Studia na kierunku transport - uprawnienia budowlane


Uprawnienia budowlane

 

Uprawnienia budowlane zezwalają na samodzielne działanie, projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi. By zdobyć w Polsce takie uprawnienia należy skończyć studia na politechnice (budowlane) oraz odbyć praktykę. Dodatkowo trzeba zdać egzamin. Uprawnienia budowlane możemy podzielić ze względu na specjalizację:


- architektoniczne,
- konstrukcyjno-budowlana,
- inżynieryjnej, w której wyróżniamy: mostową, drogową, kolejową, hydrotechniczną, wyburzeniową,
- instalacyjnej, w której wyróżniamy: telekomunikacyjną, sanitarną, elektryczną.

 

Osoby, które zdobyły uprawnienia budowlane mogą:


- opracowywać projekty architektoniczne i budowlane,
- pełnić nadzór nad realizacją projektów,
- pełnić funkcję kierownika budowy,
- pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego.

 

Uprawnienia budowlane z zakresu inżynierii kolejowej pozwalają do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami takich obiektów jak: tory, dworzec kolejowy, stacje. Dodatkowo dają możliwość sterowania ruchem kolejowym w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych.

 

Osoby, które skończyły studia o kierunku - Transport o specjalizacji: drogi kolejowe, również mogą się ubiegać o uprawnienia budowlane, które są przewidziane dla specjalizacji kolejowej. Co roku rośnie liczba studentów na kierunkach inżynierskich. Głównie jest to spowodowane pewną pracą po studiach i dobrych zarobkach wraz ze wzrostem doświadczenia zawodowego. Jednak osoby, które wybierają taki zawód nigdy nie skończą się uczyć - ciągle zmieniające się przepisy powodują, że zawsze trzeba się doszkalać i uczyć nowych rzeczy. Natomiast jeśli chodzi już o samą pracę to bardzo ważna jest praktyka. Według opinii studentów na uczelniach wciąż jest za mało praktyk a za dużo teorii. Dlatego tak bardzo ważna jest praktyka odbywana zarówno na studiach jak i po studiach. To właśnie na niej najwięcej się uczymy i poznajemy jak wygląda rynek pracy od wewnątrz. Również kobiety coraz chętniej studiują kierunki inżynierskie, w tym budowlane. Co roku liczba kobiet na politechnikach wzrasta.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !