Systemy konstrukcyjne dozowników ruchomych

Systemy konstrukcyjne dozowników ruchomych

Waga wyposażona jest w typowy aparat pełnouchylny, pelnoobrotowy. Słupek wagi ma wysokość umożliwiającą dogodną kontrolę odmierzania składników masy betonowej przez człowieka i może być usytuowany z lewej lub 99 z prawej strony otworu zasypowego w zależności od potrzeby (program uprawnienia budowlane na komputer).
Dozowniki ruchome stanowią grupę odmierzaczy o większym zasięgu pracy i mogą obsługiwać kilka zasobników kruszywa lub betoniarek.

Ponadto dozowniki ruchome spełniają rolę środków transportu bliskiego, przemieszczając odmierzone składniki masy betonowej spod zasobników materiałowych do betoniarek, które często nie są usytuowane bezpośrednio pod zsypami kruszywa lub cementu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Dozowniki ruchome można podzielić na obrotowe i przejezdne.
Dozowniki obrotowe konstruowane są w układzie pelnoobrotowym, są to tzw. karuzelowe, lub niepelnoobrotowym, w promieniu do 180 ‘ (uprawnienia budowlane).
Dozowniki pelnoobrotowe wyposażone są najczęściej w dwa zasobniki do odmierzania składników’ z oddzielnymi wagami typu sprężynowego. Mają podwozia na kołach ogumionych, umożliwiające łatwe przemieszczanie ich z jednego stanowiska mieszania na drugie oraz dodatkowe zmienne podpory zapewniające poziome usytuowanie oraz stateczność podczas pracy.

Pełnoobrotowy dozownik, dwuzasobnikowy obsługiwać może kilka zasobników materiałowych względnie kilka zasieków lub składowisk płaskich, pod warunkiem radialnego ich układu względem siebie i kosza zasypowego betoniarki (program egzamin ustny).

Dozowniki niepełnoobrotowe, jednozasobnikowe są najczęściej zawieszone wspornikowo do elementów konstrukcyjnych zasobników materiałowych (np. podpór, słupów itp.), stanowiących ich oś obrotu.
Odmierzacz wagowy niepełnoobrotowy typ Rapido SP 550 ma pojemność 0,15 m», udźwig 150 kG oraz dokładność odmierzania wynoszącą 0,5 kG. Używany jest do odmierzania cementu.

Dozowniki przejezdne

Dozowniki przejezdne dzielą się ze względu na układ mechanizmów jezdnych i punkty podparcia na dozowniki podwieszone na prowadnicach oraz dozowniki jezdne na podwoziu szynowym (opinie o programie).
Przykładem podwieszonego samojezdnego dozownika materiałów suchych (spływających grawitacyjnie z zasobników wieżowych), o sterowaniu ręcznym jest odmierzacz krajowej produkcji typu DKs. Do ramy dozownika przymocowana jest kabina operatora.

Odmierzanie składników masy betonowej odbywa się za pomocą wagi uchylnej, pełnoobrotowej umożliwiającej dozowanie porcjowe dowolnej liczby frakcji lub grup frakcji kruszywa z dokładnością do 2%. Rama nośna spoczywa na rolkach toczących się po dwóch prowadnicach. Pojemność zasobnika wynosi 0,50 m3, udźwig wagi 1000 kG, dokładność wagi 1 kG, średnia wydajność - 24 m3/h (segregator aktów prawnych).
Dozowniki jezdne na podwoziu szynowym znajdują szerokie zastosowanie w większych wytwórniach masy betonowej. Zasadnicze elementy składowe to rama nośna z zasobnikiem, urządzenie ważące, podwozie szynowe z ewentualnym mechanizmem jezdnym oraz w niektórych rozwiązaniach - pomost lub siedzenie dla operatora. Dozowniki tego rodzaju wymagają liniowego (szeregowego) usytuowania zasobników materiałowych.

Dozownik wagowy samojezdny na podwoziu szynowym, wyposażony w wagę uchylną, pełnoobrotową, o sterowaniu ręcznym obsługiwanym z pomostu (z siedzeniem) dla operatora. Jest to odmierzacz składników masy betonowej produkcji (typ Rapido SP 520) o pojemności zasobnika 0,6 m3, udźwigu 1000 kG, i dokładności odmierzania 5 kG. Zasobnik ma boczny otwór wylotowy.

Dozownik wagowy, samojezdny na podwoziu szynowym z zasobnikiem posiadającym otwór wylotowy usytuowany od czoła. Jest to również odmierzacz produkcji NRD (typ Rapido SP691) o pojemności 0,6 m3, udźwigu 1000 kG i dokładności odmierzania 5 kG (promocja 3 w 1). Dozownik ten nie ma własnego mechanizmu jezdnego, przemieszczanie jego odbywa się ręcznie, do czego służą uchwyty o konstrukcji rurowej umieszczone z przodu i z tyłu 101 wózka.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa, zwana także instalacją piorunochronną, do systemu włączającego w celu ochrony budynków i innych struktur przed wyładowaniem awaryjnym, takich…

Hydroizolacja

Hydroizolacja do procesu lub techniki, która ma na celu wyeliminowanie przenikaniu wody do konstrukcji budowlanej lub innego obiektu. Jest to…

Stabilność zboczy

Stabilność zboczy do zdolności zbocza (np. wzniesienia, skarpy, nasypu) do utrzymania się w jednym kawałku i nie leczyć osunięcia, załamaniu…

Inżynieria glebowa

Inżynieria glebowa to dziedzina inżynierii, która dotyczy badań, projektowania i zarządzania glebami oraz gruntem w kontekście ochrony infrastruktury, takich jak…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !