Technologia budynków składowych

Technologia budynków składowych

W każdym składzie, niezależnie od jego wielkości i przeznaczenia, przebiega w zasadzie ten sam proces technologiczny, na który składa się:
- zaopatrzenie w towar,
- przechowanie towaru,
- odprowadzenie towaru.

Sprawność przebiegu tego procesu zależy od:

- prawidłowego układu pomieszczeń i urządzeń manipulacyjnych w stosunku do powierzchni składowania,
- racjonalnego sposobu składowania (kubatury pomieszczeń składowych, wysokości stert itp.),
- poprawnego rozwiązania komunikacji i transportu (program uprawnienia budowlane na komputer).

Zaopatrzenie obejmuje następujące czynności: dostawa towaru, wyładunek oraz wprowadzenie towaru do budynku.
Dostawa towaru odbywa się najczęściej za pomocą transportu kolejowego; dla przyjęcia towaru konieczna jest rampa o wysokości równej poziomowi podłogi wagonu. Długość rampy zależy od przewidywanej ilości jednocześnie rozładowywanych wagonów, licząc długość wagonu - 15 m, oraz od sposobu wprowadzenia towaru do budynku.
Rozładowanie może odbywać się ręcznie lub mechanicznie, za pomocą wywrotnic, dźwigów, żurawi itp.
Wprowadzenie towaru do budynku w składach parterowych lub jednopiętrowych odbywa się najczęściej bezpośrednio z rampy wprost na miejsce składowania poprzez szereg drzwi lub bram rozmieszczonych wzdłuż budynku. Przy takim systemie zaopatrzenia rampa biegnie wzdłuż budynku (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

W składach wielotraktowych towar wprowadzany jest z rampy do wnętrza w kilku miejscach, których ilość zależy od długości budynku, a następnie poprzez sieć wewnętrznych wydzielonych szlaków komunikacyjnych do przyległych oddziałów składowych lub miejsc bezpośredniego składowania. W składach wielokondygnacjowych towar zazwyczaj przechodzi przez jedno obszerne pomieszczenie przyjęcia towaru, rzadziej zaś z rampy kierowany jest bezpośrednio do dźwigów. Układ ten w większych składach może występować wielokrotnie. W bezpośrednim kontakcie z pomieszczeniem przyjęcia umieszcza się wszelkie pomieszczenia związane z czynnością przyjęcia, jak: biuro odbioru (kantor), laboratorium podręczne itp.
W dużych składach racjonalnym systemem zaopatrzenia jest wprowadzenie taboru kolejowego do wnętrza. Ma to zastosowanie w składach typu balowego, gdzie wyładunek z wagonów odbywa się najczęściej za pomocą suwnicy (uprawnienia budowlane).

Rozpakowanie towaru

Należy pamiętać, że niezależnie od sposobu wprowadzenia towaru do budynku kontrola i odpowiedzialność za ewidencyjny stan zaopatrzenia skoncentrowane są w ręku magazyniera (w dużych obiektach poprzez jego organa pomocnicze), którego bezpośrednia obecność podczas zaopatrywania jest niezbędna (program egzamin ustny).
Zagadnienie rozprowadzenia towaru do miejsc składowania wymaga szczególnej uwagi jedynie w przypadku centralizacji przyjęcia. Łączy się ono bowiem z rozwiązaniem węzłów transportowych i dróg komunikacyjnych, po których dowozi się towar na miejsce składowania. Rozpakowanie towaru (jeśli sposób magazynowania przewiduje to) i jego sortowanie odbywa się w oddziałach składowania. Jeśli czynności te wymagają odrębnych pomieszczeń, należy te pomieszczenia sytuować przy drodze transportu towaru w bezpośrednim sąsiedztwie oddziałów.

Przechowywanie towaru jest najważniejszą funkcją składu (opinie o programie). Dłuższy okres przechowywania wymaga stworzenia odpowiednich warunków dla zabezpieczenia towaru przed zepsuciem, zniszczeniem itp. W tym celu w poszczególnych oddziałach oprócz powierzchni bezpośredniego składowania zajętej przez regały (stojaki) powinno się przewidzieć drogi komunikacji pieszej zapewniające dostęp do każdego miejsca zajętego przez towar, w celu umożliwienia jego kontroli, konserwacji itp.

Wywożenie towaru obejmuje następujące czynności: wstępne pakowanie (w oddziałach składowania), transport do pakowni, gdzie odbywa się sortowanie towaru i właściwe pakowanie, ekspedycja na rampę oraz załatwianie czynności ewidencyjno-księgowych, wreszcie załadowanie na środki transportowe (segregator aktów prawnych). W zależności od rodzaju składowanego towaru (np. duże i ciężkie przedmioty) oraz typu składu czynności te mogą się ograniczyć do bezpośredniego przeniesienia przedmiotu z oddziału, poprzez rampę, wprost na środek transportowy (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !