Sztywność przestrzenna budynków

Sztywność przestrzenna budynków

Budynki o konstrukcji z prefabrykatów wielkowymiarowych stanowią najszerzej rozpowszechnioną formę budownictwa uprzemysłowionego. Koncepcja wykonawcza tych budynków polega na prefabrykacji stypizowanych wielkowymiarowych elementów w zakładach zaplecza przedsiębiorstw wykonawczych i scalania ich w zestaw budynku przy pomocy sprzętu montażowego na placu budowy (uprawnienia budowlane).

Ciężar i wielkość prefabrykatów stanowiących elementy zestawu budynku zależą od maszyn i sprzętu montażowego będącego w dyspozycji, natomiast ich kształt — od przyjętych w projektowaniu typów konstrukcji, dostosowanych do różnego przeznaczenia budynków oraz położenia zakładów prefabrykacji (program na telefon). Ten sam sprzęt montażowy może być użyty do montażu prefabrykatów płytowych czy ramowych o takim samym ciężarze, natomiast wyposażenie zakładów prefabrykacji w obu przypadkach będzie bardzo zróżnicowane. Również, jak to podano w punkcie 1.3, dobór rodzaju konstrukcji i podział jej na stypizowane elementy ściśle zależy od układu funkcjonalnego rzutu budynku, czyli przeznaczenia budynku (program na komputer).

Konstrukcje płytowe (wielkopłytowe) są na przykład przeważnie bardziej dostosowane do budownictwa mieszkaniowego; konstrukcje szkieletowe lub mieszane znajdują szersze zastosowanie w budownictwie użyteczności publicznej, jak szkoły, świetlice, pawilony sklepowe, budynki biurowe, magazynowe (program egzamin ustny).

Ciężar prefabrykatów

Ciężar prefabrykatów ograniczony jest udźwigiem i wysięgiem sprzętu montażowego, jak również wyposażeniem transportowym i produkcyjnym zakładów prefabrykacji. Stanowi on w głównej mierze przy konstrukcjach betonowych i żelbetowych o poziomie uprzemysłowienia zastosowanej metody konstrukcyjno-wykonawczej. Podział konstrukcji budynku na elementy blokowe lub płytowe o ciężarze od 0,5 do 2,5 tony wprowadza duże stosunkowo rozdrobnienie elementów składowych, co wydłuża cykl ich montażu, zwiększa pracochłonność wykonania złącz, powoduje dużą liczbę spoin wymagających szerokiego zakresu robót wykończeniowych (opinie o programie).

Zastosowanie prefabrykatów płytowych lub zespolonych części szkieletu o ciężarze 2,5 do 5 ton w dużej mierze powiększa gotowość (stan wykończenia) budynku po zmontowania Budynki z prefabrykatów wielkoprzestrzennych o wadze 15 do 25 ton sprowadzają montaż do scalania prawie całkowicie wykończonych segmentów, dzięki czemu zakres robót na budowie obniża się do minimum.

Należy jednak mieć na uwadze, że kryterium osiągnięcia wyższego stopnia uprzemysłowienia przy wyborze konstrukcji wielkowymiarowej stoi często w sprzeczności z innym kryterium, a w szczególności ekonomicznym, co w dobie obecnej jest przyczyną równoległego stosowania różnych systemów konstrukcji wielkowymiarowych (segregator aktów prawnych).

Można tu też stwierdzić, że postęp techniczny wyrażający się w rozpowszechnianiu konstrukcji o wyższym poziomie uprzemysłowienia w większym stopniu zależy od rozwoju bazy nowoczesnych tworzyw budowlanych i metod prefabrykacji, niż od zwiększania asortymentu ciężkiego sprzętu montażowego (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !