Sytuowanie obiektów budowlanych w świetle polskiego prawa


Sytuowanie obiektów budowlanych w świetle polskiego prawa

 

Posiadając działkę prywatną moglibyśmy pomyśleć, że mamy prawo postawić gdzie tylko chcemy każdy obiekt budowlany, który przyjdzie nam na myśl - czyli budynek, budowlę albo element małej architektury. Nic bardziej mylnego. Również na prywatnej powierzchni obowiązują nas zasady, których łamać nie powinniśmy - może to skutkować brakiem wydania pozwolenia na budowę.

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.

 

Umiejscowienie w stosunku do drogi


Zasady sytuowania obiektów na działkach określają różne przepisy - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Każdy z nich odnosi się do nieco innych kwestii. Pierwsza ustawa określa usytuowanie obiektu budowlanego w odniesieniu do drogi. Określany zostaje tutaj jej rodzaj, zaczynając od gminnej, gdzie budynki, a nawet reklamy nie powinny znaleźć się bliżej niż 6 metrów w terenie zabudowanym oraz 15 metrów poza nim. Możemy dowiedzieć się również w jaki sposób nie złamać przepisów sąsiadując z drogą wojewódzką, krajową, ekspresową lub nawet autostradą. W tym ostatnim przypadku musimy brać pod uwagę już naprawdę spore odległości - aż 30 i 50 metrów.

 

Zwróćmy uwagę na granice działki


Jeżeli z kolei bierzemy pod uwagę to, jak mają się granice nieruchomości do granicy działki, zapoznajmy się z Warunkami technicznymi. Wtedy dowiemy się, że ściana budynku nie może znaleźć się bliżej niż 3 metry od krańca działki jeżeli nie posiada ona okien i drzwi. Jeżeli takowe otwory znajdują się na niej, dystans ten wydłużyć możemy o metr.


Istnieją jednak oczywiście odstępstwa od podobnej reguły - inaczej nie byłoby możliwe na przykład zapełnienie pierzei kamienic plombą. Duże znaczenie mają tutaj ustalenia planu miejscowego oraz rodzaj obiektu. Możemy liczyć na ustępstwa, jeżeli projektujemy budynek jednorodzinny lub zagrodowy, nadbudowujemy takowy istniejący lub jeżeli działka posiada szerokość mniejszą niż 16 metrów. Pamiętajmy również o szczególnych przypadkach w odniesieniu do gzymsów i okapów oraz garaży.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !