Stropodachy zakryte

 

Stropodachy zakryte

Stropodachy te zależnie od warunków klimatycznych mogą być nie zabezpieczone od pary wodnej lub zabezpieczone ochronną powłoką lub przeponą. Powłokę lub przeponę umieszcza się pod warstwą ocieplającą (bliższe wyjaśnienia podano w poprzednich rozdziałach) (program uprawnienia budowlane na komputer).
Dobór przepony dachowej należy uzależnić od rodzaju procesów cieplno-wilgotnościowych i od zabezpieczenia izolacyjnego przed przenikaniem pary wodnej. Im silniej występują procesy cieplno-wilgotnościowe, tym trwalszą i cięższą przeponę należy stosować do przekrycia stropodachu.

W dobrych warunkach przepony jednowarstwowe spełniają należycie swoje zadania i przy konserwacji trwają pełny okres eksploatacyjny właściwy tym pokryciom w normalnych warunkach. Jednakże w przeciętnych warunkach eksploatacji wymaga się przepon dwuwarstwowych, przy czym należy zauważyć, że w przypadkach dyfuzji pary lepsze są pseudoprzepony od przepon właściwych, ponieważ są mniej szczelne i bardziej przepuszczalne dla pary wodnej.
Stropodachy wentylowane. Stropodachy te zastępują dachy z poddaszami wentylowanymi. Stropodachy wentylowane stosuje się w budynkach miezkalnych oraz halach przemysłowych do mokrej produkcji (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Dobre zabezpieczenie stropodachu wentylowanego od wody opiera się na zastosowaniu trzech podstawowych elementów:

1) powłoki lub przepony zabezpieczającej przed przenikaniem pary wodnej,

2) przestrzeni wentylacyjnej w postaci szczelin lub kanałów,

3) przepony izolacyjnej zabezpieczającej przed opadami atmosferycznymi.

Tarasami nazywamy poziome stropodachy zaopatrzone w nawierzchnie użytkowe, np. do chodzenia. Zasady zabezpieczenia izolacyjnego są takie same jak przy stropodachach. Poza tym stosuje się przepony cięższe i z trwalszych materiałów, ponieważ są one układane na powierzchnie o małych spadkach lub poziome oraz są przekryte kosztownymi nawierzchniami, bez zdjęcia których remont przepon jest niemożliwy (uprawnienia budowlane).

Przeznaczenie pomieszczeń

Przy projektowaniu konstrukcji tarasu należy brać pod uwagę rodzaj i przeznaczenie pomieszczeń, które pod nim się znajdują. Ma to znaczenie zwłaszcza wtedy, kiedy zależy na zastosowaniu jednakowego poziomu z pomieszczeniami mającymi wyjście na taras (program egzamin ustny). Dzięki swej dużej grubości stropodachy wentylowane wymagają znacznej przestrzeni. Uzyskać tę przestrzeń można jedynie drogą podniesienia poziomu tarasu i wtedy wchodzi się na taras z sąsiednich pomieszczeń po schodkach lub obniża się wysokość pomieszczeń pod tarasem.
Jeżeli taras jest typu stropodachu zakrytego, to nawierzchnię tarasu można wykonać na tym samym poziomie, co i podłogę pomieszczenia (z którego wychodzi się na taras). Wtedy taras musi otrzymać konstrukcję monolityczną. Jednak mimo izolacji parochronnej monolityczna konstrukcja tarasu ulega odkształceniom termicznym.

Skutki tego uwidoczniają się w postaci rys i plam na suficie (opinie o programie).
Wykonanie tarasów wymaga prawidłowego rozwiązania następujących jego składowych elementów: szczelin dylatacyjnych poziomych i pionowych, przepon, nawierzchni, instalacji odprowadzającej wodę i gniazd osadzenia balustrad.
Szczeliny dylatacyjne poziome. Niezależnie od plam, które są skutkiem procesów cieplno-wilgotnościowych, powstają na suficie rysy i różnego rodzaju spękania tynków (segregator aktów prawnych).

Szczególnie na stykach stropu ze ścianami powstają uszkodzenia tynków jako skutki termicznych odkształceń konstrukcji stropu. Jako zabezpieczenie przed tymi odkształceniami stosuje się szczeliny dylatacyjne na styku płyty stropowej z murem. Zazwyczaj płyta jednym brzegiem jest zamocowana sztywno z konstrukcją muru, a krawędź przeciwległą traktuje się jako ruchomą (przesuwną) przez zastosowanie podkładek z papy na murze.

Niezależnie od powyższych szczelin stosuje się szczelinę dylatacyjną poślizgową na całej powierzchni płyty konstrukcyjnej. Po ułożeniu przepony parochronnej nakłada się na nią warstwę piasku 2 do 3 cm. Dopiero na warstwie piasku układa się płyty ocieplające (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !