Blog

04.08.2019

Sztuka budowlana – co to właściwie jest?

W artykule znajdziesz:

Sztuka budowlana – co to właściwie jest?


Każda osoba, która posiada uprawnienia budowlane, podlega odpowiedzialności zawodowej. Zgodnie z przepisami musi ona wykonywać swoje obowiązki zgodnie z prawem budowanym, przepisami technicznymi oraz sztuką budowlaną (program na komputer). Czym właściwie jest sztuka budowlana? Pojęcie to jest używane powszechnie, ale w aktach prawnych ani w literaturze przedmiotu nie da się znaleźć jego dokładnej definicji (program na telefon).

Sztuka budowlana – co to właściwie jest?

Termin „sztuka” powstał już w starożytności. To właśnie wtedy sztuką zaczęto nazywać wszystkie umiejętności, które wymagały znajomość określonych reguł i postępowania według tychże reguł. Co ciekawe, reguły te nie dotyczyły rzeźby czy malarstwa, ale głównie zawodów rzemieślniczych, do których oprócz kowali czy garncarzy zaliczali się również budowniczy (program egzamin ustny).

Oczywiście zasób reguł i umiejętności, które oznaczały sztukę, zmieniał się na przełomie czasów i nadal się zmienia. Obecnie termin „sztuka budowlana” nie ma prawnej ani urzędowej definicji, ale bardzo często występuje w opiniach sporządzanych przez rzeczoznawców sądowych oraz w umowach o roboty budowlane (opinie o programie). We współczesnym rozumieniu za sztukę budowlaną uznaje się wszystkie roboty budowlane i czynności z nimi związane, które wykonywane są zgodnie z obowiązującym prawem oraz normami i warunkami technicznym, którym muszą odpowiadać obiekty budowlane, w tym również z zasadami wiedzy technicznej, jakie stosowane są w budownictwie (segregator aktów prawnych).

Złamanie obowiązujących zasad


Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione kwestie można uznać, że sztuka budowlana to nic innego jak szeroko pojęty profesjonalizm w zawodach związanych z budownictwem (promocja 3  w 1). Wymaga ona dużego zasobu wiedzy oraz doświadczenia, które jest niezbędne w każdym procesie inwestycyjnym dowolnego obiektu budowlanego. W szczególności zasad tych muszą przestrzegać osoby, które posiadają uprawnienia budowlane. Zgodnie z przepisami podlegają one odpowiedzialności zawodowej. Złamanie obowiązujących zasad może w ostateczności skutkować nawet utratą uprawnień budowlanych i zakazem wykonywania zawodu.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami