Stropy drugiego typu uprawnienia budowlane

Stropy drugiego typu uprawnienia budowlane

Stropy drugiego typu są ustrojami mniej skomplikowanymi i łatwiejszymi do wykonania. W niektórych stropach z blach fałdowych wolne przestrzenie między żebrami są zapełnione betonem, a niekiedy zbrojone. Żelbet jest wówczas wciągany do współpracy przy przenoszeniu obciążeń (program uprawnienia budowlane na komputer).

Stropy te charakteryzują się bardzo małym ciężarem własnym, na który przypada jednak w dużym stopniu ciężar stali. W porównaniu ze zwykłymi stropami na belkach stalowych zużywa się tu więcej stali. Opłaca się jednak stosować je w budynkach szkieletowych wielopiętrowych, gdyż dzięki zmniejszeniu ciężaru własnego stropu uzyskuje się znaczne oszczędności materiału w podporach, a więc w belkach i słupach. Drugą ważną zaletą tych stropów jest to, że mogą być szybko wykonane.

Obliczenia statyczne stropów należy przeprowadzać zgodnie z PN-76/B-03200 lub PN-76/B-03264 (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Lekkie belki stropów monolitycznych sprawdza się raz jako zbrojenie samonośne przekrojów żelbetowych, a drugi raz jako ustrój stalowy przy obciążeniach i rozpię- tościach montażowych.
Dość rzadko stosuje się stropy belkowo-płytowe. Belkę nośną stanowi kształtownik gięty nie obetonowany. Zamiast pustaka betonowego lub blachy stalowej daje się tu nośną płytę żelbetową, z lekkiego betonu lub drewnianą.

W Europie Zachodniej są stosowane różne stropy lekkie, których kilka przykładów przedstawiamy.

• Strop gęstoźebrowy systemu Vedi jest wykonywany bez deskowania. Lekką belkę stanowi ułożony poziomo ceownik. Ścianki pustaka nie współpracują z przekrojem betonowym przy przenoszeniu obciążeń, chociaż stosuje się także pustaki z betonów cięższych, które łącząc się z betonem pachwinowym wchodzą w skład nośnego przekroju żelbetowego (uprawnienia budowlane). Aby powiązać strefę rozciąganą ze ściskaną daje się strzemiona z drutu okrągłego o średnicy 4 mm. Od strony zewnętrznej ścianki ceownika pokrywa się powłoką antykorozyjną. Od strony wewnętrznej ceownik chroni przed korozją beton.

Aby uzyskać powierzchnię dolną o dobrej przyczepności do stali, ceownik owija się siatką Rabitza. Zużycie stali wynosi 6,1 kg/m2 powierzchni stropu. Ciężar własny stropu - przy zastosowaniu pustaków o wysokości 18 lub 20 cm - wynosi wraz z tynkiem i podłogą 300 kG/m2. Strop o rozpiętości 5,50 m przenosi obciążenie użytkowe 150 kG/m2, a przy rozpiętości ok. 4,00 m - 500 kG/m2 (program egzamin ustny). Przy większych rozpiętościach lub obciążeniach dodaje się wewnątrz ceownika pręty okrągłe.

Strop systemu Kaiser

Strop systemu Kaiser KT500 może być belkowy lub żebrowo-płytowy. Stalowa belka kratowa składa się z dwóch pasów. Każdy z tych pasów ma wycięte pasma, które wyciśnięte i zespawane tworzą krzyżulce. W wytwórni pas dolny jest wypełniony betonem lub listwą drewnianą w zależności od tego, jaki typ stropu będzie później wykonany. Kształowniki gięte są produkowane z taśmy walcowanej na gorąco o granicy plastyczności Re = 3600 kG/cm2.

Pas dolny jest już w wytwórni pokryty warstwą ochronną przeciw korozji, ponieważ nie można byłoby go zabezpieczyć dobrze po wbudowaniu do stropu. Aby podwyższyć nośność stropu dodaje się pręt okrągły o średnicy do 10 mm. Wysokość elementów wypełnienia między belkami wynosi 16-24 cm. Przy możliwych wariantach rozwiązania konstrukcji i obciążeniu użytkowym 150-500 kG/m2 rozpiętości wynoszą 3,00-6,80 m (opinie o programie). Ciężar własny stropu z posadzką i tynkiem wynosi 265-296 kG/m2.

Strop systemu Burkhardta ma konstrukcję podobną do konstrukcji stropów opisanych wyżej. Belkę stanowi wygięta blacha o grubości 1,75 lub 2,5 mm i wysokości 100-140 mm.

Część dolna jest obetonowana i razem z dodatkowymi prętami okrągłymi stanowi zbrojenie żebra żelbetowego. Stopka betonowa ma jednakowe wymiary we wszystkich typach belek. Rozstaw belek wynosi 62,5 cm. Pustaki mają wysokość 18-22 cm. Ciężar stropu bez tynku i posadzki wynosi 200-250 kG/m2. Strop może przenosić obciążenie użytkowe 150-7-450 kG/m2 przy rozpiętościach 3,90-7,00 m. Środnik belki ma otwory, które przyczyniają się do dobrego związania kształtownika z betonem. Całą siłę poprzeczną żebra żelbetowego przenosi środnik (segregator aktów prawnych).

Strop systemu LKT ma lekki dźwigar skrzynkowy złożony z czterech kształtowników zgrzewanych punktowo. Produkuje się dwa typy dźwigarów o wysokości 24 cm i 27 cm, których ciężar własny odpowienio wynosi 12,5 kG/m oraz 14,5 kG/m.

Przyjmując za punkt wyjścia większy ciężar, można powiedzieć, że belka systemu LKT zastępuje X 140, którego ciężar własny wynosi 14,4 kG/m. Pozwoli to porównać cechy geometryczne obu belek (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Włókna szklane

Włókna szklane, znane jako generatory szklanokwarcowe, to materiał kompozytowy wytwarzany z włókien elektrycznych, które są emitowane zamiast urządzenia ludzkiego włosa.…

Materiał elewacyjny

Materiał elewacyjny do materiału używanego do pokrywania zewnętrznych ścian budynków w celu ochrony przed ich dostępem oraz nadania im estetycznego…

Drabiny ewakuacyjne

Drabiny ewakuacyjne to specjalne urządzenie, które jest natychmiast opuszczane przez budynki lub elementy z dodatkowym piętrem w przypadku awarii lub…

Okna dachowe

Okna dachowe, znane również jako okna połaciowe lub okna strychowe, do okien umieszczonych w połaci dachowej budynku. Są one montowane…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !