Blog

30.05.2018

Sztuka budowlana a uprawnienia budowlane

W artykule znajdziesz:

Sztuka budowlana a uprawnienia budowlane


Kto może zdobyć uprawnienia budowlane?

 

Uprawnienia budowlane jest to certyfikat, pozwalający na pełnienie samodzielnej funkcji projektanta lub kierownika robót budowlanych. W Polsce w wielu przypadkach pierwszym z warunków zdobycia uprawnień budowlanych jest odpowiednie wykształcenie.

 

W kwestii wykształcenia, w zależności od zakresu uprawnień budowlanych, wymagane jest wykształcenie wyższe lub też w niektórych przypadkach średnie. W większości przypadków, aby starać się o uzyskanie uprawnień budowlanych, wymagane jest ukończenie kierunku Budownictwo. Zazwyczaj do uprawnień w pełnym zakresie wymagane jest uzyskanie tytułu magistra inżyniera, a w ograniczonym zakresie - tytułu inżyniera. Występują jednak wyjątki. W specjalności architektonicznej, wymagane jest ukończenie kierunku architektura i urbanistyka, jednak do uzyskania uprawnień w ograniczonym zakresie, można ukończyć również kierunek budownictwo. Dla specjalności kolejowej, oprócz budownictwa możliwe jest również ukończenie kierunku Transport.


Inna kwestia to uprawnienia do projektowania i prowadzenia robót instalacyjnych. Wówczas takie uprawnienia mogą otrzymać osoby które ukończyły kierunki takie jak energetyka, elektrotechnika, telekomunikacja czy inżynieria środowiska - zależnie od specjalizacji.

 

Inną ważną kwestią jest odbycie praktyki zawodowej - w zależności od konkretnej specjalizacji uprawnień, wymagana jest praktyka w projektowaniu oraz w wykonawstwie. Obecnie nie obowiązuje dziennik praktyki zawodowej, ale jest planowane ponowne jego wprowadzenie.

 

Ostatnią kwestią jest zdanie egzaminu państwowego, na którego podstawie przyznawane są uprawnienia. Zawiera on pytania dotyczące specjalizacji, mające potwierdzić, czy dana osoba jest w stanie samodzielnie wykonywać obowiązki projektanta czy kierownika robót - tzn. zna sztukę budowlaną oraz obowiązujące przepisy i normy dotyczące budowy.

 

Dostęp do uprawnień budowlanych jest ograniczony, gdyż praca projektanta oraz kierownika wymaga odpowiedzialności. Jednak po zdobyciu wykształcenia oraz odbyciu praktyki i zdaniu egzaminu, możliwa jest praca jako projektant czy kierownik, co zapewnia lepsze wynagrodzenie i umożliwia dalszy rozwój.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami