System kombinowany układania przepon

System kombinowany układania przepon

We wszystkich innych przypadkach należy stosować system układania od wewnątrz lub tzw. system kombinowany (program uprawnienia budowlane na komputer).
System kombinowany układania przepon łączy zalety dwóch omówionych systemów. Istota jego polega na ułożeniu przepony pionowej od wewnątrz do poziomu praktycznie przydatnego do warunków konstrukcyjnych lub warunków natury hydrologicznej.

W pierwszym przypadku układa się izolacje od wewnątrz na ściany do górnej krawędzi płyty dna. Powyżej płyty dennej przeponę układa się od zewnątrz.
W drugim przypadku układa się przeponę od wewnątrz powyżej poziomu wód gruntowych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Przypadek ten sprowadza się do normalnego ułożenia przepony od wewnątrz w obrębie wód gruntowych. Po wykonaniu tej partii robót pozostałą część budowli wykonuje się już właściwie na sucho.
Poziom, na którym następuje zmiana systemu układania, uzależniony jest od grubości płyty. Poziom ten na rysunku oznaczony jest linią xx. Uzależniony jest od poziomu wód gruntowych i oznaczony linią (x’x’) (uprawnienia budowlane).

Ażeby uzyskać trwałe połączenie przepon, należy przestrzegać ściśle kolejności robót. Główne etapy robót związanych z połączeniem
przepony poziomej z pionową.

Kolejność wykonywania robót oznaczona jest na rysunku kolejnymi oznacznikami i jest następująca:
- wykonanie dolnej płyty zewnętrznej,
- wystawienie ścianki ekranowej,
- nadmurowanie ścianki ekranowej trzema warstwami cegieł na słabej zaprawie cementowo-wapiennej (celem późniejszego rozebrania),
- ułożenie przepony na płytę dolną i na ściankę ekranową,
- ułożenie ochronnej warstwy betonu lub zaprawy cementowej,
- zabetonowanie płyty dennej,
- zabetonowanie ściany,
- po stwardnieniu ściany należy zdjąć deskowanie, rozebrać 3 warstwy cegieł ze ścianki ekranowej, odciąć równo przeponę w poziomie xx i starannie oczyścić końcówkę przepony, nie odrywając jej od podłoża,
- ułożenie przepony pionowej i dokładne jej połączenie na zakład z oczyszczoną końcówką dolnej przepony,
- wykonanie zewnętrznej bocznej płyty dociskowej (program egzamin ustny).

Poziom wód gruntowych

Przykład kombinowanego układania przepony przy wznoszeniu ścianki ekranowej do poziomu wód gruntowych. Powyżej stałego poziomu wód gruntowych ścianka dociskowa może być wykonana z cegły układamej na płask (opinie o programie).
Ten sposób wykonywania wanien ma tę zaletę, że niebezpieczne połączenie znajduje się ponad poziomem wód gruntowych dzięki czemu wzrasta pewność dokładnego zabezpieczenia budowli.
Zewnętrzne układanie przepony i jej połączenie z przeponą dolną jest łatwiejsze na wyższym poziomie, ponieważ roboty mogą być wykonywane w suchym, częściowo zasypanym wykopie. Wilgoć i złe warunki pracy w pozycji klęczącej na dnie wykopu sprawiają, że dolne połączenia są wykonywane o wiele mniej dokładnie niż górne, przy których robotnicy pracować mogą stojąc i nie są tak skrępowani rusztowaniem zabezpieczającym wykopy (segregator aktów prawnych).

Kombinowany sposób układania przepon bywa w wielu przypadkach zabezpieczeń jedynym możliwym do zastosowania. Taki przypadek może zachodzić np. przy budowie fundamentu skrzyniowego w obrębie wykopu zabezpieczanego ściankami szczelnymi, kiedy zachodzi konieczność stawiania fundamentu skrzyniowego tuż obok tych ścianek. Przypadek stawiania tego fundamentu przy szczelnej ściance stalowej, przykład takiego fundamentu przy ściance drewnianej z połączeniem przepon, nie wymagającym odcinania brzegów dolnej przepony przy łączeniu z górną.

Na wymienionych ostatnich dwóch rysunkach, pomiędzy warstwą dylatacyjną 3 i ścianką szczelną jest dodatkowa ściana ochronna dylatacyjna. Dylatacja ta jest konieczna we wszystkich przypadkach, ażeby rozdzielić konstrukcje, które ze względu na inny charakter pracy nie mogą być połączone monolitycznie z fundamentem skrzyniowym. Dla uzyskania warunków rozłączenia konstrukcji musi być wykonana pomocnicza ścianka 2 (promocja 3 w 1). Należy pamiętać, że tej roli nie może spełniać płyta dociskowa, ponieważ powinna ona przylegać nieruchomo do przepony.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !