Blog

Prace przygotowawcze zdjęcie nr 10
30.05.2018

Studia na kierunku transport - uprawnienia budowlane

W artykule znajdziesz:

Studia na kierunku transport - uprawnienia budowlane


Uprawnienia budowlane

 

Uprawnienia budowlane zezwalają na samodzielne działanie, projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi. By zdobyć w Polsce takie uprawnienia należy skończyć studia na politechnice (budowlane) oraz odbyć praktykę. Dodatkowo trzeba zdać egzamin. Uprawnienia budowlane możemy podzielić ze względu na specjalizację:


- architektoniczne,
- konstrukcyjno-budowlana,
- inżynieryjnej, w której wyróżniamy: mostową, drogową, kolejową, hydrotechniczną, wyburzeniową,
- instalacyjnej, w której wyróżniamy: telekomunikacyjną, sanitarną, elektryczną.

 

Osoby, które zdobyły uprawnienia budowlane mogą:


- opracowywać projekty architektoniczne i budowlane,
- pełnić nadzór nad realizacją projektów,
- pełnić funkcję kierownika budowy,
- pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego.

 

Uprawnienia budowlane z zakresu inżynierii kolejowej pozwalają do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami takich obiektów jak: tory, dworzec kolejowy, stacje. Dodatkowo dają możliwość sterowania ruchem kolejowym w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych.

 

Osoby, które skończyły studia o kierunku - Transport o specjalizacji: drogi kolejowe, również mogą się ubiegać o uprawnienia budowlane, które są przewidziane dla specjalizacji kolejowej. Co roku rośnie liczba studentów na kierunkach inżynierskich. Głównie jest to spowodowane pewną pracą po studiach i dobrych zarobkach wraz ze wzrostem doświadczenia zawodowego. Jednak osoby, które wybierają taki zawód nigdy nie skończą się uczyć - ciągle zmieniające się przepisy powodują, że zawsze trzeba się doszkalać i uczyć nowych rzeczy. Natomiast jeśli chodzi już o samą pracę to bardzo ważna jest praktyka. Według opinii studentów na uczelniach wciąż jest za mało praktyk a za dużo teorii. Dlatego tak bardzo ważna jest praktyka odbywana zarówno na studiach jak i po studiach. To właśnie na niej najwięcej się uczymy i poznajemy jak wygląda rynek pracy od wewnątrz. Również kobiety coraz chętniej studiują kierunki inżynierskie, w tym budowlane. Co roku liczba kobiet na politechnikach wzrasta.

Najnowsze wpisy

21.06.2024
Prace przygotowawcze zdjęcie nr 11
Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów budownictwa

Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów, zwane także obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej), jest wymagane w wielu krajach w…

21.06.2024
Prace przygotowawcze zdjęcie nr 12
Utrata uprawnień budowlanych

Utrata uprawnień budowlanych w Polsce jest regulowana przez przepisy prawa, a proces ten może mieć miejsce w określonych sytuacjach. Przyczyny…

Prace przygotowawcze zdjęcie nr 15 Prace przygotowawcze zdjęcie nr 16 Prace przygotowawcze zdjęcie nr 17
Prace przygotowawcze zdjęcie nr 18
Prace przygotowawcze zdjęcie nr 19 Prace przygotowawcze zdjęcie nr 20 Prace przygotowawcze zdjęcie nr 21
Prace przygotowawcze zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Prace przygotowawcze zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Prace przygotowawcze zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Prace przygotowawcze zdjęcie nr 31 Prace przygotowawcze zdjęcie nr 32 Prace przygotowawcze zdjęcie nr 33
Prace przygotowawcze zdjęcie nr 34
Prace przygotowawcze zdjęcie nr 35 Prace przygotowawcze zdjęcie nr 36 Prace przygotowawcze zdjęcie nr 37
Prace przygotowawcze zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Prace przygotowawcze zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Prace przygotowawcze zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami