Świeżo betonowane płyty żelbetowe

Świeżo betonowane płyty żelbetowe

Świeżo betonowane płyty żelbetowe, jak również układane na mokro warstwy wyrównawcze, zawierają wewnątrz przekroju jeszcze dużą ilość wilgoci, nawet gdy ich powierzchnia wygląda już na suchą. Także w budynkach wzniesionych już dawno należy liczyć się z dużą zawartością wilgoci w płytach żelbetowych, gdy ulegały one wielokrotnemu zamoknięciu na skutek opadów (program uprawnienia budowlane na komputer).

Jeżeli jastrych pływający zostanie ułożony na mokrej jeszcze konstrukcji, to wysychanie warstw od góry ulegnie znacznemu ograniczeniu. Następuje wówczas wyrównywanie wilgotności między podłożem a warstwą izolacji i jastrychem, wzmagane dodatkowo przez różnicę temperatur poszczególnych warstw. Na skutek zwiększenia wilgotności może następować gnicie warstw izolacji nieodpornych na działanie wilgoci (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

 Podłoże pływającego jasłrychu musi być dostatecznie równe i płaskie. Należy z niego usunąć nierówności punktowe, większe zaś muszą zostać pokryte warstwą wyrównującą. W przypadku cienkich i szczególnie miękkich warstw izolacyjnych tolerancje wymiarów trzeba nieraz jeszcze bardziej zmniejszyć.

Przewody instalacyjne, np. rurki przewodów elektrycznych lub rury instalacji, należy mocować na powierzchni stropu. Powinny być tak ukryte w warstwie wyrównawczej, aby jej powierzchnia była równa i twarda (uprawnienia budowlane).

Jeżeli przewody instalacyjne muszą leżeć w warstwie tłumiącej dźwięki materiałowe, to należy je prowadzić wzdłuż brzegów płyty jastrychu i przykryć matą lub filcem o dużej skuteczności izolacyjnej. Wysokość konstrukcyjna przewodu łącznie z pokryciem z materiału izolacyjnego nie może przekraczać grubości warstwy izolacyjnej (program egzamin ustny).

Warstwę wyrównującą można wykonać ze specjalnego jastrychu lub z luźnej, zagęszczalnej zasypki. Jej materiał musi być lekki i niezbyt higroskopijny (np. spęczniane szkło granulowane). Zasypkę należy przykryć. Nie należy stosować zasypek piaskowych.

Konieczny poziom izolacji akustycznej

Przed ułożeniem pływającego podkładu (jastrychu) i wykładziny podłogowej podłoże zwykle strop lub jastrych wyrównujący musi dostatecznie wyschnąć. Sucha musi być nie tylko jego powierzchnia, ale cały przekrój. Czas wysychania należy przewidywać w zależności od wilgotności podłoża, grubości elementu (stropu) i warunków schnięcia (temperatury, względnej wilgotności powietrza) (opinie o programie). Należy zapobiegać ponownemu zamoknięciu podłoża spowodowanemu opadami itp.

Pływające jastrychy na płytach żelbetowych nie osiągały niekiedy projektowanej izolacyjności akustycznej na dźwięki uderzeniowe (materiałowe). Zdarzało się to wtedy, gdy warstwa izolacyjna miała za dużą sztywność dynamiczną, ponieważ była wykonana z materiałów stosowanych do izolacji cieplnej (rys. 108). Podobnie niekorzystny wpływ miało ułożenie płyt lub mat izolacyjnych z otwartymi przerwami lub ze szczelinami. Jastrych sięgał wówczas powierzchni stropu albo też zaprawa czy zaczyn środka wiążącego przenikały przez dziury lub styki pokrycia do warstwy izolacyjnej, utwardzając ją lub tworząc mostki z zaprawy sięgające do stropu (segregator aktów prawnych).

Konieczny poziom izolacji akustycznej stropu przeciw dźwiękom materiałowym i powietrznym należy każdorazowo ustalać w zależności od wymagań użytkowych, tj. rodzaju i intensywności dźwięków materiałowych (odgłosu kroków) oraz przeznaczenia pomieszczeń pod stropem. Wymagane wartości izolacyjności akustycznej stropów pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi podawane są w normie DIN 4109 „Ochrona przed hałasem w budownictwie ogólnym".

Przy wskaźniku tłumienia dźwięków uderzeniowych (materiałowych) wynoszącym 3 (0) dB (wartość minimalna) odgłosy kroków słychać bardzo wyraźnie, przy wskaźniku 13 (10) dB (podwyższona izolacyjność) słychać je jeszcze słabo, a dopiero przy wskaźniku ponad 20 dB nie słychać już odgłosów normalnego chodzenia (promocja 3 w 1). Odgłosy z mieszkań (radio, rozmowy) dopiero przy izolacyjności właściwej Rw równej co najmniej 55 dB (wskaźniku izolacyjności co najmniej 3 dB) są na tyle tłumione, że nie odczuwa się ich jako zakłócających spokój.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !