Strużyny świerkowe

Strużyny świerkowe

Surowiec do hydrolizy stanowią odpady mechanicznej obróbki drewna, odpady zrębowe oraz drobnica i odpady leśne. Odpady te nie nadają się do przerobu na masy celulozowe i ścier bądź z powodu trudności otrzymywania z nich zrębków bez kory i łyka, bądź ze względu na niską zawartość celulozy (drobnica, odpady leśne). Odsetek zawartej w odpadach celulozy pozwala jednak na opłacalny przerób na glikozę (program uprawnienia budowlane na komputer). Natomiast stosowanie do hydrolizy drewna o większych wymiarach jest nieekonomiczne i niewskazane.
W przemyśle hydrolizy najbardziej rozpowszechnione są metoda Bergiusa i metoda Schollera.

Surowiec stanowi rozdrobnione drewno wraz z korą. Same trociny lub wióry nie nadają się do przerobu, gdyż utrudniają przenikanie cieczy, można je natomiast stosować jako domieszkę do grubszego materiału. Wydajność produktów hydrolizy zależy od gatunku drewna i rodzaju przerabianego materiału (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Strużyny świerkowe ze strugania papierówki dają wysoką wydajność dzięki temu, że zawierają one miazgę (kambium) i najmłodsze drewno z zewnętrznych słoi.
Orientacyjną podstawę do obliczenia wydajności produktów hydrolizy drewna stanowią liczby.

Podstawę powyższego zestawienia stanowi drewno bez kory; 1000 kk drewna bezwodnego stanowi równowartość 1,79 m3 drewna bukowego lub 2,56 m:t drewna świerkowego.
Dotychczasowe metody hydrolizy opłacalne są przy przerobie dużych ilości drewna. Najmniejsze zapotrzebowanie wynosi 50 t bezwodnego drewna dziennie, a technicznie racjonalna i ekonomicznie opłacalna produkcja zaczyna się od przerobu 120 t suchej masy dziennie, co odpowiada objętości 300 mp odpadów (uprawnienia budowlane).

Produkcja taka nie może się opierać na odpadach z jednego, choćby dużego zakładu mechanicznej obróbki drewna. Wymaga ona koncentrowania w jednym miejscu odpadów z większej liczby zakładów przemysłowych. Stanowi to słaby punkt dotychczasowych metod hydrolizy, gdyż odpady drewna (zwłaszcza trociny i strużyny) źle wykorzystują nośność wagonów i sprawiają trudności przy załadowaniu i transporcie (program egzamin ustny).

Produkcja alkoholu

Z tego względu szuka się nowych metod hydrolizy pozwalających na stosowanie mniej kosztownej niż dotychczas aparatury oraz na racjonalny i opłacalny przerób 10-15 t suchej masy drzewnej, co odpowiada - zależnie od rodzaju odpadów - ilości 14-35 mp odpadów dziennie.
Produkcja alkoholu oparta na hydrolizie drewna jest równoznaczna z odciążeniem ziemniaków. Produkcja drożdży pastewnych jest równoznaczna ze zwiększeniem zasobów treściwej, wysokowartościowej paszy. Obydwa te zagadnienia odgrywają dużą rolę w naszym rolnictwie i życiu gospodarczym (opinie o programie).

Z zagadnień tych, rozpatrywanych łącznie z koniecznością racjonalnego wykorzystania niskowartościowych odpadów mechanicznej obróbki drewna, wynika potrzeba stworzenia przemysłu hydrolizy drewna w Polsce i prowadzenia w tym kierunku wytężonych prac badawczych.
Drewno w przemyśle pirolizy
Piroliza drewna, określana także mianem rozkładowej destylacji drewna i suchej destylacji drewna, polega na termicznym rozkładzie drewna bez dostępu lub przy ograniczonym dostępie powietrza. Termin sucha destylacja drewna jest nieścisły, gdyż destylację można prowadzić również w środowisku płynnym (segregator aktów prawnych).

Zwęglanie drewna jest znane od dawna; w budowlach palowych sprzed 4000 lat znaleziono smołę drzewną. Smoła była w dużych ilościach stosowana do utrwalania i uszczelniania drewnianych statków i łodzi.
Proces zwęglania drewna można prowadzić w mielerzach, w różnego typu piecach węglarskich murowanych (majdany) lub stalowych (stałych i przenośnych) oraz w zakładach fabrycznych, gdzie proces zwęglania przeprowadza się w różnego typu retortach (promocja 3 w 1).

Przy zwęglaniu drewna w mielerzach otrzymuje się węgiel drzewny i nieznaczne ilości nisko- wartościowej smoły, a traci się inne produkty destylacji rozkładowej. Przy stosowaniu pieców wykorzystanie surowca jest ńieco lepsze; pełne wykorzystanie drewna osiąga się przy destylacji prowadzonej w retortach.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !