Stropy prefabrykowane belkowo-plytowe

 

Stropy prefabrykowane belkowo-plytowe

W stropach międzypiętrowych pachwiny wypełnia się betonem marki 110. natomiast w stropodachach pachwiny mogą być wypełnione zasypką żużlową, żużlobetonem lub ciepłą zaprawą (program uprawnienia budowlane na komputer). Stropy prefabrykowane belkowo-plytowe stosuje się w budynkach magazynowych, gospodarczych i innych, gdzie nie jest wymagana gładka powierzchnia sufitu. Stropy te mają taką samą konstrukcję co strop drewniany: składają się z belek stropowych lub dźwigarów’ oraz pułapu wykonanego z prefabrykowanych płyt żelbetowych.
Do wykonania tego rodzaju stropów można stosować:
prefabrykowane belki żelbetowe typu PI. T-27. belki dwuteowe lub prostokątne żebrowe albo kablobetonowe.
prefabrykowane płyty żelbetowe typu T-27. płyty korytkowe, panwiowe lub inne. Płyty stropowe typu T-27 wykonuje się z betonu żwirowego marki 2(H) lub betonu żużlowego marki 90 (program uprawnienia budowlane na ANDROID). W rzucie poziomym płyty te mają wcięcia 4 cm w krótszych bokach płyt. co umożliwia ich oparcie na wąskich górnych pólkach belek typu PI i T-27.
Płyty stropowe T-27 produkuje się o wymiarach:
ą) długości 120 cm i szerokości 29.5 cm dostosowanych do osiowego rozstawu belek 120 cm.
b) długości 90 cm i szerokości 29.5 cm dostosowanych do rozstawu belek. Grubość płyt żwirobetonowych wynosi 5 cm. a żużlobetonowych 6 cm.
Płyty na belkach układa się w ..mijankę", na warstwie zaprawy cementowej 1 :4 lub 1:3, Spojenia między płytami zalewa się rzadką zaprawą cementową. Zbrojenie płyt dostosowane jest do obciążeń użytkowych stropu 300 i 500 kG m2. Płyty stropowe’korytkowe wykonuje się z betonu żwirowego wibrowanego o marce 200. Nośność płyt obliczona jest na obciążenie użytkowe 175 kG/m2. Obecnie płyty te produkuje się o wymiarach: długość 299 cm. szerokość 49.5 cm. wysokość 10 cm. Grubość bocznych żeber wynosi 4 cm. a grubość płyty między żebrami 3 cm.
Płyty produkowane są w dwóch rodzajach:
płyty z równymi krótszymi bokami, z wcięciami w żebrach długości 7 cm na obu końcach płyt. umożliwiającymi oparcie ich na dźwigarach na głębokość 7 cm.
płyty z wklęsłymi krótszymi bokami, dostosowane do oparcia na belkach z wąskimi górnymi półkami (uprawnienia budowlane).

Płyty korytkowe

Płyty korytkowe układa się obok siebie na podporach na zaprawie cementowej 1:3 lub 1:4 Spojenia między płytami zalewa się zaprawą cementową 1:3.
Płyty stropowe panwiowe kształtem zbliżone są do płyt korytkowych. Od płyt korytkowych różnią się tym. że mają żebra na całym obwodzie i są dodatkowo usztywnione żebrami poprzecznymi. Dotychczas płyty te produkowane są o szerokości 1.00 m dla osiowego rozstawu belek lub podpór równego 4.5 i 6.0 m.
Wyrabia się je z betonu żwirowego wibrowanego o marce 170. Połączenia dwóch płyt na dźwigarach stalowych, żelbetowych lub kablobetonowych dokonuje się za pomocą prcta łącznikowego średnicy 6 lub 8 mm umieszczonego w spoinie podłużnej między panwiami oraz przez zalanie spoin na obwodzie zaprawą cementową 1:3 (program egzamin ustny).
ten sam sposób łączy się płyty z wieńcem żelbetowym w przypadku opierania płyt na ścianie nośnej.
Płyty panwiowe mogą być wytwarzane również jako panwiowe odwrócone (z płytą na dole): stosuje się je do stropów z gładką powierzchnią sufitu. Powierzchnię górną można wyrównać pr^ez ułożenie gładkich płyt żelbetowych, opartych na żebrach podłużnych lub poprzecznych (opinie o programie). W przypadkach stosowania podłóg drewnianych legary podłogowe można układać na podsypce żużlowej lub gruzowej ułożonej na płycie między żebrami.
Poza wymienionymi płytami do wykonania tego rodzaju stropów mogą być stosowane inne płyty gładkie, pełne lub drążone.
Płyty takie w stropie układa się sposobami wyżej podanymi (segregator aktów prawnych).
Stropy z płyt wielokanałowych. Stosuje się je zarówno w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym, w budynkach o układzie konstrukcyjnym podłużnym lub poprzecznym.
Dużą zaletą tych stropów jest to. że do ich wykonania niepotrzebne są deskowanra robocze oraz że-po dokładnym zmontowaniu płyt uzyskuje się strop o dwóch gotowych i równych powierzchniach — górnej i dolnej (promocja 3 w 1).
Tego rodzaju stropy nie znalazły powszechnego zastosowania w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym wykonywanym sposobem gospodarczym, ponieważ do ich montażu potrzebne są dźwigi.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !