Surowy klimat

Surowy klimat

Słupy ustawione są na prefabrykowanych stopach lub na wykonanym „na mokro” fundamencie. Najwyższy element słupa ma wsporniki, na których układa się rygle, a na nim drewniany pomost dla stalowego zbiornika. Ogółem jest 5 rodzajów elementów. Stosuje się zbiorniki o pojemności 25 i 50 m3 na wysokości 12 lub 3 6 m (program uprawnienia budowlane na komputer).

Montaż konstrukcji jest prosty, bez specjalnego rusztowania, gdyż deski ułożone na ryglach usztywniających służą jako pomosty montażowe. Rurowanie schowane jest w osłonie 0 400 mm, ocieplonej matami z wełny mineralnej. W podobny sposób ocieplony jest zbiornik. Przy surowym klimacie małym okresowym ruchu wody do ogrzewania rur i zbiornika podczas większych mrozów używa się piecyków.
Na dworcu w Mors (Niemcy) zbudowano kwadratową żelbetową wieżę wodną ze zbiornikiem walcowym o pojemności 200 m3 [95].

Ze względu na teren narażony na szkody górnicze zastosowano jako fundament ciężki kwadratowy pierścień o przekroju 2,50×3,00 m (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Konstrukcją nośną jest szkielet składający się z 8 słupów połączony między sobą w trzech poziomach stropami. Cały szkielet został obudowany ścianami ceglanymi, a uzyskane pomieszczenia wykorzystano na warsztat i mieszkania. Jedynie pomieszczenie pod zbiornikiem nie było użytkowane ze względu na możliwe zawilgocenie.

Walcowy zbiornik ma konstrukcję dna połączoną z płytą stropu, opartego na 4 krzyżujących się żebrach, podpartych z kolei dodatkowo żelbetowymi zastrzałami. Zastrzały te zmniejszają poważnie momenty w ryglach, ale dają spory rozpór, który przejąć muszą żebra w stropie nad II piętrem (uprawnienia budowlane).
Przekrój poprzeczny wieży ciśnień, w której konstrukcją nośną jest budynek biurowy.

Na najwyższym stropie złożonym z 6 krzyżujących się belek ustawiony jest zbiornik systemu Intze o pojemności 1000 m3. Szczegóły zbrojenia tego zbiornika. Nad tym zbiornikiem, na słupach ustawionych wewnątrz zbiornika na pierścieniu podstawy, umieszczono drugi zbiornik o pojemności 250 m3. Obudowa zbiorników jest niezależna od nich i opiera się na ramach żelbetowych, zamocowanych w konstrukcji budynku.

Belka obwodowa

W roku 1958 w Anglii [99] wykonano wieżę ciśnień ze zbiornikiem o pojemności 670 m3. Dno zbiornika znajduje się około 21,5 m nad ziemią. Przy projektowaniu rozpatrzono 4 warianty, biorąc pod uwagę zarówno walory architektoniczne, jak i koszt (program egzamin ustny). Z typów konstrukcji, których wskaźnik kosztu wynosi:
A) - 1,00,
b) - 1,06,
c) - 1,21,
D) - 1,32 wybrano konstrukcję nie najtańszą, lecz interesującą pod względem estetycznym - wieżę B) (opinie o programie).

Zbiornik żelbetowy w kształcie cylindra o średnicy 14,0 m i wysokości 5,80 m (słup wody 4,90) oparty jest na środkowym trzonie rurowym 0 2,5 m i 6 słupach prostokątnych. W trzonie umieszczono klatkę schodową i przewody. Przekrycie zbiornika wykonano jako płytę kołową o grubości 20 cm, opartą na obwodzie i trzonie środkowym. Dno zbiornika o grubości 38 cm zaprojektowano jako płyty trójkątne oparte na belce obwodowej i ryglach ułożonych promieniście. Belka obwodowa ma przekrój zmienny, gdyż jej kontur zewnętrzny jest łukowy, a wewnętrzny - prosty (segregator aktów prawnych).

Zbrojenie płyty dennej 0 16 co 23 cm dano w trzech kierunkach. Ściany zbiornika pokryto wewnątrz warstwą asfaltu grubości 2 cm, a dno - 3 cm. Słupy zewnętrzne o przekroju zmiennym TO X 105-V-210 cm uzbrojono 16 prętami 0 32. Fundamenty wieży spoczywają na warstwie gliny, dla której dopuszczalny nacisk wynosi 2,4 kG/cm2. Przyjęto w obliczeniach pod słupami zewnętrznymi naprężenie o wartości 1,6 kG/cm2, a pod fundamentem środkowym - 1,35 kG/cm2. Przy uwzględnieniu parcia wiatru naprężenia wzrosły odpowiednio do 1,7 i 1,6 kG/cm2. Początkowo osiadanie pod środkowym trzonem wyniosło 13 mm, całkowite osiadanie pod 4 latach - 45 mm (promocja 3 w 1).

Pod słupami zewnętrznymi odpowiednio - 13 mm i 32 mm. Stopy fundamentowe są żelbetowe, w środku - płyta kołowa o średnicy 8,25 m, na zewnątrz - płyty kwadratowe 4,20 x 4,20 m. Konstrukcję wykonano w ciągu 7 miesięcy.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !