Technologia produkcji płyt uprawnienia budowlane

Technologia produkcji płyt uprawnienia budowlane

W metodzie produkcji ślizgowej systemem Stassa produkowane są płyty stropowe o szerokości do 100 cm, o grubościach 6,5, 12, 16 i 20 cm i o dowolnych długościach (najczęściej długości płyt po przecięciu wynoszą 4-6 m) (program uprawnienia budowlane na komputer). Elementy te sa płytami trójwarstwowymi, przy czym górna i dolna warstwy wykonywane są z betonu konstrukcyjnego o wytrzymałości od 400 do 500 kG/cm2, środkowa zaś - z betonu lekkiego.

Do sprężania stosowane są struny o średnicy ok. 2,5 mm w splotach po 2 struny. Płyty produkowane są za pomocą agregatu kolejno w warstwach (do 10 i więcej) ułożonych jedna na drugiej do wysokości maksymalnej 2,8 m na torach roboczych pasma produkcyjnego. Agregat obsługuje dwa pasma produkcyjne o długości 200 do 300 m.

Ze względu na znaczne wymiary pasm produkcyjnych i duży obrys agregatu (szerokość ok. 13 m, wysokość ok. 9 m) produkcja prowadzona jest nie w zamkniętej hali produkcyjnej, lecz na otwartej przestrzeni, przez co ma charakter produkcji poligonowej (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

ślizgowy porusza się po szynach wzdłuż torów pasma produkcyj nego i po ukończeniu formowania płyt na tym paśmie przesuwany jest przesuwnicą na drugie pasmo produkcyjne. Na końcach torów umieszczone są sztywne opory przejmujące siły z naciągniętych zwitek strun. Na jednej z tych konstrukcji oporowych umieszczone jest stanowisko do sprężania i naciągu strun dostarczanych w kręgach przez wózek poruszający się po torze poprzecznym.

czasie pracy agregatu na drugim paśmie produkcyjnym odbywa się na torach pierwszego pasma operacja przecinania pasma betonu wraz ze strunami przez maszynę do przecinania po uprzednim przecięciu strun na obydwu końcach toru. Po pocięciu poszczególne płyty przenoszone są przez żuraw wieżowy na składy gotowych płyt, usytuowane po stronie zewnętrznej każdego z dwóch pasm produkcyjnych. Każdy z dwóch żurawi porusza się po własnym torze szynowym położonym między pasmem produkcyjnym a składem gotowych płyt.

Mieszanka betonowa przygotowywana jest w betonowni, przy czym cement dowożony jest do betonowni ze składu cementu, a kruszywo - ze składu kruszywa. Dostawa materiałów do wytwórni oraz wywóz gotowych płyt odbywa się częściowo koleją, częściowo samochodami, w związku z czym teren wytwórni wyposażony jest w bocznicę kolejową i drogi samochodowe (uprawnienia budowlane).

Agregat pracujący

Agregat pracujący na danym paśmie produkcyjnym formuje płyty na poszczególnych torach na całej ich długości po uprzednim ułożeniu zbrojenia i po sprężeniu strun. Po ukończeniu pracy na jednym torze agregat formuje płyty kolejno na następnych torach. Po zabetonowaniu na wszystkich torach pierwszej warstwy elementów agregat formuje w ten sam sposób następne warstwy elementów. W ciągu godziny agregat wykonuje 42 do 102 m pasma betonu na jednym torze roboczym. Do ułożenia następnej warstwy na po przednio wykonanej warstwie płyt można przystąpić po 20-24 godzinach przy normalnej temperaturze powietrza (15-20°C) (program egzamin ustny).

Agregat przystosowany jest do podnoszenia i obniżania go w granicach do 2,8 m, zależnie od wysokości położenia betonowanej warstwy. Składa się on z żurawia bramowego, agregatu betonującego z zasobnikami i zespołem wibratorów oraz urządzeń do formowania, z suwnicy z elektrowciągiem i z kabiny operatora. Agregat betonujący wyposażony jest w cztery zasobniki: na piasek , na mieszankę betonową, przeznaczoną do wykonania dolnej warstwy płyt, na mieszankę betonową środkowej warstwy płyt i na mieszankę betonową 8 górnej warstwy płyt. Agregat betonujący przystosowany jest do ruchu poprzecznego i do przesuwania z jednego toru na drugi. Jest on zawieszony na ramie. Śruba służy do podnoszenia i obniżania tego agregatu.

produkcyjny agregatu betonującego rozpoczyna się od rozścielania cienkiej warstewki piasku na wykonanym poprzednio paśmie elementów. Piasek wysypujący się z zasobnika piasku rozkładany jest w równej warstewce przez łatę rozdzielczą, która równocześnie prowadzi i utrzymuje struny sprężone we właściwym położeniu (opinie o programie).

warstewki piasku jest oddzielenie dolnego gotowego już pasma elementów od pasma formowanego.
Z kolei drugi zasobnik podaje mieszankę betonową do formowania pierwszej warstwy elementów, którą zagęszcza zespół wibratorów (segregator aktów prawnych). Następnie z trzeciego zasobnika dostarczana jest mieszanka na warstwę środkową elementów, której otwory kanałowe formowane są przez rdzenie wykonane z rur stalowych. Rdzenie te połączone są ze specjalnym mechanizmem, który powoduje ich skokowy przesuw naprzód i w tył oraz formuje w niej kanały z szybkością posuwu całego agregatu.

Wraz z rdzeniami przesuwają się skokowo również ścianki boczne. Skokowy ruch ścianek i rdzeni przeciwdziała przyczepności betonu (promocja 3 w 1). Do zagęszczania warstwy środkowej służą dwa zespoły wibratorów umieszczone pod urządzeniem do przesuwu przeciągarki rdzeni.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami