Szerokość kratownicy

Szerokość kratownicy

Z typowych dźwigarów łukowych (bez- krzyżulcowych) i dźwigarów kratowych. Mają one zastosowanie do hal przemysłowych o modułowej rozpiętości 12, 15, 18 oraz 24 m; rozstaw ich wynosi 6 m (program uprawnienia budowlane na komputer). Dla każdej rozpiętości opracowano również wariant zbrojenia (inna liczba kabli w dolnym pasie) w zależności od przyjętego rozwiązania przekrycia hali.

Te sprężone kratownice o rozpiętości 30 m mają pas górny i dolny o tym samym przekroju. Kratownice składają się z trzech segmentów: skrajne o długości 12 m i środkowy o długości 6 m.
24 cm, rozstaw słupków 3 m. Dolny pas jest sprężony sześcioma prętami 0 28 z wysokowartościowej stali (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Połączenie poszczególnych segmentów wykonuje się: dla pasa górnego - przez spawane nakładki, dla pasa dolnego przez spawanie wystających prętów. Ciężar kratownicy wynosi 16,2 T.
Często sprężone żelbetowe kratownice są jednocześnie przeponami cienko- ściennych przekryć. Takie kratownice zostały stypizowane w Rosji dla dwukrzywiznowych przekryć o siatce słupów: 18X18, 18X24, 18X30, 18X36, 24X24, 24X30, 24X36, 30X30, 30X36 m (uprawnienia budowlane).

Przejmują one siły poprzeczne oraz siły styczne z powłoki (por. wykresy tych sił pokazane w zależności od stosunku boków przekrycia. Do rozpiętości 30 m wykonuje się je w zakładach prefabrykacji w całości, dla rozpiętości większych - z dwóch segmentów łączonych na miejscu budowy. Fragment kratownicy o rozpiętości 24 m. Górny pas utworzony jest tu z dwu części: dolnej wykonanej jako górny pas prefabrykowanej kratownicy oraz górnej będącej żebrami skrajnymi prefabrykowanych płyt przekrycia, układanych na podlewce cementowej. Wystające zbrojenie ukośnych krzyżulców wprowadza się do otworów żeber płyt przekrycia i następnie umonolitycznia się z pasem przez zalanie otworów betonem (program egzamin ustny).

Sprężenie dolnego pasa

Sprężenie dolnego pasa wykonuje się w dwóch wariantach: prętami ze stali o wysokiej wytrzymałości oraz splotami. Inne rozwiązanie konstrukcji kratownicy. Kratownica o rozpiętości 36 m składa się tu z dwóch segmentów łączonych na miejscu budowy. Górny jej pas jest prefabrykowano-monolityczny; wystające zbrojenie z pasa górnego prefabrykowanej kratownicy łączy się z wypuszczonym zbrojeniem siatkowym płyt przekrycia i następnie zabetonowuje się górną część pasa (płyty przekrycia nie mają tu brzegowych pogrubień żebrowych) (opinie o programie).

Dolny sprężony pas wykonuje się również jako oddzielnie prefabrykowany zbrojony prętami (ze stali AIIIW) oraz splotami. Elementy krzyżulcowe również oddzielnie wykonywane łączy się z dolnym pasem za pośrednictwem sworzni w zakotwionych w pasie węzłowych zestawach żelbetowo-stalowych, które się następnie obetonowuje. Połączenia ich z pasem górnym dokonuje się przez zabetonowanie prętów wystających z krzyżulców w przestrzeni między brzegowymi żebrami skrajnych płyt przekrycia, opierających się na przeponowej kratownicy (segregator aktów prawnych).
Do najczęściej stosowanych w Polsce prefabrykowanych przekryć hal należą typowe dźwigary kablobetonowe, o górnych pasach w kształcie wieloboku wpisanego w łuk paraboliczny.

Dźwigary te były wykonywane dla rozpiętości modularnych 15, 18, 21, 24, 30, 36 i 42 m. Obecnie ich masowa produkcja obejmuje dźwigary dla rozpiętości modularnej 15, 18, 21 i 24 m. Dźwigary te są układami słupkowymi o sprężonym kablami pasie dolnym. Stosowane są w halach ze świetlikami, jak i bez świetlików, budynkach oraz magazynach.

We wszystkich typach stosuje się beton marki 400, a nadbeton marki 200 (promocja 3 w 1).
Poniżej podane są bliższe dane odnośnie tych typowych obecnie produkowanych układów (maksymalne obciążenia przyjęte wg kart katalogowych KB-3 dla typowych obciążeń).

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !