Szkło płaskie zbrojone

Szkło płaskie zbrojone

Szkło płaskie zbrojone o grub. 6—10 mm ma wtopioną pośrodku siatkę, wykonaną z drutu stalowego o grub. 0,5 mm, zastawanie — do świetlików i okien w składach; wymagania i warunki odbioru określa PN/B-13051 (program uprawnienia budowlane na komputer).
Kształtkii cegły szklane służą do budowy ścian, przez które ma przechodzić światło, jak np. ściany klatek schodowych, ściany w hallach, oraz do zapełnienia otworów wychodzących na sąsiednią posesję (kiedy prawnie zabronione jest wykonanie otworu okiennego).

Dachówki szklane wyrabiane są w tych samych typach i wymiarach, co i dachówki ceramiczne lub cementowe. Znajdują zastosowanie do krycia dachu w tych miejscach, gdzie wskazane jest przepuszczanie światła.
Kształtki okrągłe zwane są rotalitami, kwadratowe zaś — luksferami (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Rot ality mają zastosowanie w stropach, dachach, czy też całych ścianach (zwykle o konstrukcji żelbetowej).

Luksfery są to prasowane kształtki szklane budowlane ścienne; mają zastosowanie w budownictwie jako elementy wypełniające i do- świetlające, wyrabiane są ze szkła bezbarwnego lub z nikłym odcieniem niebieskawym lub żółtawym. Rozróżnia się 2 typy luksferów, a mianowicie: luksfer jednoczęściowy o wym. 200 X 200 grub. 45 mm, luksfer dwuczęściowy o wym. 200 X 200 grub. 35 mm.
Wymagania i warunki odbioru określa norma PN-57/B-13074 (uprawnienia budowlane).

Płytki podokiennikowe używane są do ułożenia na dolnym .ościeżu okna od strony zewnętrznej budynku. Płytki wyrabiane są ze ‘szkła bezbarwnego lub barwnego o szerokości 100-4-300 mm. Długość płytki (licząc po spadku podokiennika) wynosi 200 mm. Kształtki posadzkowe stosowane są do wykładania przejść nad pomieszczeniami wymagającymi doświetlenia (program egzamin ustny).

Odmiany kształtek

W zależności od grubości rozróżnia się 2 odmiany kształtek:
0 kształtka lekka o grubości 30 mm,
1 kształtka ciężka o grubości 35 mm.
Kształtki są kwadratowe o wymiarach 200 X 200 mm.
Wymagania i warunki odbioru określa norma PN-57/B-13077.

Środki te mają na celu utrudnienie zapłonu, powstrzymanie rozprzestrzenienia się ognia i opóźnienie początku chemicznego utleniania drewna (opinie o programie). Środkami tymi są:
wygładzona powierzchnia drewna (powstrzymuje działanie ognia przez kilka minut),
tynki z zaprawy cementowej i gipsowej (wapienna mniej odporna) na siatce drucianej,
okładzina z tektury azbestowej o grub. 2 mm,
okładzina z blachy stalowej o grub. 0,7 mm obustronna (jednostronna nie daje zabezpieczenia) (segregator aktów prawnych).

Środki nasycające składają się z ciał wydzielających w wysokiej temperaturze gazy obojętne, które hamują proces palenia przez odbiór ciepła. Do tych środków należą: amoniak oraz dwutlenki węgla, azotu i siarki. Podobnie działają związki topiące się przy nagrzaniu, ponieważ zalewają tkanki drewna, odcinając do nich dostęp powietrza. Środkami takimi są: krzemian sodowy i potasowy, ałun glinowo-potasowy, kwas borowy i jego sole, fosforan sodowy, chlorek i siarczan magnezowy lub cynkowy. Ponadto jako środki ognioochronne można używać rozmaite substancje zawierające wodę krystaliczną. Smarowanie i natryskiwanie należy stosować 5-krotnie na drewno wilgotne (promocja 3 w 1). Powinno się sprawdzać trwałość użytych preparatów w okresie co 6—12 miesięcy.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami