Blog

30.03.2019

Praktyka budowlana – kiedy ją rozpocząć?

W artykule znajdziesz:

Praktyka budowlana – kiedy ją rozpocząć?

Odbycie praktyki budowlanej jest niezbędne, aby możliwe było przystąpienie do egzaminu państwowego na uprawnienia budowlane (program na komputer). Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie praktykę można rozpocząć:
• po skończeniu uczelni na kierunku odpowiednim lub pokrewnym dla danej specjalności,
• po zdobyciu tytułu zawodowego mistrza lub technika,
• po otrzymaniu dyplomu, który potwierdza kwalifikacje zawodowe w nauczanym zawodzie na poziomie technika (program na telefon).

Praktyka może być prowadzona wyłącznie przez odpowiednią osobę

Praktyka budowlana – kiedy ją rozpocząć?

Co ważne, do praktyki budowlanej wlicza się też praktykę, która odbywa się po 3. roku studiów – jest ona obowiązkowa i wynika z planu studiów (program na egzamin ustny).
Praktyka może być prowadzona wyłącznie przez odpowiednią osobę – przepisy zakładają, że obowiązkiem takiej osoby jest przekazanie kandydatowi na uprawnienia budowlane swojej wiedzy oraz wprowadzenie go w tajniki związane z praca na budowie (promocja 3 w 1). Z tych właśnie względów praktyka może być potwierdzona tylko przez osobę, która posiada nieograniczone uprawnienia budowlane w specjalności, która została wybrana przez kandydata. Daje to gwarancję, że opiekun praktyki ma zarówno doświadczenie, jak i wiedzę, aby odpowiednio przygotować kandydata do wykonywania zawodu. W przypadku pracy na budowie podpis na oświadczeniu składa osoba, która nią kierowała, czyli kierownik budowy (segregator). Jeśli praktyka odbywała się w biurze projektowym, to do złożenia podpisu uprawniona jest osoba, która nadzorowała prace projektowe.
Od września 2014 roku zmianie uległy przepisy związane z dokumentowaniem praktyki zawodowej. Obecnie nie trzeba jej dokumentować za pomocą dziennika praktyk, ale za pomocą specjalnego oświadczenia, które podpisywane jest przez opiekuna praktyki. Do oświadczenia musi być dołączone zbiorcze zestawienie obiektów bądź projektów, przy których realizacji brał udział kandydat na uprawnienia budowlane (opinie). W dokumencie musi znaleźć się data rozpoczęcia i zakończenia zadania, nazwa zadania, forma praktyki oraz dane opiekuna praktyki zawodowej.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami