Blog

Suwnice zdjęcie nr 10
30.05.2018

Sytuowanie obiektów budowlanych w świetle polskiego prawa

W artykule znajdziesz:

Sytuowanie obiektów budowlanych w świetle polskiego prawa


Sytuowanie obiektów budowlanych w świetle polskiego prawa

 

Posiadając działkę prywatną moglibyśmy pomyśleć, że mamy prawo postawić gdzie tylko chcemy każdy obiekt budowlany, który przyjdzie nam na myśl - czyli budynek, budowlę albo element małej architektury. Nic bardziej mylnego. Również na prywatnej powierzchni obowiązują nas zasady, których łamać nie powinniśmy - może to skutkować brakiem wydania pozwolenia na budowę.

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.

 

Umiejscowienie w stosunku do drogi


Zasady sytuowania obiektów na działkach określają różne przepisy - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Każdy z nich odnosi się do nieco innych kwestii. Pierwsza ustawa określa usytuowanie obiektu budowlanego w odniesieniu do drogi. Określany zostaje tutaj jej rodzaj, zaczynając od gminnej, gdzie budynki, a nawet reklamy nie powinny znaleźć się bliżej niż 6 metrów w terenie zabudowanym oraz 15 metrów poza nim. Możemy dowiedzieć się również w jaki sposób nie złamać przepisów sąsiadując z drogą wojewódzką, krajową, ekspresową lub nawet autostradą. W tym ostatnim przypadku musimy brać pod uwagę już naprawdę spore odległości - aż 30 i 50 metrów.

 

Zwróćmy uwagę na granice działki


Jeżeli z kolei bierzemy pod uwagę to, jak mają się granice nieruchomości do granicy działki, zapoznajmy się z Warunkami technicznymi. Wtedy dowiemy się, że ściana budynku nie może znaleźć się bliżej niż 3 metry od krańca działki jeżeli nie posiada ona okien i drzwi. Jeżeli takowe otwory znajdują się na niej, dystans ten wydłużyć możemy o metr.


Istnieją jednak oczywiście odstępstwa od podobnej reguły - inaczej nie byłoby możliwe na przykład zapełnienie pierzei kamienic plombą. Duże znaczenie mają tutaj ustalenia planu miejscowego oraz rodzaj obiektu. Możemy liczyć na ustępstwa, jeżeli projektujemy budynek jednorodzinny lub zagrodowy, nadbudowujemy takowy istniejący lub jeżeli działka posiada szerokość mniejszą niż 16 metrów. Pamiętajmy również o szczególnych przypadkach w odniesieniu do gzymsów i okapów oraz garaży.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Suwnice zdjęcie nr 11
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Suwnice zdjęcie nr 12
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Suwnice zdjęcie nr 15 Suwnice zdjęcie nr 16 Suwnice zdjęcie nr 17
Suwnice zdjęcie nr 18
Suwnice zdjęcie nr 19 Suwnice zdjęcie nr 20 Suwnice zdjęcie nr 21
Suwnice zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Suwnice zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Suwnice zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Suwnice zdjęcie nr 31 Suwnice zdjęcie nr 32 Suwnice zdjęcie nr 33
Suwnice zdjęcie nr 34
Suwnice zdjęcie nr 35 Suwnice zdjęcie nr 36 Suwnice zdjęcie nr 37
Suwnice zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Suwnice zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Suwnice zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami