Struktura organizacyjna gospodarowania maszynami

Struktura organizacyjna gospodarowania maszynami
Struktura organizacyjna gospodarowania maszynami

Struktura organizacyjna gospodarowania maszynami budowlanymi nie ma charakteru jednolitego i jest w zasadzie uzależniona od licznych czynników, jak charakter i wielkość zmechanizowanych robót prowadzonych przez poszczególne przedsiębiorstwa budowlano-montażowe, specjalizacja tych przedsiębiorstw itp. Dlatego też formy organizacyjne gospodarowania maszynami budowlanymi dostosowane są do specyfiki i wielkości różnych przedsiębiorstw pracujących w budownictwie, ich warunków lokalnych itp. (program uprawnienia budowlane na komputer).

Tym niemniej zaznaczyła się w naszym budownictwie tendencja tworzenia samodzielnych przedsiębiorstw gospodarowania maszynami budowlanymi, zajmujących się ich najmem dla potrzeb poszczególnych przedsiębiorstw wykonawczych pracujących w różnych dziedzinach budownictwa. Tendencja ta stanowi w zasadzie ogólną prawidłowość spotykaną zarówno w krajach socjalistycznych, jak i kapitalistycznych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

W ostatnich latach powstały tzw. Przedsiębiorstwa Gospodarki Maszynami Budowlanymi przy Zjednoczeniach Budownictwa (np. przy Zjednoczeniu Budownictwa Warszawa), których wyniki działalności zarówno techniczne, jak i ekonomiczne, potwierdzają zasadniczą słuszność tendencji powoływania przedsiębiorstw najmu maszyn budowlanych (uprawnienia budowlane).

Zaletą tej formy organizacyjnej jest możność uzyskania stałej gotowości maszyn do niezwłocznego ich użycia oraz lepszego niż w poszczególnych przedsiębiorstwach zaplecza technicznego w postaci dobrze wyposażonych warsztatów naprawczych itp. Poza względami technicznymi i organizacyjnymi przemawiającymi za powoływaniem do życia przedsiębiorstw najmu maszyn budowlanych niemałą rolę odgrywają tutaj również zyski ekonomiczne. Polegają one - jak wskazuje praktyka zarówno krajowa, jak i zagraniczna - na zwiększeniu się ogólnej gospodarności, gdyż przedsiębiorstwa budowlane mają możność zamawiania maszyn we właściwym terminie na określony czas i w większym wyborze, niżby mogły to uczynić same (program egzamin ustny).

Baza maszyn

Nie oznacza to jednak, aby ta forma gospodarowania maszynami budowlanymi była zawsze słuszna. Przedsiębiorstwa budowlane wykazujące stale zapotrzebowanie na określone maszyny lub urządzenia do wykonywania ograniczonych rodzajów robót będą, rzecz jasna, dążyć do posiadania maszyn budowlanych na własność i dysponowania nimi bez pośrednictwa innych przedsiębiorstw, co w tych przypadkach byłoby zbędne (opinie o programie).

Jednakże głównym kryterium dla takiej czy innej struktury gospodarki maszynami budowlanymi powinny być przede wszystkim korzyści wpływające na podniesienie sprawności technologicznej i efektów ekonomicznych w realizacji odpowiednich procesów produkcji budowlanej. Zasięg centralizacji gospodarki maszynami budowlanymi w przedsiębiorstwach najmu maszyn może być różny począwszy od dysponowania maszynami ciężkimi <np. do robót ziemnych, do robót montażowych itp.) przez maszyny i urządzenia średnie (np. betoniarki, agregaty do tynkowania) aż do lekkich, a nawet do narzędzi zmechanizowanych (np. młoty pneumatyczne itp.) (segregator aktów prawnych).

Wybór zasięgu centralizacji gospodarki maszynami i urządzeniami budowlanymi zależy od specyfiki warunków, w jakich pracują poszczególne przedsiębiorstwa najmu maszyn. Natomiast w wypadku, gdy przedsiębiorstwo budowlane dysponuje własnymi maszynami i urządzeniami budowlanymi, organizacja gospodarki nimi koncentruje «ę w bazie maszyn i urządzeń, zwanej w praktyce „bazą sprzętu”, stanowiącej organ wykonawczy działu głównego mechanika w przedsiębiorstwie.

Baza maszyn i urządzeń budowlanych stanowi komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa znajdującą się na rozrachunku wewnętrznym. Rozliczenia z budowami odbywają się na podstawie ustalonego cennika usług świadczonych przez bazę maszyn i sprzętu na rzecz poszczególnych kierownictw budowy (promocja 3 w 1).

Baza maszyn i sprzętu, dysponując ścisłą ewidencją maszyn i sprzętu, prowadzi -echniczną eksploatację maszyn na poszczególnych budowach przedsiębiorstwa, kierajc parkiem maszyn przedsiębiorstwa, dokonuje napraw bieżących i średnich.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !