Szwy dylatacyjne

Szwy dylatacyjne

Na podłożu gładkim, równym układa się ciągłą izolację z materiałów rolowych lub laminatów. Na izolację ciągłą, która jest z reguły nieodporna na uszkodzenia mechaniczne układa się nawierzchnię z materiałów chemicznie odpornych, używając jako lepiszcza zapraw i kitów chemoodpornych.
Wszelkie usterki przy wykonywaniu posadzek wynikają z nienależytego dopracowania detali, wszelkiego rodzaju załamań i przenikań płaszczyzn (program uprawnienia budowlane na komputer).

Z tego powodu należy dopracować uszczelnienie kanałów ściekowych, kanalików powierzchniowych, szwów dylatacyjnych, styków do fundamentów, ścian i słupów oraz przejść przez przegrody ścienne lub stropy przewodów technologicznych, linii transportowych i innych. Kanały powinny być wyjątkowo szczelne i konstrukcyjnie związane z posadzkami. Ze względu na większe obciążenie agresywnym środowiskiem wodnym niż posadzki, kanały powinny posiadać izolację szczególnie wzmocnioną i bardzo starannie wykonaną. Jeżeli przewiduje się ruchy wywołane pracą maszyn lub osiadaniem konstrukcji, należy przewidzieć przerwy dylatacyjne i zaizolować je. Szwy dylatacyjne posadzek chemoodpornych najlepiej umieszczać na wododziałach.
Na styku ze ścianami, słupami i cokołami izolację wykładziną chemoodporną należy wywijać na około 0,20 m na pionowe płaszczyzny.

Po ułożeniu posadzek nie są dozwolone żadne przekucia stropów w celu prowadzenia przewodów. Wszelkie przejścia powinny być przewidziane w projekcie budowlanym i wykonane w postaci tulei, w których później będą poprowadzone rury i inne przewody instalacyjne (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Projektowanie posadzek.

W ogólnej dokumentacji technicznej zazwyczaj nie podaje się rozwiązania detali związanych z ułożeniem posadzek. Bywa to często przyczyną wielu pomyłek podczas wykonawstwa. Według obowiązujących obecnie przepisów powinien być załączony do ogólnej dokumentacji projekt zabezpieczeń wodochronnych i przeciwkorozyjnych z dokładnym opisem i detalami. Dużym ułatwieniem przy projektowaniu mogą być katalogi typowych rozwiązań chemoodpornych, np. „Katalog szczegółów izolacji chemoodpornych w budownictwie przemysłowym”, wydany przez „Prochem” i „Dźwigar” (uprawnienia budowlane).

Substancje agresywne ciekłe

Katalog ten zawiera rysunki szczegółów izolacji chemoodpornych w budownictwie przemysłowym ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa przemysłu chemicznego. Odpowiednio dobrane rysunki, po uzupełnieniu danymi z konkretnego rodzaju agresywnego środowiska i przyjętego rodzaju rozwiązania budowlanego oraz zastosowaniu właściwych materiałów chemoodpornych, stanowią wspomnianą wyżej część dokumentacji w zakresie ochrony antykorozyjnej. Według tej dokumentacji może być wykonany fragment zabezpieczenia obiektu budowlanego przed korozją (program egzamin ustny).
Poniżej podaje się kilka typowych rozwiązań konstrukcyjnych posadzek w budownictwie przemysłowym na podstawie wyżej wymienionego katalogu, które mogą służyć jako schematy do zaprojektowania izolacji chemoodpornej.

Ostatnim etapem jest mieszanie ścieków pocyjankowych z pozostałymi ściekami w komorze ogólnej neutralizacji i wspólna neutralizacja mlekiem wapiennym do pH = 8. Następuje wytrącenie metali ciężkich w postaci wodorotlenków (opinie o programie).
Ścieki miesza się sprężonym powietrzem. Mieszanie trwa 30-60 minut, następnie odbywa się okresowe opróżnianie (co ok. 3 miesiące) i czyszczenie strumieniem zimnej wody.
Jako substancje agresywne ciekłe lub stałe występują ścieki cyjankowe.

Powstaje środowisko alkaliczne, następnie utleniające i kwaśne: cyjanki (CN, średnie stężenie 30-35 mg/1), podchloryn sodu, ług sodowy, kwas siarkowy, pH = 9-12, po zakwaszeniu pH - 2, temperatura do 50 °C. Oddziaływanie środowiska jest stałe (segregator aktów prawnych).
Jako substancje agresywne gazowe występują opary ścieków, które stale oddziaływają na nie zanurzoną część ścian i na przekrycie zbiornika.

Ścieki cyjankowe bywają również neutralizowane w sposób następujący:
a) Alkalizowanie ścieków do pH = 10-12 przy pomocy NaOH;
b) Utlenianie cyjanków przy pomocy podchlorynu sodu;
c) Obniżenie pH do 7-f-8,5 przy pomocy H2S04 (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Obszary surowcowe

Schemat pierwszy polega na stwierdzonym lub prognozowanym przekroczeniu skali popytu na dobra i usługi pochodzące z obszarów przybrzeżnych wobec zasobów…

Konflikt intensywnego użytkowania

Konflikt intensywnego użytkowania zasobów obszarów przybrzeżnych z potrzebą zachowania długoterminowej produktywności tych zasobów spowodował zapotrzebowanie na inne koncepcje planowania i…

Kryterium atrakcyjności celu

Szóstym jest kryterium kojarzenia korzyści zewnętrznych. Każdy z systemów transportowych obsługujących ruch turystyczny musi być rentowny. Efekt ten powstanie wtedy,…

Penetrowanie obszaru

Drugi etap, będący wynikiem wzrastającej świadomości ekologicznej i zdrowotnej człowieka, wyzwoli chęć penetrowania obszaru rowerem, co przyczyni się do zdecydowanie…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !