Blog

21.09.2018

Urządzenia gazowe – polskie normy i warunki instalacji

W artykule znajdziesz:

Urządzenia gazowe – polskie normy i warunki instalacji


Ogrzewanie wolnostojących budynków mieszkalnych zarówno wielorodzinnych jak i jednorodzinnych jest jednym z podstawowych aspektów, które podczas projektowania oraz przed rozpoczęciem budowy należy bardzo dokładnie rozważyć. Obecnie najbardziej popularne instalacje grzewcze to urządzenia gazowe oraz kotły na paliwa stałe. Częściej wybieranym sposobem ogrzewania domów jest uzyskiwanie ciepła poprzez spalanie gazu ciekłego, ponieważ jest on praktycznie bezobsługowy, nie wymaga wysiłku oraz składowanie paliwa nie jest tak kłopotliwe jak używanie węgla.
Jakich dodatkowych instalacji wymagają urządzenia gazowe?
W zależności od rodzaju i mocy urządzenia gazowe instaluje się wraz z odpowiednimi kanałami, które służą do odprowadzania spalin powstających w procesie grzewczym. Przewód kominowy spalinowy to jeden z niezwykle ważnych składników instalacji. Jego prawidłowa budowa, odpowiedniej wielkości przekrój oraz długość powinny być ściśle dopasowane do konkretnego urządzenia. Przewód kominowy spalinowy dla urządzeń gazowych przeznaczonych do ogrzewania domów jednorodzinnych jest z reguły dostarczany jako integralna i fabryczna część zakupionego kotła. Przewody i kanały spalinowe są produkowane ze stali oraz posiadają minimalny przekrój o wymiarze dwunastu centymetrów.
System powietrzno - spalinowy a urządzenia gazowe
Bardziej skomplikowane są urządzenia gazowe typu kondensacyjnego lub turbo. W nich przewód kominowy spalinowy jest zintegrowany z systemem odprowadzania powietrza zanieczyszczonego spalinami. W takich urządzaniach nie ma potrzeby instalowania dodatkowych kanałów wyciągowych, ponieważ całość dostarczana jest przez producenta. Inwestor powinien ściśle przestrzegać zaleceń co do użytkowania takich urządzeń, gdyż od tego zależy prawidłowa praca i optymalna wydajność, która w prosty sposób przekłada się na oszczędności w eksploatacji. Sprawność energetyczna oraz bezpieczeństwo są priorytetami dla producentów systemów ogrzewania gazowego.

Najnowsze wpisy

29.05.2024
Projektant budowlany

Projektant budowlany to profesjonalista odpowiedzialny za tworzenie planów budowy budynków i obiektów inżynierskich. Jego praca jest istotna w całym procesie…

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami