Sztywny szkielet betonu

Sztywny szkielet betonu

Kruszywo tworzy sztywny szkielet betonu oraz zmniejsza jego skurcz, powstający w wyniku skurczu twardniejącego zaczynu cementowego.
Beton nie stanowi jednoznacznego określenia tworzywa budowlanego, jest on produkowany w wielu rodzajach i odmianach, różniących się wyglądem, zastosowaniem i cechami technicznymi. Kryteriami podziału betonów są: gęstość objętościowa, charakterystyczny składnik betonu, struktura oraz przeznaczenie (program uprawnienia budowlane na komputer).

Podstawowym i najogólniejszym podziałem, obejmującym wszystkie rodzaje betonów, jest podział ze względu na gęstość objętościową. Rozróżnia się:
- betony ciężkie - powyżej 2,6 g/cm3, wykonywane z naturalnych lub sztucznych kruszyw, zawierających rudę, np. kruszywo barytowe;
- betony zwykłe - 1,8-2,6 g/cm3, wykonane z kruszyw zwykłych (piasek kwarcowy, żwir, tłuczeń z kamienia naturalnego i żużli zwałowych, złom ceramiczny itp.);
- betony lekkie - poniżej 1,8 g/cm3, wykonane na kruszywach nieorganicznych naturalnych i sztucznych. Do grupy tej zalicza się betony bezpiaskowe na kruszywach ze skał zwartych lub porowatych, betony komórkowe zawierające dużą ilość sztucznie wytwarzanych porów i betony na kruszywach porowatych (program uprawnienia budowlane na ANDROID). W grupie tej wyróżnia się
zwyczajowo betony szczególnie lekkie poniżej 0,5 g/cm3, do których zalicza się beton; komórkowe i betony na sztucznych, bardzo lekkich kruszywach porowatych.

Często stosowany jest następujący podział ze względu na charakterystyczne składnik danego betonu (spoiwo i kruszywo):
- cementowe na cementach klinkierowych,
- silikatowe, twardniejące w autoklawach, na spoiwie wapienno-piaskowym,
- krzemionowe, w których spoiwem jest szkło wodne z dodatkiem fluorokrzemianu
- polimerocementowe, na cemencie portlandzkim z dodatkiem materiałów polimerowych,
- żużlowe, gipsobetony, betony keramzytowe (uprawnienia budowlane).

Podział betonu

Podział betonu wg jego struktury obejmuje betony komórkowe, zwarte, półzwarti i jamiste. Podkreśla on rodzaj wewnętrznej budowy i odnosi się zazwyczaj do betonów lekkich.
Podział betonu wg wymaganych właściwości technicznych, związanych z przeznaczeniem i warunkami jego pracy, obejmuje:
- betony zwykłe, stosowane powszechnie w konstrukcjach z betonu, o zwartej szczelne budowie wewnętrznej, charakteryzowane w zakresie jakości gwarantowaną wytrzymałości* na ściskanie (klasą);
- betony specjalne, stosowane w obiektach specjalnych, np. hydrotechnicznych, lut od których poza klasą wymagane są specjalne właściwości, np. chemoodporność, wodoszczelność, ognioodporność (program egzamin ustny). Do betonów specjalnych zalicza się betony drogowe, hydrotechniczne, dekoracyjne, ognioodporne, kwasoodporne, wodoszczelne. Nazwę betonu specjalnego określa jego najważniejsza cecha użytkowa lub ogólny kierunek stosowania.

Przeznaczenie betonu często podawane jest jako drugi przymiotnik obok właściwości podstawowej (wg gęstości objętościowej), np. - beton zwykły konstrukcyjny, zwykły wypełniający, lekki konstrukcyjny, lekki termoizolacyjny, lekki konstrukcyjno-termo- izolacyjny (opinie o programie).
Materiały, z których wykonywany jest beton, określają jego skład i właściwości, wpływają na technologię wykonania betonu i technologię produkcji wyrobów z betonu i ekonomiczność ich stosowania.

Wybór cementu przeprowadza się uwzględniając przewidywaną technologię wykonywania betonu i rodzaj konstrukcji oraz przeznaczenie i warunki eksploatacji betonu lub i instrukcji betonowej. Markę cementu dobiera się stosownie do przewidywanej klasy betonu i rodzaju konstrukcji, a rodzaj cementu odpowiednio do przewidywanego zastosowania.
Kruszywa do betonów mogą być naturalne lub sztuczne (segregator aktów prawnych).

Podział kruszyw mineralnych PN-78/B-01100. Kruszywa sztuczne dzieli się wg PN-78/
/B-01101 na cztery grupy: A - z surowców mineralnych poddanych obróbce termiczr (keramzyt, glinoporyt), B - z odpadów przemysłowych poddanych obróbce  łupkoporyt, popiołoporyt, pumeks hutniczy, żużel granulowany),
 z odpadach przemysłowych bez obróbki termicznej (żużel wielkopiecowy i paleniskowy, łupek ze zwałów, gruz cegalny i betonowy) i D - organiczne (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !