Blog

Środki transportowe zdjęcie nr 10
12.08.2020

Hydrocyklon

W artykule znajdziesz:

Hydrocyklon

Środki transportowe zdjęcie nr 11
Hydrocyklon

Hydrocyklon ma większe zastosowanie raczej do usuwania drobnych pyłów niż do klasyfikacji piasku (program uprawnienia budowlane na komputer). Zamiast siły ciężkości wykorzystywanej w poprzednich klasyfikatorach wprowadzono tu działanie siły odśrodkowej. Do osadnika wykształconego o przekroju kołowym zwężającym się ku dołowi wprowadza się stycznie do ściany mieszaninę piasku z wodą z dość znaczną prędkością.

W wyniku wirowego ruchu cieczy materiał gruby gromadzi się przy ścianach zewnętrznych, przesuwa się ku dołowi i wypływa dolnym wypustem, zaś materiał drobny unoszony do środka wypływa górnym wypustem (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Klasyfikatory. W zależności od potrzeby klasyfikatory można montować w zestawy dające określoną dokładność sortowania w żądanych przedziałach. Urządzenie takie zastosowano przy budowie przegrody w Rain.

Piasek otrzymany w wyniku klasyfikacji zawiera taki procent wody, że bezpośrednie zastosowanie go do betonu dającego się wibrować, o niskim współczynniku wodocementowym jest niemożliwe. Wilgotność tego piasku wynosi 50%, a więc nawet przy najniższym punkcie piaskowym przekroczy ilość wody obliczoną dla betonu wilgotnego (uprawnienia budowlane). Zachodzi więc konieczność odwodnienia piasku. Stopień odwodnienia zakładamy w zależności od tego, czy zamierzamy dozować do betoniarki piasek nasycony wodą, czy też o małym procencie wilgotności. Jak wiadomo dozowanie piasku mokrego zapewnia mniejszy rozrzut wyników przy określaniu konsystencji betonu aniżeli w przypadku stosowania piasku mokrego drugiego rodzaju. Magazynowanie piasku bezpośrednio po klasyfikacji w silosach wprowadza do wnętrza duże ilości wody, która wprawdzie częściowo odpływa, ale w ciągu procesu betonowania daje duże wahania wilgotności piasku.

Odwodnienie piasku w silosach uzyskuje się przez odpowiednie kształtowanie dna (program egzamin ustny). Zamiast lejów, ułatwiających wypływ piasku stosuje się dna płaskie z odprowadzeniem wody na zewnątrz. W tak zwanej „martwej przestrzeni” znajduje się gruby żwir, który działa jako warstwa drenująca. Zastosowanie sit o odpowiednio drobnych oczkach lub zbiorników perforowanych, względnie sit walcowych jest nieodpowiednie, ponieważ wraz z wodą wypływają zbyt duże ziarna piasku.

Odwodnienie piasków

Ponadto w przypadku zastosowania zbyt małych otworów urządzenie ulega zamuleniu, wymaga częstego płukania, a więc przerywa ciągłość robót betonowych. Lepsze wyniki daje urządzenie ślimakowe lub odwadniacz łopatkowy. Piasek z wodą znajdujący się w dolnym zbiorniku urządzenia ślimakowego jest unoszony ruchem podajnika ślimakowego ku górze. W czasie tego ruchu woda spływa w dół, a piasek mokry wysypuje się z górnego wypustu. Wilgotność tak uzyskanego piasku wynosi ok. 25%. Urządzenie to daje dobre wyniki dla piasków o frakcjach powyżej 0,5 mm. Frakcje poniżej tej granicy zostają częściowo wypłukane (opinie o programie).

Duży postęp w tej dziedzinie dało zastosowanie urządzeń opartych na działaniu siły odśrodkowej lub wibrowania. W jednym i drugim przypadku jest gwarancja utrzymania granicy wymywanych ziarn do średnicy 0,1 mm, a nawet w razie potrzeby poniżej.
Urządzeniem pierwszego rodzaju jest hydrocyklon.

Wskutek wibrowania woda wraz z pyłami wypływa przez otworki w ścianach bocznych urządzenia, a prawie suchy piasek wysypuje się przez rynnę. Jak wykazuje praktyka, działanie wibrowania na mokry piasek stwarza tego rodzaju warunki, że piasek drobny nie wypływa wraz z wodą przez boczne otwory urządzenia. Tworzy się coś w rodzaju filtru, który nie przepuszcza ziarn względnie suchych (segregator aktów prawnych).
Odwodnienie piasków można wykonywać także na sitach łukowych.

Kruszywo i cement należą do materiałów masowo stosowanych w budownictwie. Ten fakt masowości wymaga od służby zaopatrzeniowej, zajmującej się całokształtem problemów związanych z organizacją dostaw i gospodarką materiałową w przedsiębiorstwie, dobrej znajomości właściwości materiałów oraz wielostronnej analizy, przede wszystkim z punktu widzenia powstających tutaj kosztów (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Środki transportowe zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Środki transportowe zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Środki transportowe zdjęcie nr 16 Środki transportowe zdjęcie nr 17 Środki transportowe zdjęcie nr 18
Środki transportowe zdjęcie nr 19
Środki transportowe zdjęcie nr 20 Środki transportowe zdjęcie nr 21 Środki transportowe zdjęcie nr 22
Środki transportowe zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Środki transportowe zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Środki transportowe zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Środki transportowe zdjęcie nr 32 Środki transportowe zdjęcie nr 33 Środki transportowe zdjęcie nr 34
Środki transportowe zdjęcie nr 35
Środki transportowe zdjęcie nr 36 Środki transportowe zdjęcie nr 37 Środki transportowe zdjęcie nr 38
Środki transportowe zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Środki transportowe zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Środki transportowe zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami