Blog

23.10.2020

System Heinego

W artykule znajdziesz:

System Heinego

System Heinego

System Heinego ulepszano w toku realizacji coraz wyższych i większych kominów żelbetowych. W tej dziedzinie najwięcej doświadczeń mają Stany Zjednoczone, Związek Radziecki i Niemcy. Z wykonawstwa kominów znane są na całym świecie firmy Heine-Chimney, Custodis Company, Wayss u. Freytag i szereg innych w krajach zachodnich oraz Sojuztiepłostroj w Rosji. Przedsiębiorstwo Sojuztiepłostroj opracowało ujednolicony powtarzalny projekt urządzenia do budowy kominów (program uprawnienia budowlane na komputer).

Projekt ten [33] wykorzystano przy pierwszym polskim opracowaniu, wykonanym w Krakowskim Biurze Projektów Budownictwa Przemysłowego przez zespół pod kierownictwem R. Ciesielskiego i zastosowanym po raz pierwszy przy realizacji komina żelbetowego h = 120 m w Elektrowni Jaworzno II (w r. 1952), a później również przy realizacji innych kominów przez Przedsiębiorstwo Budowy Pieców Przemysłowych. Urządzenie to stosowano już wielokrotnie, przy czym wprowadzono pewne dalsze ulepszenia. Urządzenie do budowy kominów żelbetowych zbieżnych składa się z wieży wewnętrznej, pomostów roboczych oraz form stalowych. Część górna urządzenia (pomost i zawieszenie wieży), przy zastosowaniu sztywnego szkieletu, nosi osobną nazwę głowicy (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Wieża wewnętrzna komina wznoszona jest odcinkami równocześnie z budową trzonu komina i kotwiona w nim. Na wieży oparte są lub zawieszone wszystkie pomosty, a przez nią odbywa się transport materiałów i komunikacja na pomost roboczy. Wieże wykonuje się obecnie wyłącznie ze stali (rury lub kształtowniki). Najbardziej ekonomicznym i najkorzystniejszym pod względem technicznym rozwiązaniem okazała się wieża stalowa, montowana z elementów rurowych, łączonych ze sobą na śruby (uprawnienia budowlane). Podstawowymi zaletami konstrukcji rurowych są: szybkość i łatwość montażu oraz demontażu, lekkość i minimalna liczba elementów, wielokrotna powtarzalność (małe zużycie), łatwość konserwacji, symetria przekroju i równomierna praca statyczna.

Wyodrębnia się trzy elementy, z których wykonana jest wieża: słupki z rur 60/5, I = 1,25 (dwa odcinki po 1,25 m), ukośniki (zastrzały) z rur 32/3, l = 1,60 m oraz rygle poziome z rur 32/3, l = 0,96 m.

Pomosty robocze

Wieża jest konstrukcją kratową przestrzenną o wysokości przekraczającej o 8-10 m trzon komina (program egzamin ustny). Przekrój poziomy wieży może być w zależności od średnicy komina (warunki gabarytowe) i wysokości komina (warunki wytrzymałościowe) kwadratem 4- lub 9-szybowym, prostokątem 6-szybowym, krzyżem 5-szybowym itd. W poszczególnych szybach umieszcza się różne urządzenia pomocnicze. Szyb środkowy ma rurowe prowadnice i służy jako szyb do transportu materiałów budowlanych. Jeden z szybów bocznych służy jako szyb komunikacji dla ludzi. Przy budowie wysokich kominów stosuje się wieżę osobową, która umieszczona jest w oddzielnym szybie; niekiedy jeden z bocznych szybów wykorzystuje się do stałej kontroli pionu wieży. W pozostałych szybach przepuszcza się powrotne liny dźwigu (opinie o programie).

Wieża oparta jest za pomocą przyśrubowanych łożysk na specjalnej poziomej ramie podporowej wykonanej z ceowników. Rama podporowa leży bezpośrednio na fundamencie i nie jest w nim zakotwiona.
Usztywnienie wieży wykonuje się za pomocą 8 cięgien stalowych z nakrętkami, zakotwionych w wykonanym trzonie komina.

Pomosty robocze służą do betonowania trzonu, regulacji form, pielęgnowania betonu oraz do wykonania wykładziny wewnętrznej (segregator aktów prawnych). Główny pomost do betonowania trzonu przesuwany jest w miarę wznoszenia komina w górę. Zasadniczymi elementami pomostu są dwa stalowe kołowe pierścienie nośne z ceowników. Wewnętrzny i zewnętrzny pierścień są połączone stężeniami z kątowników. Pomiędzy pierścieniami znajdują się również prowadnice dla form stalowych. Stosuje się jedną, dwie lub nawet trzy pary pierścieni nośnych w zależności od zbieżności trzonu komina. Odstęp pierścieni jest stały i wynosi 2,0 m.

Na pierścieniach nośnych oraz przy większych średnicach kominów na dodatkowej kwadratowej ramie stalowej ułożonej przy wieży układa się promieniście belki drewniane lub kształtowniki stalowe i przymocowuje się je do pierścieni za pomocą specjalnych zawieszeń (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami