Blog

11.04.2022

Tarka

W artykule znajdziesz:

Tarka

Tarka, wycieraczka - zespół młócący o działaniu wycierającym służący do omłotu kultur, których nasiona tkwią w torebkach lub koszyczkach; składa się z cylindra, siatki drucianej i wirnika listwowego; t. stosuje się jako wyposażenie dużych młocarń lub jako podstawowy zespół bukowników do koniczyny tarlisko - naturalne miejsce rozrodu ryb; (2) w gospodarce stawowej - staw przeznaczony wyłącznie do tarła i wylęgu ryb tarnik - pilnik o nacięciu punktowym do zgrubnej obróbki miękkich materiałów (np. drewna) tarnikowanie - obróbka tarnikiem tarowanie - równoważenie tary na wadze przed ważeniem towaru tarownik - urządzenie, za pomocą którego doprowadza się nieobciążoną wagę do położenia równowagi wyznaczonego wskaźnikami lub wskazem zerowym (program uprawnienia budowlane na komputer).

Tartak - zakład produkcyjny, w którym przeciera się drewno okrągłe na tarcicę tartan - nazwa firmowa tworzywa produkowanego w USA używanego na nawierzchnie torów wyścigów konnych, bieżni lekkoatletycznych itp. obiektów sportowych; materiał ten wytwarza się z asfaltu, żywic epoksydowych, kauczuku naturalnego, włókien sztucznych i innych składników; t. jest bardzo elastyczny oraz odporny nu zmiany temperatury i wilgoć, nie nasiąka wodą, co umożliwia użytkowanie go zarówno podczas zimy, jak i lata oraz w czasie niepogody; polskim odpowiednikiem t. jest tworzywo o nazwie toran (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Tartrazyna - barwnik żółty stosowany w analizie chemicznej jako wskaźnik absorpcyjny, do barwienia wełny i jedwabiu, przy wyrobie kosmetyków oraz w fotografii jako składnik warstw przeciwodblaskowych i jako barwnik ekranujący, nie odbarwiający się w kąpielach fotograficznych, lecz stosunkowo łatwo wypłukujący się w wodzie (uprawnienia budowlane).

Taryfikator kwalifikacyjny

Taryfikator kwalifikacyjny - zbiór charakterystyk produkcyjnych różnych prac wchodzących w zakres jakiejś gałęzi produkcji (uwzględnia się tu wiadomości teoretyczne i umiejętności praktyczne potrzebne do wykonywania danej pracy, stopień odpowiedzialności itp.) oraz zasad wartościowania (kwalifikowania) pracy, jak również dokonany na tej podstawie podział zawodów na tzw. grupy zaszeregowania; t.k. jest również podstawą do ustalania norm pracy  (program egzamin ustny).

Tasowanie paliwa - zmiana położenia elementów paliwowych w reaktorze jądrowym po częściowym ich wypaleniu; częściowo wypalone elementy ze strefy zewnętrznej rdzenia są przenoszone do strefy środkowej, a na ich miejsce wprowadza się elementy z paliwem świeżym taster - składarka czcionkowa tastrowanie - sporządzanie za pomocą tastru taśmy dziurkowanej sterującej odlewaniem składu czcionkowego (opinie o programie).

Taśma barwiąca - taśma umożliwiająca odbijanie na papierze znaków barwnych; t.b. używane są np. w maszynach biurowych taśma bazowa - przymiar stalowy wstęgowy zaopatrzony przy końcach w podziałki milimetrowe, służący do pomiaru baz w triangulacjach lokalnych taśma dziurkowana, taśma perforowana - taśma, na której zarejestrowano informację w postaci szeregu odpowiednio rozmieszczonych otworów taśma elektrolityczna - wyrób płaski o przekroju prostokątnym, grubości co najmniej 0,1 mm, otrzymywany drogą elektrolityczną, dostarczany w rulonach (segregator aktów prawnych).

Taśma geodezyjna - przymiar stalowy wstęgowy z oznaczeniami odległości naniesionymi co 0,1 mi liczbowymi oznaczeniami pełnych metrów, służący do mierzenia odległości taśma grzejna - przewód grzejny o przekroju prostokątnym taśma hamulcowa - część hamulca taśmowego w postaci taśmy stalowej z nałożoną na nią okładziną cierną, opasującej bęben hamulcowy i zaopatrzonej w końcówki umożliwiające jej zaciskanie i luzowanie taśma magnetofonowa - taśma magnetyczna do zapisu dźwięku (promocja 3 w 1).

Taśma magnetowidowa - taśma magnetyczna audiowizualna taśma magnetyczna - taśma przechowująca informacje pod postacią zmian stanu namagnesowania jej składnika ferromagnetycznego taśma magnetyczna audiowizualna - taśma magnetyczna przeznaczona do zapisywania całkowitego sygnału wizyjnego, towarzyszącego mu sygnału fonicznego oraz sygnałów pomocniczych.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami