Blog

14.08.2020

Taczki z napędem silnikowym

Taczki z napędem silnikowym

Taczki z napędem silnikowym

Taczki z napędem silnikowym wykonywane są jako pojazdy trzykołowe na kołach ogumionych z silnikiem spalinowym. Dwa przednie koła osadzone są na osi nieruchomej, zaś tylne nadające kierunek pojazdowi, na sworzniu pionowym lub odwrotnie.
Zaletą taczek z napędem silnikowym, w odróżnieniu od taczek ręcznych, jest możność poruszania się po terenie bez specjalnych torów (niezbędnych przy taczkach o trakcji ręcznej) z prędkością dochodzącą do 10 km/h. Zazwyczaj są to taczki ze skrzynią przechylną (taczki-wywrotki) (program uprawnienia budowlane na komputer).

Konstrukcje pojazdów przewidują prowadzenie za pomocą dwóch rączek przez operatora idącego pieszo lub sterowanie przez operatora siedzącego lub stojącego na pomoście taczki.
Przenośniki. Do najbardziej rozpowszechnionych w budownictwie środków transportu bliskiego służących do podawania materiałów do stanowisk produkcji masy betonowej należą przenośniki. Praca ich odbywać się może w kierunku poziomym, pionowym i pochyłym.
Przenośniki taśmowe. Głównymi elementami konstrukcji przenośnika taśmowego są: bęben napędowy poruszany silnikiem, bęben naciągowy naprężający element roboczy maszyny - taśmę, wałki podtrzymujące taśmę oraz stalowa konstrukcja. Przenośnik taśmowy przewoźny produkcji krajowej (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Przenośniki członowe. Przenośniki członowe mają zastosowanie do podawania kruszywa pod znacznym kątem pochylenia, dochodzącym do 60°. W urządzeniach tych rolę cięgien spełniają łańcuchy, do których sztywno lub przegubowo przytwierdzone są człony. Niekiedy człony połączone są z taśmą zwiększając wydajność przenośnika przy transporcie materiałów sypkich, szczególnie drobnoziarnistych. Przenośniki członowe mają prostą konstrukcję i są dogodne w użyciu. Umożliwiają podawanie kruszywa do stosunkowo wysokich zasobników wieżowych przy niewielkiej powierzchni składowiska. Łopaty mechaniczne. Jednym z podstawowych urządzeń zmechanizowanych służących do przemieszczania kruszywa na stanowiskach przygotowania masy betonowej jest łopata mechaniczna, której zastosowanie może mieć miejsce na składowiskach o długości dochodzącej nawet do 50 m (uprawnienia budowlane).

Łopata mechaniczna

Łopata mechaniczna składa się z metalowej szufli zaopatrzonej w przycisk sterowniczy połączony przewodem kablowym ze sprzęgłem elektromagnetycznym, uruchamiającym bęben linowy wciągarki. Przy zbliżaniu i oddalaniu się szufli od wciągarki przewód sterowniczy nawija się lub odwija się ze specjalnego bębna, który jest mechanicznie sprzęgnięty z bębnem linowym. W nowych rozwiązaniach kabel sterowniczy wbudowany jest w linę pociągową, co znacznie ułatwia pracę łopatą mechaniczną (program egzamin ustny).

Doboru łopaty mechanicznej do podawania kruszywa w wytwórniach masy betonowej można dokonać w oparciu o nomogram, obrazujący zależność między pojemnością łopaty q (z uwzględnieniem współczynnika napełniania) a największą odległością jej pracy lPmax dla różnych pojemności zasypowych betoniarek i dla różnych cykli mieszania w czasie godziny pracy (opinie o programie).
Ładowarki. Wiele specjalnych maszyn i urządzeń do załadowywania materiałów sypkich znajduje ostatnio coraz szersze zastosowanie przy produkcji masy betonowej. Z uwagi na dużą wydajność pracy nadają się one do podawania kruszywa ze składowisk zapasowych do zasobników w większych wytwórniach. Do grupy tych maszyn należą ładowarki łyżkowe przerzutowe, przedsięrzutne, obrotowe i przenośnikowe.

W kraju produkuje się hydrauliczne ładowarki uniwersalne typu ŁH-40. Dane techniczne tych ładowarek z uwzględnieniem osprzętu - łyżki przedsiębiernej i chwytaka - podano w tablicy 4-19. Ładowarka uniwersalna ŁH-40 ma również w swym wyposażeniu lemiesz, który umożliwia pracę ładowarki jako spycharki (segregator aktów prawnych). Z takim osprzętem ładowarka może również transportować kruszywo na składowiskach, przemieszczając je z miejsc wyładunku do punktów zsypu.

Ładowarki przenośnikowe. Ładowarki przenośnikowe stanowią grupę ładowarek o pracy ciągłej, będących połączeniem przenośników z mechanizmami zasilającymi te przenośniki w postaci różnego rodzaju łopatek nagarniających (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami