Szlam piaskowo-żużlowy

Szlam piaskowo-żużlowy

Żużel, bądź wapno, cement i piasek w odpowiednich proporcjach są dozowane do młyna rurowego, w którym następuje wspólne przemielenie tych składników na mokro (program uprawnienia budowlane na komputer).
Otrzymany szlam spływa rynną do zbiornika ciśnieniowego, z którego za pomocą sprężonego powietrza jest transportowany do zbiorników z mieszadłami.
Szlam piaskowo-żużlowy (bądź piaskowo-wapienny, lub piaskowo-cementowy) ze zbiorników doprowadza się do dozownika objętościowego, do którego w miarę potrzeby dostarcza się wodę.

Wapno palone mielone lub cement dostarczane jest podajnikiem ślimakowym do silosu, skąd inny przenośnik podaje wapno do dozownika Wagowego, a następnie do mieszarki. Dokładne wymieszanie wszystkich składników odbywa się w mieszarce, po czym masę wylewa się do form na wózkach (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Po wstępnym związaniu skrawa się przerosty i kroi masę na bloki za pomocą krajalnic: podłużnej i poprzecznej, a następnie przygotowuje się zestawy form do autoklawu 26. Po okresie autoklawizacji gotowe wyroby wywozi się na plac składowy (uprawnienia budowlane).

Podany schemat ulega odpowiednim zmianom w zależności od tego, który z niżej podanych wariantów jest stosowany:
- piasek + żużel + wapno hydratyzowane - w młynie, wapno palone - w mieszarce,
- piasek -f wapno palone - w młynie, cement - w mieszarce,
p-iasek + cement - w młynie, wapno palone - w mieszarce.

Zamiast piasku mogą być również stosowane popioły lotne zwłaszcza mokrego odpopielania i wówczas należy przyjąć zasadę mielenia gipsu surowego razem z popiołami a do mieszarki stosować cement wysokich marek (program egzamin ustny).
Metoda technologiczna Unipol opiera się na zsynchronizowaniu kilku zjawisk fizyko-chemicznych, zachodzących w specjalnych warunkach pomiędzy spoiwem i rozdrobnionym kruszywem. Wykorzystanie tych zjawisk, w celu uzyskania gotowego wyrobu odpowiedniej jakości, stanowi główną cechę metody Unipol.

Piasek mielony

Przy opracowywaniu tej metody wzięto pod uwagę następujące zjawiska:
a) kruszywo kwarcowe lub glinokrzemianowe łatwiej wchodzi w reakcję ze spoiwem, jeśli jego rozdrobnienie będzie znaczne, np. piasek rzeczny rozdrobniony do dyspersji 300 000 cm2/g staje się amorficzny (opinie o programie).
Piasek mielony na mokro do dyspersji ok. 4000 crrvVg zawiera już wg A. Steopoe ok. 6% aktywnej krzemionki,
- kruszywo w krótkim czasie przed wejściem w reakcję ze spoiwem pokrywa się błonką okluzyjnego charakteru i staje się mniej reaktywne w stosunku do spoiwa, jeżeli spoiwo nie działa na kruszywo mielone w momencie jego mielenia,
- zastosowanie kruszyw o różnym stopniu rozdrobnienia jest dla mikrobetonu, jakim jest beton komórkowy, korzystne, ułatwia bowiem dobór odpowiedniego stosu okruchowego,
- przez wspólne zmielenie części kruszywa ze spoiwem lub z częścią spoiwa, spoiwo aktywizuje kruszywo, które może w tym wypadku spełniać częściowo rolę spoiwa,
- przemielenie dodatkowe spoiwa z częścią kruszywa zwiększa powierzchnię spoiwa, -stwarzając warunki do jego lepszego wykorzystania,
- przemielenie spoiwa z częścią kruszywa przy zastosowaniu małej ilości wody powoduje częściową hydratację spoiwa a w dalszym procesie zarodnikowanie części spoiwa przy aktywnym udziale kruszywa (segregator aktów prawnych).

Wykorzystując wymienione wyżej zjawiska, zastosowano w metodzie Unipol następujące zabiegi technologiczne:
a) część kruszywa piaskowego (lub popiołowego) w stanie wilgotności naturalnej miele się w młynie suchym na mączkę spoiwową, składającą się w rezultacie z cementu, wapna palonego oraz zmielonego piasku. Tą drogą następuje aktywizacja spoiwa przez rozdrobnienie dodatkowe i częściową hydratację oraz uaktywnia się część kruszywa do roli aktywnego pomostu kruszywowo-spoiwowego (rozdrobnienie ok. 4000cm2/g),
b) pozostałą część kruszywa miele się w osobnym młynie na mokro na szlam do rozdrobnienia ok. 1500 cm-7g,
c) tak przygotowane surowce są łączone w odpowiednich proporcjach i spulchniane proszkiem glinowym, a następnie cięte na elementy i hartowane w autoklawach, podobnie jak w innych technologiach produkcji betonu komórkowego (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Nadproża

Nadproża do elementu konstrukcyjnego w budownictwie, który znajduje się nad otworem okiennym lub drzwiowym, mający na celu rozdzielenie elementów ograniczających…

System drenażowy

System drenażowy do zbioru elementów i struktur, które są połączone w celu zbierania, odprowadzania i kontrolowania kontroli wody opadowej i…

Izolacja fundamentalna

Izolacja fundamentalna jest skutkiem tworzenia, mającego na celu wyeliminowanie wilgoci oraz izolowanie budynku od gruntu (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja…

Tynki końcowe

Tynki końcowe do rodzaju końcowego składowania. Są jednym z popularnych ze względu na inne zalety, takie jak zastosowanie, które są…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !