Studia magisterskie - najlepszy wybór


Studia na uprawnienia budowlane
Studia na uprawnienia budowlane

Uprawnienia budowlane - kto może je zdobyć?

 

Wiele osób, które interesuje się szeroko pojętą branżą budowlaną oraz w niej pracuje, prędzej czy później zaczyna się interesować możliwością zdobycia uprawnień budowlanych. Istotne jest to, że na barkach osoby takowymi dysponującej spoczywa naprawdę wielka odpowiedzialność - a także w związku z tym tryb ich otrzymywania oraz to, kto może je otrzymać, regulują ściśle przepisy prawne. Jakie warunki należy spełnić, by móc rozpocząć ścieżkę praktyk prowadzącą do egzaminu na uprawnienia budowlane?

 

Studia magisterskie - najlepszy wybór

 

Nie jest absolutnie zaskoczeniem to, że osoby legitymujące się stopniem zawodowym magistra mogą zdobyć uprawnienia budowlane najszybciej (obowiązkowa praktyka na budowie po ich zakończeniu trwa najkrócej) oraz w przeciwieństwie do osób o niższym wykształceniu mogą także otrzymać uprawnienia bez ograniczeń. Przykładowo, studia na kierunku architektura i urbanistyka umożliwiają zdobycie uprawnień architektonicznych bez ograniczeń, o ile są to studia magisterskie. Po licencjacie zdobyć można jedynie uprawnienia w ograniczonym zakresie.

 

Architektura czy inne kierunki?

 

Oczywiście nie trzeba być architektem, aby kierować budową. Najpopularniejszym innym kierunkiem studiów jest oczywiście budownictwo. Po jego ukończeniu mamy możliwość zdobycia całego szeregu uprawnień: np. wyburzeniowych, kolejowych, mostowych, drogowych czy konstrukcyjno - budowlanych. Zasada uprawnień bez ograniczeń dla magistrów i w ograniczonym zakresie dalej tutaj funkcjonuje, więc być może warto jest jednak spędzić 2 lata dłużej na uczelni w perspektywie dalszego rozwoju kariery.

 

Jeśli nie studia, to co?

 

Architektura i urbanistyka, budownictwo czy logistyka niekoniecznie są kierunkami, które przekonają osoby niezdecydowane do odbycia studiów. W końcu na ich ukończenie trzeba przeznaczyć wiele czasu i energii. Na szczęście uprawnienia budowlane można zdobyć także posiadając tytuł zawodowy technika albo mistrza. Trzeba jednak wówczas pamiętać, że praktyka konieczna do odbycia znacznie się wydłuża.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !