Szerokości płyt

Szerokości płyt

Płyty produkowane są w wyspecjalizowanych wytwórniach prefabrykatów na terenie całego kraju, ich wymiary są zunifikowane i dostosowane do systemów konstrukcyjnych używanych w poszczególnych województwach lub rejonach kraju. Mają one kanały o przekroju kołowym 019.1 cm i 19.4 cm, a wysokości 24.0 cm (program uprawnienia budowlane na komputer).
Szerokości płyt są dostosowane do wielkości modularnych 90. 120 i 150 cm (89. 119 i 149 cm rzeczywista szerokość płyty). Płyty szerokości 149 cm są podstawowymi elementami stropu, a pozostałe szerokości 89 i 119 cm elementami uzupełniającymi. Długość tych płyt dostosowana jest również do stypizowanych rozpiętości stropów od 270 do 600 cm. a ich rzeczywista długość wynosi od 266 do 596 cm. ze zróżnicowaniem długości co 30 cm.
Płyty stropowe stosowane w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej mają ukośne ścięcia w obu końcach, co umożliwia wykonanie wieńców na podporach między dwoma rzędami płyt (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Przy bocznych krawędziach płyt są wyprofilowane “zamki" stanowiące spoinę między płytową. którą wypełnia się zaprawą cementową marki 30 lub wyższej.
Płyty składuje się i przewozi w pozycji wbudowania, które na środkach transportowych placu budowy układa się na dwóch drewnianych przekładkach tak. aby swobodne końce płyt były nie dłuższe od 60 cm - przy długości płyt do 506 cm. oraz nie dłuższe od 100 cm przy długości ponad 506 cm (uprawnienia budowlane).
Głębokość oparcia płyt powinna wynosić co najmniej:
- 5.5 cm w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, przy czym między płytami sąsiadujących przęseł powinna być zachowana wolna przestrzeń szerokości nie mniejszej niż 4 cm w celu umożliwienia wykonania wieńca żelbetowego łączącego płyty ułożone w sąsiednich przęsłach oraz na ścianie zewnętrznej:
- 10 cm w budynkach przemysłowych na murach z wieńcami żelbetowymi oraz 6 cm przy opieraniu płyt na podciągach, których szerokość nie może być mniejsza mz 30 cm (program egzamin ustny).

Głębokość oparcia płyt w budynkach murowanych

Głębokość oparcia płyt w budynkach murowanych powinna być dostosowana do wytrzymałości materiałów, z których zostały wykonane ściany, np oparcia na ścianach murowanych z cegły powinna wynosić 8 cm.
Płyty należy układać na podłożu dokładnie wyrównanym do poziomu zapraw cementowych (opinie o programie). W celu uzyskania równej powierzchni sufitu w budynkach murowanych stosuje się spoziomowane i usztywnione rygi drewniane podpierające płyty do czasu należytego stwardnienia betonu w wieńcach oraz zaprawy w zamkach między płytami. Wieniec na pośrednich podporach stropów zbroi się trzema prętami średnicy 12 mm. a na skrajnych czterema o średnicy 10 mm.

Otwory w płytach od strony wieńców żelbetowych zatyka się krążkami betonowymi lub gipsowymi odpowiednio wyprofilowanymi na obrzeżu, które stawia się w otwory w odległości około 14 cm od końca podpory belki, aby nie następowało przedostawanie się masy betonowej podczas betonowania wieńców, co spowodowałoby znaczne zwiększenie ciężaru własnego płyty stropowej i niepotrzebną stratę betonu (segregator aktów prawnych).
W budynkach wykonywanych metodą przemysłową układanie płyt wielokanałowych w stropie należy prowadzić zgodnie z wytycznymi montażu dla danego systemu konstrukcyjnego budynku.
Stropodachy stosuje się w budynkach, w których nie przewiduje się poddasza użytkowego. Spełniają one jednocześnie rolę stropu i pokrycia dachowego. W zależności od roli. jaką spełniają, mogą być nieocieplone i ocieplone.
Stropodachy nieocieplone stosuje się w wiatach i budynkach magazynowych, w których temperatura powietrza wewnętrznego nie odgrywa żadnej roli. a stropodach chroni pomieszczenie tylko przed opadami atmosferycznymi.
Stropodachy ocieplone stosuje się w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i zwierząt oraz w chłodniach i przechowalniach owoców, warzyw i ziemniaków, jak również w innych budynkach, w których powinna być utrzymana temperatura powietrza wewnętrznego stale powyżej lub poniżej 0 C (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !