dać pojęcie takie liczby jak zużycie 6000 płyt strunobetonowych, pokrywających powierzchnię 6 ha przy wykończeniu jednego z nabrzeży w Nowym Jorku lub 2180 belek 16-metrowych (sprężonych prętami 0 25 systemem LeeMcCall) przy budowie mostu w zatoce Tampa (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Przykład zastosowania niskich beleczek ceramicznych jako nadproży okiennych.
Innym masowo produkowanym elementem sprężonym są rury; nie podajemy tu przykładów ich stosowania.

Również licznie produkowane są elementy masztów, słupy oświetleniowe ilp. pozwalające na zaoszczędzenie deficytowego drewna i zastępujące częściowo nawet konstrukcje stalowe. Maszty takie wykonywane są jako ustroje pełno- ścienne lub kratowe (uprawnienia budowlane). W przypadku masztów o znacznej wysokości lub bardziej złożonej budowie można zastosować łączenie poszczególnych prefabrykowanych elementów przez sprężenie.
Interesującą dziedzinę prefabrykacji stanowią pale sprężane (wprowadzane w grunt przez wbijanie), wykonywane jako strunobetonowe lub kablobetonowe.

Zaletą tych pali jest ich odporność na uderzenia przy wbijaniu, jak również - dzięki rysoodporności - na wszelkie nieprzewidziane obciążenia i agresję chemiczną. Oczywiście, sprężenie okazuje się szczególnie właściwe w przypadku pali pracujących na rozciąganie. Różne stosowane przekroje pali. Inne przekroje pali o długości ok. 12 m, sprężonych prętami 0 28 mm (Beckton, Anglia). Przy zabijaniu nakłada się na nie odpowiedni kołpak, jak to widać na rysunku (program egzamin ustny). Pale takie są silnie uzwojone z uwagi na znaczne siły ściskające.

Przekrój dźwigara

Części końcowe pali są pełne, na pozostałej części mają one przekrój wydrążony. Pale te o długpści do 21 m przewidziane były na obciążenie 55 T. Różnorodne rozwiązania stopy pali składanych wg pomysłu E. Freyssineta.

Zakotwienie uzbrojenia sprężającego z prowizorycznym klinem, zwalnianym od strony głowicy przez wtłoczenie lub jego wyciągnięcie. Uzbrojenie sprężające, potrzebne przede wszystkim w czasie wbijania pala, może być później usunięte (a więc całkowicie odzyskane) jak to przewidują niektóre rozwiązania konstrukcyjne. Widok pali Freyssineta typu rurowego zastosowanych w USA (opinie o programie).
Do tej samej kategorii konstrukcji należą brusy ścianek szczelnych.
Problemem szczególnie aktualnym, zwłaszcza w Polsce, kraju o rozwiniętym górnictwie, natomiast o małym drzewostanie jest stosowanie prefabrykatów sprężonych do obudowy górniczej. Zastosowanie dźwigarów strunobetonowych do uzbrojenia szybów (segregator aktów prawnych).

Fundament pod maszynę to konstrukcja budowlana wykonana w celu podtrzymania maszyny i ustawiona na gruncie bezpośrednio lub za pośrednictwem pali. Wymiary fundamentu w pierwszym rzędzie zależą od wymiarów stojącej na nim maszyny, kształt zaś może być zarówno najprostszy (blok, płyta), jak i bardzo skomplikowany (ramowy fundament pod turbozespół).
Konstrukcje służące do podtrzymania maszyn, a nie spełniające warunków powyższej definicji (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !