Surowe płyty budowlane

Surowe płyty budowlane

Grubość płyt surowych powinna być co najmniej 5 razy mniejsza od szerokości i wynosi: cienkie 2; 2,5; 3; 4 cm, grube 5; 7; 10 cm i więcej (uprawnienia budowlane).

Płyty wyrabiane są przez łupanie, klinowanie, piłowanie, szpicowanie. Krawędzie nie są specjalnie obrabiane (czasem do licowania ścian).Wymiary płyt obrobionych są takie same jak płyt surowych.

Powierzchnie licowe obrobione według wymagań z dokładnością zależną od rodzaju materiału i wykończenia (PN/B-11161) (program na telefon). Powierzchnie wsporne i stykowe obrobione równo: w płytach 5 cm i grubszych w głąb od lica na szerokości Vs grubości płyty, jednak nie mniej niż 2 cm i nie więcej niż 5 cm; w płytach cieńszych od 5 cm — w głąb lica na Vt grubości płyty, jednak nie mniej niż 1 cm i nie więcej niż 2 cm. Płyty łupane stosowane są na chodniki, tarasy, nawierzchnie podwórzy i placów o małym nasileniu ruchu kołowego (z wyjątkiem pojazdów ciężkich).

Piaskowce twarde

Do wyrobu płyt stosuje się piaskowce twarde drobnoziarniste i średnioziarniste o wyraźnych płaszczyznach łupliwości (program na komputer).

Płyta powinna mieć kształt prostopadłościanu o prostych krawędziach i płaskich powierzchniach. Wymiary płyt wynoszą: 40X40 cm, 50X50 cm, 60X60 cm, 40X60 cm, 50X75 cm, 60X90 cm, grubość — 7 cm, wytrzymałość na ściskanie 600 kG/cm2, nasiąkliwość 2,5%, odporność na zamrażanie — całkowita. Dopuszczalne uszkodzenia wymienione są w PN/B-11117 — „Kamienne płyty chodnikowe łupane. Warunki techniczne”. Płyty piłowane stosowane są na chodniki, podłogi sal dworcowych, metro, peronów o dużym nasileniu ruchu (z wyjątkiem ruchu pojazdów powyżej 3 ton) (program egzamin ustny).

Do wyrobu stosuje się granit i twarde piaskowce (opinie o programie). Płyta powinna mieć kształt prostopadłościanu o prostych krawędziach i równych powierzchniach (segregator aktów prawnych).

Wymiary płyt wynoszą: płyty chodnikowe tarte granitowe i z twardych piaskowców 35X35 cm i 50X50 cm, grub. 4 cm. Granitowe płyty łupane o pow. naturalnego przełomu grub. 8—10 cm. Nasiąkliwość powinna być mniejsza od 0,5%, odporność na zamrażanie — całkowita (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !