System koordynacji wymiarów

System koordynacji wymiarów

Harmonijne wzajemne powiązanie twórczości architektonicznej i państwowej normy budowlanej, jeszcze kilka lat temu wydające się jeśli nie sprzeczne, to przynajmniej wątpliwe, dzisiaj jest już zupełnie bezsporne. Nie wymaga dowodów także aktualność zagadnienia podwyższenia jakości architektury i budownictwa na podstawie twórczego wykorzystania nowoczesnych zasad normalizacji wszystkich rodzajów masowej produkcji przemysłowej (program uprawnienia budowlane na komputer). Nie ma konieczności mówienia również o tym, jak wielkie są techniczne i ekonomiczne zalety wytwarzania i stosowania znormalizowanych i zunifikowanych elementów i wyrobów, jak ważna jest rola normalizacji w zagadnieniach planowania i kontroli jakości produkcji w ogóle, a materiałów i wyrobów budowlanych w szczególności (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

O tym wszystkim, o architekturze i normie, o normie i pięknie napisano dość dużo dobrych książek, a jako zasadniczy motyw przewija się w nich myśl, że normy to nie szablony i nie dotkliwe przeszkody na twórczej drodze architekta, a jego dobrzy pomocnicy w rozwiązywaniu licznych i skomplikowanych problemów nowoczesnego budownictwa przemysłowego (uprawnienia budowlane).

Jeśli tylko dla wielkopłytowego budownictwa mieszkaniowego dziś potrzeba wyprodukować tysiące znormalizowanych wyrobów i materiałów przemysłowych, to trudno sobie wyobrazić ten niewiarygodny chaos, który by nastąpił w nowoczesnym przemyśle budowlanym bez normalizacji i jednolitego modularnego systemu koordynacji wymiarów elementów, wyrobów, materiałów i sprzętu, stosowanych w praktyce (program egzamin ustny). Różnica tutaj byłaby prawdopodobnie taka sama, jak między dziesiątkami znormalizowanych liter alfabetu, z których układa się setki tysięcy słów, a odpowiednią liczbą hieroglifów, z których każdy oznacza tylko jeden przedmiot, jedną czynność itd.

Wzajemne powiązanie twórczości architektonicznej

Bardzo skąpy jest „wyrażany za pomocą liter arsenał” starej rosyjskiej architektury drewnianej mistrzów Kraju Zakaukaskiego i Środkowej Azji. Różne warianty systemu modularnego znane były budowniczym starożytnego Egiptu, Grecji, Rzymu, Chin i Japonii (opinie o programie). Modułowi temu w znanym stopniu podporządkowywały się wymiary stosowanych typowych wyrobów i materiałów budowlanych bloków kamiennych, dłużyc, desek… Ale częściej było tak, że wymiary bloku kamiennego lub cegły określały wymiary otworów okiennych i drzwiowych oraz szerokość ścianek działowych; były one osobliwym modułem, którego wielokrotną pozostaje dotychczas grubość ściany, bynajmniej nie określana dokładnym wyliczeniem termotechnicznym.

Drewno okrągłe było w budownictwie miernikiem wymiarów licznych pomieszczeń w budownictwie ludowym, w tym również izby rosyjskiej.  Wielostronną i głęboką analizę wpływu na architekturę zasady normalizacji produkcji budowlanej i masowego wytwarzania oddzielnych składowych części architektury środkami mechanicznymi można znaleźć w wielu pracach architektów radzieckich. Oto co na ten temat pisał M. Ginzburg (segregator aktów prawnych).

Obecnie architekci zmierzają do organicznego wzajemnego powiązania swojej twórczości i zasad normalizacji. Opracowaniu nowej metody, pozwalającej znaleźć słuszną drogę do takiej wzajemnej więzi, poświęcone są np. ciekawe prace naukowe i twórcze A. Polańskiego i innych architektów radzieckich. Zasadnicza idea tej metody polega na odmiennym wykorzystaniu rozwiązań architektonicznych, uzyskanych na podstawie zunifikowanych elementów i wyrobów konstrukcyjnych. Metodę tę wdrożono przy projektowaniu i wznoszeniu nowego zespołu budowlanego im. W. I. Lenina (praca została odznaczona Nagrodą Państwową ZSRR) (promocja 3 w 1). Wzajemne powiązanie twórczości architektonicznej i przemysłu budowlanego, stworzenie unikatowych i różnorodnych budynków ze znormalizowanych wyrobów przemysłowych są to ważniejsze zadania architektury z okresu budownictwa masowego.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !