Blog

28.10.2020

Strzałka ugięcia słupów sprężonych

Strzałka ugięcia słupów sprężonych

Strzałka ugięcia słupów sprężonych

Strzałka ugięcia słupów sprężonych, podobnie jak słupów żelbetowych, przy obciążeniu odpowiadającym normalnym warunkom pracy, nie powinna przekroczyć dopuszczalnej strzałki obliczeniowej, równej 2% długości słupa od przekroju utwierdzenia do wierzchołka (program uprawnienia budowlane na komputer).

Poważną rolę przy budowie linii na słupach prefabrykowanych odgrywa transport. Zwłaszcza transport długich i ciężkich żerdzi wymaga odpowiednich środków mechanicznych i właściwej organizacji pracy. Słupy dostarczane są z wytwórni wagonami kolejowymi na bazę budowy. Na platformie wagonu układa się je w warstwach i zabezpiecza przed przesunięciem w czasie zmiany
szybkości jazdy (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Wyładowanie następuje za pomocą dźwigów, na składowisko, względnie bezpośrednio na środki transportowe. Należy przy tym przestrzegać właściwych punktów podparcia żerdzi, aby uniknąć nadmiernego ich odkształcenia. Słupy rozwozi się za pomocą samochodów przystosowanych do jazdy po bezdrożach lub resorowanych przyczep dłużycowych holowanych przez ciągnik gąsienicowy (uprawnienia budowlane). Prace przeładunkowe wykonuje się za pomocą dźwigu samojezdnego lub urządzeń dźwigowych zmontowanych bezpośrednio na przyczepie.

Zakres prac fundamentowych na trasie linii uzależniony jest od tego, czy zastosowane zostały fundamenty betonowane na miejscu, czy też fundamenty prefabrykowane. W pierwszym przypadku możliwe są dwa rozwiązania: wykonanie fundamentów kielichowych, w które przy podnoszeniu wchodzi dolny koniec słupa lub wcześniejsze postawienie słupa i umocowanie go na odciągach, a następnie zabetonowanie jego odziomka w bloku fundamentowym (program egzamin ustny).

Stosowanie fundamentów prefabrykowanych znacznie przyśpiesza tempo budowy gdyż prace fundamentowe sprowadzają się do wykonania robót ziemnych i montażu gotowych elementów fundamentowych. Wraz z fundamentowaniem wykonuje się w przypadku linii wysokiego napięcia uziemienie w postaci bednarki ułożonej na obwodzie dna wykopu.

Montaż słupa

Montaż słupa w położeniu poziomym polega na przymocowaniu do żerdzi poprzeczników, a niekiedy na połączeniu ze sobą poszczególnych części żerdzi jak np. przy teleskopowym składaniu żerdzi wirobetonowych. Stawianie słupa odbywa się najczęściej metodą obrotową za pomocą nożyc drewnianych. Słupy o małych wymiarach można również stawiać dźwigiem samojezdnym, natomiast stawianie ciężkich słupów o dużych wymiarach jest uciążliwe i wymaga zastosowania specjalnych wież montażowych. Słupy wielożerdziowe np. portalowe stawiane są w częściach, a montaż poprzeczników następuje po ustawieniu żerdzi (opinie o programie).

Po ustawieniu słupa i ukończeniu robót fundamentowych następuje montaż izolatorów i naciąg przewodów. Szczegółowe omówienie przebiegu tych prac znajdzie czytelnik w literaturze poświęconej zagadnieniom budowy linii.
Warto jeszcze wspomnieć o sposobie wchodzenia na słupy. Przy niektórych typach słupów nie nastręcza ono większych trudności (np. przy słupach dwu- teowych z żeberkami), jednak do wchodzenia na słupy o gładkiej powierzchni konieczne jest stosowanie specjalnych słupołazów.

Sposób wchodzenia na słup wirobetonowy za pomocą słupołazów zaopatrzonych w przylgi stalowe (segregator aktów prawnych). W przypadku słupów wykonywanych na miejscu budowy zwykle na jednej ze ścian zabetonowuje się klamry włazowe. Liczne przykłady linii wysokiego napięcia na słupach żelbetowych wykonywanych na miejscu budowy spotkać można na terenie Austrii. Firma A. Porr we Wiedniu zrealizowała szereg linii 100 kV na slupach betonowanych w położeniu poziomym. Słupy przelotowe tych linii ma’ją przekrój dwuteowy, słupy zaś odporowe przekrój ażurowy skrzynkowy.

W pozycji pionowej betonowane były słupy firm Meeg w Oslo oraz Elin i Schlarbaum w Austrii (promocja 3 w 1). Znane są realizacje firm Elin również na terenach Polski (w okolicach Warszawy). Słupy systemu Schlarbaum mają pełny przekrój kołowy, dwu- teowe poprzeczniki i ze względu na stosowanie materiałów o wysokiej jakości posiadają smukłe przekroje.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami