Blog

Konstrukcja rusztowań zdjęcie nr 10
21.01.2020

Szkło płaskie zbrojone

W artykule znajdziesz:

Szkło płaskie zbrojone

Konstrukcja rusztowań zdjęcie nr 11
Szkło płaskie zbrojone

Szkło płaskie zbrojone o grub. 6—10 mm ma wtopioną pośrodku siatkę, wykonaną z drutu stalowego o grub. 0,5 mm, zastawanie — do świetlików i okien w składach; wymagania i warunki odbioru określa PN/B-13051 (program uprawnienia budowlane na komputer).
Kształtkii cegły szklane służą do budowy ścian, przez które ma przechodzić światło, jak np. ściany klatek schodowych, ściany w hallach, oraz do zapełnienia otworów wychodzących na sąsiednią posesję (kiedy prawnie zabronione jest wykonanie otworu okiennego).

Dachówki szklane wyrabiane są w tych samych typach i wymiarach, co i dachówki ceramiczne lub cementowe. Znajdują zastosowanie do krycia dachu w tych miejscach, gdzie wskazane jest przepuszczanie światła.
Kształtki okrągłe zwane są rotalitami, kwadratowe zaś — luksferami (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Rot ality mają zastosowanie w stropach, dachach, czy też całych ścianach (zwykle o konstrukcji żelbetowej).

Luksfery są to prasowane kształtki szklane budowlane ścienne; mają zastosowanie w budownictwie jako elementy wypełniające i do- świetlające, wyrabiane są ze szkła bezbarwnego lub z nikłym odcieniem niebieskawym lub żółtawym. Rozróżnia się 2 typy luksferów, a mianowicie: luksfer jednoczęściowy o wym. 200 X 200 grub. 45 mm, luksfer dwuczęściowy o wym. 200 X 200 grub. 35 mm.
Wymagania i warunki odbioru określa norma PN-57/B-13074 (uprawnienia budowlane).

Płytki podokiennikowe używane są do ułożenia na dolnym .ościeżu okna od strony zewnętrznej budynku. Płytki wyrabiane są ze ‘szkła bezbarwnego lub barwnego o szerokości 100-4-300 mm. Długość płytki (licząc po spadku podokiennika) wynosi 200 mm. Kształtki posadzkowe stosowane są do wykładania przejść nad pomieszczeniami wymagającymi doświetlenia (program egzamin ustny).

Odmiany kształtek

W zależności od grubości rozróżnia się 2 odmiany kształtek:
0 kształtka lekka o grubości 30 mm,
1 kształtka ciężka o grubości 35 mm.
Kształtki są kwadratowe o wymiarach 200 X 200 mm.
Wymagania i warunki odbioru określa norma PN-57/B-13077.

Środki te mają na celu utrudnienie zapłonu, powstrzymanie rozprzestrzenienia się ognia i opóźnienie początku chemicznego utleniania drewna (opinie o programie). Środkami tymi są:
wygładzona powierzchnia drewna (powstrzymuje działanie ognia przez kilka minut),
tynki z zaprawy cementowej i gipsowej (wapienna mniej odporna) na siatce drucianej,
okładzina z tektury azbestowej o grub. 2 mm,
okładzina z blachy stalowej o grub. 0,7 mm obustronna (jednostronna nie daje zabezpieczenia) (segregator aktów prawnych).

Środki nasycające składają się z ciał wydzielających w wysokiej temperaturze gazy obojętne, które hamują proces palenia przez odbiór ciepła. Do tych środków należą: amoniak oraz dwutlenki węgla, azotu i siarki. Podobnie działają związki topiące się przy nagrzaniu, ponieważ zalewają tkanki drewna, odcinając do nich dostęp powietrza. Środkami takimi są: krzemian sodowy i potasowy, ałun glinowo-potasowy, kwas borowy i jego sole, fosforan sodowy, chlorek i siarczan magnezowy lub cynkowy. Ponadto jako środki ognioochronne można używać rozmaite substancje zawierające wodę krystaliczną. Smarowanie i natryskiwanie należy stosować 5-krotnie na drewno wilgotne (promocja 3 w 1). Powinno się sprawdzać trwałość użytych preparatów w okresie co 6—12 miesięcy.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Konstrukcja rusztowań zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Konstrukcja rusztowań zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Konstrukcja rusztowań zdjęcie nr 16 Konstrukcja rusztowań zdjęcie nr 17 Konstrukcja rusztowań zdjęcie nr 18
Konstrukcja rusztowań zdjęcie nr 19
Konstrukcja rusztowań zdjęcie nr 20 Konstrukcja rusztowań zdjęcie nr 21 Konstrukcja rusztowań zdjęcie nr 22
Konstrukcja rusztowań zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Konstrukcja rusztowań zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Konstrukcja rusztowań zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Konstrukcja rusztowań zdjęcie nr 32 Konstrukcja rusztowań zdjęcie nr 33 Konstrukcja rusztowań zdjęcie nr 34
Konstrukcja rusztowań zdjęcie nr 35
Konstrukcja rusztowań zdjęcie nr 36 Konstrukcja rusztowań zdjęcie nr 37 Konstrukcja rusztowań zdjęcie nr 38
Konstrukcja rusztowań zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Konstrukcja rusztowań zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Konstrukcja rusztowań zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami