Blog

30.08.2021

Szkodliwość działania soli

W artykule znajdziesz:

Szkodliwość działania soli

Szkodliwość działania soli

Szkodliwość działania soli zawartych w wodzie morskiej jest tym większa, im beton jest mniej szczelny, stąd też największą uwagę przy wykonywaniu betonów przeznaczonych do umieszczania w wodzie morskiej lub w niej wprost sporządzonych należy zwrócić na ich szczelność, i to nie tylko powierzchniową, ale i wewnętrzną (program uprawnienia budowlane na komputer).
Beton powinien być starannie wykonywany i zagęszczany. Konsystencja świeżego betonu powinna być zbliżona do gęstoplastycznej, współczynnik wodno-cementowy w/c powinien być mniejszy niż 0,5.

Beton powinien być starannie pielęgnowany (zwilżany a potem wysuszany); budowlę należy oddawać do eksploatacji możliwie późno, w ciągu budowy należy unikać przerw roboczych.
Wskazane jest hojniejsze dozowanie cementu niż w konstrukcjach napowietrznych (250-400 kG/m3 gotowego betonu), ściślejsza kontrola jakości materiałów, staranniejszy dobór kruszywa z zapewnieniem możliwie najmniejszej ilości porów. W strefie wahań poziomu wody należy stosować hojniejsze dawki cementu niż na innych głębokościach. Zaleca się zmniejszanie ilości wody zarobowej, w miarę możliwości, przez dodanie specjalnych produktów polepszających plastyczność betonów. Celowe jest wibrowanie betonów.

W strefie wahań poziomu wody dobrze jest przykrywać powierzchnię betonu okładzinami z kamieni naturalnych lub klinkieru. Ważne jest tu zapewnienie mrozoodporności betonu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Użycie do przygotowania betonów wody morskiej i piasku z dna morskiego lub plaży, bez uprzedniego przemycia czystą wodą, może być dozwolone jedynie przy podrzędniejszych budowlach.
Morze Bałtyckie jak wiadomo jest stosunkowo mało zasolone (przy naszych brzegach ok. 0,7% soli w porównaniu z 3,5% w Morzu Północnym lub oceanach), i dlatego też opisane wyżej niszczące wpływy wody morskiej mają w naszych warunkach mniejsze znaczenie (uprawnienia budowlane).

Budowle morskie prefabrykowane

Budowle morskie prefabrykowane, wykonane przed wojną w Gdyni, przy użyciu normalnego cementu portlandzkiego nie wykazują żadnego wpływu ujemnego wody morskiej, są zdrowe i wytrzymałe. Wystarczające w tych warunkach okazało się dozowanie w ilości około 350 kg cementu na 1 m3 gotowego betonu oraz staranne dobieranie kruszywa tak, aby jego krzywa przesiewu leżała w granicach określonego normą obszaru dobrego uziarnienia. W elementach nadwodnych dozowanie cementu może być słabsze i wynosić od 200 do 250 kg/m gotowego betonu (program egzamin ustny).
W tych warunkach dobre efekty uzyskuje się przez dodanie do zwykłego cementu portlandzkiego popiołów lotnych. Sposób ten zastosowano m. in. do betonu konstrukcji nabrzeża przemysłowego w Gdańsku. Zamierzano go również użyć do betonów doku suchego w Gdyni [20], lecz ze względów organizacyjnych z tego zrezygnowano.

Domieszka popiołów w ilości 60-120 kg/m3 świeżego betonu nadaje betonowi właściwości zbliżone do cementów pucolanowych, zmniejszając kaloryczność betonu, poprawiając jego urabialność, zwiększając odporność na agresję chemiczną typu siarczanowego, ale opóźniając jego czas wiązania i twardnienia (opinie o programie). Popioły lotne, pochodzące na przykład z elektrowni parowych, mają dużą miałkość (ponad 75% cząstek o średnicy < 0,06 mm, maks. 4% cząstek > 0,2 mm), skład chemiczny względnie stały, średnio zawierają około: 40% Si02, 23% A1203, 15% Fe203, 7% CaO itd. Węgiel występuje w nich w granicach 4-11%, ale wskazane jest, aby nie było go więcej niż 8%. Korzystny jest także dodatek wywaru posiarczynowego (produktu odpadowego fabrykacji celulozy), potęgującego efekty popiołu lotnego (do betonu doku stosowano go w ilości ok. 6 kg masy suchej wywaru na 1 m świeżego betonu) (segregator aktów prawnych).

Zastąpienie części cementu zmielonym granulowanym żużlem wielkopiecowym daje podobny efekt co dodatek popiołu lotnego. Powstaje w ten sposób cement hutniczy, który powinien zawierać do 80% żużla. Krajowe cementy hutnicze o zawartości 30-40% żużla właściwie niewiele się różnią od portlandzkich, w których składzie mieści się 15-25% żużla. Nieco więcej żużla, bo ponad 50%, zawierają cementy hutnicze z cementowni „Warszawa” i czasem „Nowa Huta” (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami