Blog

30.05.2018

Studia pierwszego stopnia na uprawnienia budowlane

W artykule znajdziesz:

Studia pierwszego stopnia na uprawnienia budowlane

Studia pierwszego stopnia na uprawnienia budowlane

Jakie uprawnienia budowlane można otrzymać po studiach pierwszego stopnia?

Wiele osób rozpoczyna pracę już na studiach, co wiąże się z tym, że często nie kończą studiów drugiego stopnia, pozostając jedynie inżynierami (program na komputer). Ukończone studia pierwszego stopnia nie dają tylu możliwości, co studia drugiego stopnia, jednak po nich można starać się o uprawnienia budowlane - często w ograniczonym zakresie.

Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie pozwalają na projektowanie obiektów mniejszych i mniej skomplikowanych, jednak możliwe jest samodzielne pełnienie funkcji projektanta oraz odpowiedzialność za projekt (program na telefon). Istnieją trzy rodzaje uprawnień budowlanych - projektowe, wykonawcze oraz projektowo - wykonawcze, a te dzielą się na uprawnienia bez ograniczeń oraz w ograniczonym zakresie (opinie o programie).

Przykładowo, dla specjalizacji konstrukcyjno - budowlanej, absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku budownictwo może uzyskać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, jeśli odbędzie trzyletnią praktykę na budowie. W przypadku uprawnień wykonawczych w ograniczonym zakresie, praktyka na budowie powinna trwać półtora roku (segregator aktów prawnych).

Aby uzyskać uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie, musi on odbyć roczną praktykę przy sporządzaniu projektów, a także półtoraroczną praktykę na budowie.

W przypadku samych uprawnień projektowych, absolwent studiów pierwszego stopnia może starać się o uprawnienia w ograniczonym zakresie po odbyciu rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów oraz rocznej na budowie.

Absolwenci kierunków studiów pokrewnych do danej specjalizacji mogą uzyskać uprawnienia projektowe w ograniczonym zakresie po odbyciu praktyki o określonej długości. W przypadku wyżej wymienionej specjalizacji, inżynier architektury musi odbyć praktykę na budowie trwającą 3 lata.

Możliwe jest również uzyskanie uprawnień budowlanych kończąc studia pierwszego stopnia na innych kierunkach, które nie zostały wymienione, a znajdują się na liście kierunków pokrewnych w rozporządzeniu ministra. Rozporządzenie definiuje również czas trwania praktyki zawodowej.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami