Blog

07.04.2022

Sonda mechaniczna

W artykule znajdziesz:

Sonda mechaniczna

Sonda mechaniczna - sonda składająca się z linki nawiniętej na bęben i z pogłębiacza, w którym umieszczony jest indykator sonda mikrofonowa - mikrofon sondujący sonda neutron-gamma - sonda geofizyczna do wykonywania profilowania neutron-gamma. w której podstawowymi elementami są: detektor promieniowania gamma, źródło zasilania detektora oraz wzmacniacz impulsów; sonda zawiera umieszczone poniżej detektora, oddzielone para- fmowo-stalowo-ołowianym lub stalowo-ołowianym ekranem, źródło neutronów sonda neutron-neutron - sonda geofizyczna do wykonywania profilowania neutron-neutron termicznego lub nadtermieznego, której podstawowymi elementami są: detektor neutronów termicznych lub nadtcrmicznych, źródło zasilania detektora, wzmacniacz impulsów oraz źródło neutronów (program uprawnienia budowlane na komputer).

Sonda pomiarowa - urządzenie zawierające czujnik oraz obwód strojony z detektorem, pozwalającym na odprowadzenie próbki napięcia układu badanego bez dostrzegalnych zakłóceń przebiegów w nim zachodzących sonda potencjałowa - elektroda pomocnicza o rozmiarach małych w porównaniu z objętością gazu, którą umieszcza się w lampie gazowanej w celu określenia potencjału pola sonda potencjałowa - w geofizyce wiertniczej - sonda elektryczna, trójelektrodowa, w której dwie parzyste pomiarowe lub zasilające elektrody umieszczone są w dużej (teoretycznie nieskończonej) od siebie odległości w porównaniu z odległością od trzeciej nieparzystej elektrody zasilającej lub pomiarowej sonda rdzeniowa - ocean, przyrząd stosowany przez statki badawcze do wycinania prób gruntu z dna morskiego z zachowaniem naturalnego uwarstwienia osadów i podmorskiej skorupy ziemskiej (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Sonda ręczna, ołowianka - sonda składająca się z linki i przymocowanego na jej końcu ciężarka ołowianego (pogłębiacza) sonda sprzęgająca - metalowy pręt używany do wprowadzania lub wyprowadzania energii z wnęki rezonansowej klistronu sonda wielkopiecowa - urządzenie do pomiaru poziomu załadowania materiałów’ wsadowych w gardzieli wielkiego pieca (uprawnienia budowlane).

Sondowanie

Sondowanie - badanie lub mierzenie za pomocą sondy sondowanie atmosfery - pomiar czynników meteorologicznych w górnych warstwach atmosfery za pomocą balonów i rakiet sondowanie elektryczne boczne - sondowanie oporności sondowanie emanacji - pobieranie próbek powietrza glebowego w otworach z różnych głębokości i określenie w nich stężenia emanacji radioaktywnych (program egzamin ustny).

Sondowanie gamma - pomiar natężenia promieniowania gamma na różnych głębokościach w płytkich otworach (do 4 m) sondowanie geoelektryczne - metoda pomiarowa badania budowy geoelektrycznej na podstawie pomiaru i interpretacji krzywych zależności mierzonego parametru elektrycznego ośrodka od rozmiarów układu pomiarowego sondowanie geoelektryczne dipolowe - sondowanie elektrooporowe wykonane w układzie dipolowym sondowanie geoelektryczne elektrooporowe - sposób badania budowy geoelektrycznej na podstawie pomiaru i interpretacji krzywej zależności pozornej oporności elektrycznej od rozmiarów układu pomiarowego (opinie o programie).

Sondowanie geoelektryczne magnetotelluryczne - sondowanie geoelektryczne polegające na pomiarze zmian oporności pozornej ośrodka zależnej od częstotliwości zmiennych pól naturalnych elektrycznych i magnetycznych ziemi sondowanie geoelektryczne parametryczne - sondowanie geoelektryczne wykonane bezpośrednio na odkrywkach i odsłonięciach w celu ustalenia odpowiedników geologicznych dla mierzonych wielkości parametrów elektrycznych sondowanie geoelektryczne stabilizacji pola elektromagnetycznego - sondowanie geoelektryczne polegające na pomiarze pozornej oporności zależnej od czasu stabilizacji pola elektrycznego w ośrodku (segregator aktów prawnych).

Sondowanie oporności, sondowanie elektryczne boczne - w geofizyce wiertniczej - pomiar za pomocą kompletu sond elektrycznych o różnym układzie elektrod, wykonywany w celu wyznaczenia oporności właściwej skał sondowanie (radiowe) jonosfery - określenie właściwości jonosfery za pomocą specjalnych emisji radiowych (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami