System Heinego

System Heinego

System Heinego ulepszano w toku realizacji coraz wyższych i większych kominów żelbetowych. W tej dziedzinie najwięcej doświadczeń mają Stany Zjednoczone, Związek Radziecki i Niemcy. Z wykonawstwa kominów znane są na całym świecie firmy Heine-Chimney, Custodis Company, Wayss u. Freytag i szereg innych w krajach zachodnich oraz Sojuztiepłostroj w Rosji. Przedsiębiorstwo Sojuztiepłostroj opracowało ujednolicony powtarzalny projekt urządzenia do budowy kominów (program uprawnienia budowlane na komputer).

Projekt ten [33] wykorzystano przy pierwszym polskim opracowaniu, wykonanym w Krakowskim Biurze Projektów Budownictwa Przemysłowego przez zespół pod kierownictwem R. Ciesielskiego i zastosowanym po raz pierwszy przy realizacji komina żelbetowego h = 120 m w Elektrowni Jaworzno II (w r. 1952), a później również przy realizacji innych kominów przez Przedsiębiorstwo Budowy Pieców Przemysłowych. Urządzenie to stosowano już wielokrotnie, przy czym wprowadzono pewne dalsze ulepszenia. Urządzenie do budowy kominów żelbetowych zbieżnych składa się z wieży wewnętrznej, pomostów roboczych oraz form stalowych. Część górna urządzenia (pomost i zawieszenie wieży), przy zastosowaniu sztywnego szkieletu, nosi osobną nazwę głowicy (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Wieża wewnętrzna komina wznoszona jest odcinkami równocześnie z budową trzonu komina i kotwiona w nim. Na wieży oparte są lub zawieszone wszystkie pomosty, a przez nią odbywa się transport materiałów i komunikacja na pomost roboczy. Wieże wykonuje się obecnie wyłącznie ze stali (rury lub kształtowniki). Najbardziej ekonomicznym i najkorzystniejszym pod względem technicznym rozwiązaniem okazała się wieża stalowa, montowana z elementów rurowych, łączonych ze sobą na śruby (uprawnienia budowlane). Podstawowymi zaletami konstrukcji rurowych są: szybkość i łatwość montażu oraz demontażu, lekkość i minimalna liczba elementów, wielokrotna powtarzalność (małe zużycie), łatwość konserwacji, symetria przekroju i równomierna praca statyczna.

Wyodrębnia się trzy elementy, z których wykonana jest wieża: słupki z rur 60/5, I = 1,25 (dwa odcinki po 1,25 m), ukośniki (zastrzały) z rur 32/3, l = 1,60 m oraz rygle poziome z rur 32/3, l = 0,96 m.

Pomosty robocze

Wieża jest konstrukcją kratową przestrzenną o wysokości przekraczającej o 8-10 m trzon komina (program egzamin ustny). Przekrój poziomy wieży może być w zależności od średnicy komina (warunki gabarytowe) i wysokości komina (warunki wytrzymałościowe) kwadratem 4- lub 9-szybowym, prostokątem 6-szybowym, krzyżem 5-szybowym itd. W poszczególnych szybach umieszcza się różne urządzenia pomocnicze. Szyb środkowy ma rurowe prowadnice i służy jako szyb do transportu materiałów budowlanych. Jeden z szybów bocznych służy jako szyb komunikacji dla ludzi. Przy budowie wysokich kominów stosuje się wieżę osobową, która umieszczona jest w oddzielnym szybie; niekiedy jeden z bocznych szybów wykorzystuje się do stałej kontroli pionu wieży. W pozostałych szybach przepuszcza się powrotne liny dźwigu (opinie o programie).

Wieża oparta jest za pomocą przyśrubowanych łożysk na specjalnej poziomej ramie podporowej wykonanej z ceowników. Rama podporowa leży bezpośrednio na fundamencie i nie jest w nim zakotwiona.
Usztywnienie wieży wykonuje się za pomocą 8 cięgien stalowych z nakrętkami, zakotwionych w wykonanym trzonie komina.

Pomosty robocze służą do betonowania trzonu, regulacji form, pielęgnowania betonu oraz do wykonania wykładziny wewnętrznej (segregator aktów prawnych). Główny pomost do betonowania trzonu przesuwany jest w miarę wznoszenia komina w górę. Zasadniczymi elementami pomostu są dwa stalowe kołowe pierścienie nośne z ceowników. Wewnętrzny i zewnętrzny pierścień są połączone stężeniami z kątowników. Pomiędzy pierścieniami znajdują się również prowadnice dla form stalowych. Stosuje się jedną, dwie lub nawet trzy pary pierścieni nośnych w zależności od zbieżności trzonu komina. Odstęp pierścieni jest stały i wynosi 2,0 m.

Na pierścieniach nośnych oraz przy większych średnicach kominów na dodatkowej kwadratowej ramie stalowej ułożonej przy wieży układa się promieniście belki drewniane lub kształtowniki stalowe i przymocowuje się je do pierścieni za pomocą specjalnych zawieszeń (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !