Swobodna błona lakierowa

Swobodna błona lakierowa

Swobodna błona lakierowa: powłoka lakierowa nie związana z podłożem. Wykonuje się ją przeważnie do badań powłoki Badanie takie przeprowadza się np. w ten sposób, ze wyrób lakierowy nanosi się na gumowany papier, a następnie po wyschnięciu powłoki wkłada się papier do wody i po odmoczeniu go zdejmuje zeń powlokę (program uprawnienia budowlane na komputer).

Sykatywy: roztwory substancji przyśpieszających schnięcie wyrobów lakierowych. Dodaje się je w małych ilościach do spoiw olejnych schnących przez utlenienie. Sykatywy przyśpieszają schnięcie spoiw przez działanie katalityczne.

Sykatywa ołowiowa: związek ołowiowy rozpuszczony w rozpuszczalniku organicznym, dodawany do olejnych wyrobów lakierowych w celu przyśpieszenia ich schnięcia (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Szereg napięciowy metali: uszeregowanie metali według ich potencjałów normalnych. U góry szeregu znajdują się metale o najbardziej ujemnym, a u dołu o najbardziej dodatnim potencjale. Według miejsca, jakie zajmuje metal w szeregu napięciowym, można w przybliżeniu sądzić o jego zachowaniu się w środowisku agresywnym (uprawnienia budowlane).

Szereg powinowactwa metali: uszeregowanie metali według ich powinowactwa z tlenem. Odpowiednio do powinowactwa rozróżnia się metale szlachetne, półszlachetne i nieszlachetne. Im latwiei metal ulega utlenianiu, tym jest mniej szlachetny.

Szkody spowodowane przez korozję: szkody korozyjne w budowlach, urządzeniach itp. mogące zagrozić tym obiektom.

Szkody w pokryciach lakierowych: są to uszkodzenia spowodowane przez wadliwe wykonanie, złą jakość wyrobów lakierowych lub przez nieprzewidywane działanie czynników agresywnych. Uszkodzone pokrycie przeważnie nie może wypełniać swoich zadań (program egzamin ustny).

Sztuczny klimat: sztucznie wytwarzany klimat w komorach klimatyzacyjnych, w których czynniki klimatyczne mogą być cyklicznie zmieniane według z góry ustalonego programu.

Ścieranie: powolna zmiana powierzchni tworzywa powodowana przez działanie mechaniczne polegające na usuwaniu z niej drobnych cząstek materiału.

Środki do fosforanowania: mieszanina roztworu kwasu fosforowego i fosforanów ciężkich metali. Stosowane są do fosforanowania powierzchni metali (opinie o programie).

Środki zapobiegające osiadaniu

Środki zapobiegające osiadaniu: pęczniejące substancje, np. stearaty i talk, które dodane do pigmentowanych wyrobów lakierowych zapobiegają oddzielaniu się i osiadaniu pigmentu (segregator aktów prawnych).

Środki zapobiegające tworzeniu się kożucha: substancje, np. podstawione fenole, które dodawane w bardzo małych ilościach do wyrobów lakierowych schnących przez utlenianie zapobiegają tworzeniu się skórki (kożucha) na powierzchni długo składowanych wyrobów lakierowych. Środowisko agresywne: środowisko gazowe lub ciekłe zawierające substancje agresywne.

Technologia ochrony przed korozją: wszystkie zabiegi i procesy technologiczne związane z wykonaniem metalowych i niemetalowych warstw ochronnych, mających chronić metal przed korozją.

Technologia malarska: sposoby wykonywania pokryć malarskich. Termoplastyczne tworzywa (termoplasty): ogólna nazwa tworzyw sztucznych, które pod wpływem ciepła miękną, a po ostudzeniu twardnieją. Kształty ich można dowolnie często zmieniać po ogrzaniu.

Tradycyjne budownictwo stalowe: sposób budowania budowli ze stali, w którym stosuje się konstrukcje stalowe o tradycyjnych przekrojach i wymiarach projektowanych z dużym zapasem materiału.

Twarda żywica: ogólne określenie dla wszystkich naturalnych i sztucznych żywic, które mają wysoki punkt topliwości przekraczający 85°C. Stosuje się je m.in. do produkcji lakierów, które uzyskują dzięki temu dobrą twardość, nadają się do polerowania i nie są wrażliwe na działanie podwyższonej temperatury (promocja 3 w 1).

Tworzywa utwardzalne (duroplasty): ogólne określenie tworzyw sztucznych, które pod wpływem ciepła lub określonych substancji chemicznych (utwardzaczy) twardnieją i przechodzą w stan stały nieodwracalny (nie mogą powrócić do poprzedniego stanu skupienia ciekłego lub plastycznego). Z wyrobów lakierowych zaliczane są do tej grupy lakiery na spoiwie z żywic fenolowych, mocznikowych i melaminowych, twardniejące pod wpływem ciepła lub kwaśnych utwardzaczy.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna to rodzaj stopu stali, który charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i plamienie. Jest to popularny materiał konstrukcyjny,…

Rurociągi

Słowo “rurociągi" jest połączeniem dwóch terminów: “ruro" i “ciąg". Oznacza to system lub sieć rur używanych do przesyłania różnych substancji,…

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami