Blog

Chłonność wilgoci zdjęcie nr 10
30.05.2018

Studia pierwszego stopnia na uprawnienia budowlane

W artykule znajdziesz:

Studia pierwszego stopnia na uprawnienia budowlane

Chłonność wilgoci zdjęcie nr 11
Studia pierwszego stopnia na uprawnienia budowlane

Jakie uprawnienia budowlane można otrzymać po studiach pierwszego stopnia?

Wiele osób rozpoczyna pracę już na studiach, co wiąże się z tym, że często nie kończą studiów drugiego stopnia, pozostając jedynie inżynierami (program na komputer). Ukończone studia pierwszego stopnia nie dają tylu możliwości, co studia drugiego stopnia, jednak po nich można starać się o uprawnienia budowlane - często w ograniczonym zakresie.

Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie pozwalają na projektowanie obiektów mniejszych i mniej skomplikowanych, jednak możliwe jest samodzielne pełnienie funkcji projektanta oraz odpowiedzialność za projekt (program na telefon). Istnieją trzy rodzaje uprawnień budowlanych - projektowe, wykonawcze oraz projektowo - wykonawcze, a te dzielą się na uprawnienia bez ograniczeń oraz w ograniczonym zakresie (opinie o programie).

Przykładowo, dla specjalizacji konstrukcyjno - budowlanej, absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku budownictwo może uzyskać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, jeśli odbędzie trzyletnią praktykę na budowie. W przypadku uprawnień wykonawczych w ograniczonym zakresie, praktyka na budowie powinna trwać półtora roku (segregator aktów prawnych).

Aby uzyskać uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie, musi on odbyć roczną praktykę przy sporządzaniu projektów, a także półtoraroczną praktykę na budowie.

W przypadku samych uprawnień projektowych, absolwent studiów pierwszego stopnia może starać się o uprawnienia w ograniczonym zakresie po odbyciu rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów oraz rocznej na budowie.

Absolwenci kierunków studiów pokrewnych do danej specjalizacji mogą uzyskać uprawnienia projektowe w ograniczonym zakresie po odbyciu praktyki o określonej długości. W przypadku wyżej wymienionej specjalizacji, inżynier architektury musi odbyć praktykę na budowie trwającą 3 lata.

Możliwe jest również uzyskanie uprawnień budowlanych kończąc studia pierwszego stopnia na innych kierunkach, które nie zostały wymienione, a znajdują się na liście kierunków pokrewnych w rozporządzeniu ministra. Rozporządzenie definiuje również czas trwania praktyki zawodowej.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Chłonność wilgoci zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Chłonność wilgoci zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Chłonność wilgoci zdjęcie nr 16 Chłonność wilgoci zdjęcie nr 17 Chłonność wilgoci zdjęcie nr 18
Chłonność wilgoci zdjęcie nr 19
Chłonność wilgoci zdjęcie nr 20 Chłonność wilgoci zdjęcie nr 21 Chłonność wilgoci zdjęcie nr 22
Chłonność wilgoci zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Chłonność wilgoci zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Chłonność wilgoci zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Chłonność wilgoci zdjęcie nr 32 Chłonność wilgoci zdjęcie nr 33 Chłonność wilgoci zdjęcie nr 34
Chłonność wilgoci zdjęcie nr 35
Chłonność wilgoci zdjęcie nr 36 Chłonność wilgoci zdjęcie nr 37 Chłonność wilgoci zdjęcie nr 38
Chłonność wilgoci zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Chłonność wilgoci zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Chłonność wilgoci zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami