Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W wyniku wprowadzenia tylko dwóch zharmonizowanych ciągów organizacyjnych, zamiast trzech, obejmujących całość robót związanych z oddaniem do użytku wymienionych obiektów, nastąpiło skrócenie czasu budowy z 4,5 do dwóch miesięcy (program uprawnienia budowlane na komputer).
Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych kombinatu oparta jest na ścisłym przestrzeganiu metody pracy równomiernej, na montażu budynków na podstawie harmonogramów godzinowych bezpośrednio ze środków transportowych (metoda montażu ,,z kół”), na zasadzie maksymalnej równoczesności montażu konstrukcji budynków ze wszystkimi wewnętrznymi robotami budowlanymi i instalacyjnymi oraz na zasadzie ścisłego kompletowania wyrobów i materiałów do robót wykończeniowych i podawania na miejsce wbudowania (na sekcje budynków) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Efekt taki uzyskuje się głównie dzięki temu, że pomiędzy ukończeniem robót montażowych i rozpoczęciem robót wykończeniowych (malarskich) upływa zaledwie 3 dni, podczas gdy przy zazwyczaj stosowanej kolejności robót (technologicznych) upływało 1T-2 miesięcy.
W tych warunkach organizacyjnych w ciągu trzech dni po zakończeniu robót montażowych dom mieszkalny przygotowany jest do wykonania robót wykończeniowych (malarskich) (uprawnienia budowlane).
Celem realizacji obiektu metodą pracy równomiernej podzielono pięciokondygnacjowy obiekt na 6 działek. Czas pracy na każdej działce trwa 3 dni, przy czym roboty montażowe wykonywane są na 3 zmiany, a pozostałe roboty na 1 zmianę (program egzamin ustny).

Roboty instalacyjne i budowlane wykonuje się z opóźnieniem w stosunku do robót montażowych o jedną działkę, tym sposobem roboty montażowe i wewnętrzne prowadzone są zawsze w dwóch różnych połowach domu.
W wyniku takiej organizacji montaż pięciokondygnacjowego domu z elementów wielkopłytowych trwa 18 dni, a ogólny czas wykonania domu wraz z robotnikami instalacyjnymi i wykończeniowymi - 45 dni (opinie o programie).

Produkcja roczna

Przy wykonaniu całości robót w ciągu 2 miesięcy (45 dni roboczych) i przy założeniu rytmu pracy równomiernej w wysokości 1 miesiąca każda brygada pracuje równomiernie na dwóch obiektach mieszkalnych: na jednym wykonuje się roboty montażowe, instalacyjne i ogólnobudowlane, a na drugim roboty wykończeniowe (podłogowe i malarskie).
W tych warunkach każda kompleksowa grupa robocza oddaje miesięcznie do eksploatacji 1 dom, a w ciągu roku 12 domów o powierzchni 25-27 tysięcy m2 powierzchni mieszkalnej.
Produkcja roczna liczona w m2 powierzchni mieszkalnej na 1 robotnika zatrudnionego na placu budowy wynosi 165 m2, a licząc wraz z robotnikami zatrudnionymi w zakładach produkcyjnych kombinatu - 89 m2.

Ogólna liczba grup roboczych Kombinatu Budowy Domów nr 1 w Moskwie wynosi 15 (segregator aktów prawnych).
Przy opisanej organizacji budują one równocześnie 30 domów o ogólnej powierzchni mieszkalnej 32T35 tys. m2.
Dzięki stosowaniu omawianych metod technologicznych i organizacyjnych w Kombinacie Budowy Domów nr 1 w Moskwie osiągnięto wysokie rezultaty w realizacji obiektów mieszkalnych (przykładowo domów mieszkalnych z elementów wielkopłytowych 5-kondygnacjowych, o powierzchni mieszkalnej 1070-1170 m2), a mianowicie:
- skrócono budowę części nadziemnej do 2 miesięcy wobec dotychczasowych ok.
5 miesięcy,
- zmniejszono pracochłonność wszystkich robót na placu budowy do 1,7 rob/dni na 1 m2 powierzchni mieszkalnej, a łącznie z produkcją elementów w zakładach - do 3,35 rob/dni,
- doprowadzono do użytkowania żurawia wieżowego na 3 zmiany, przy czym jego przebywanie przy jednym obiekcie nie trwa dłużej niż 1 miesiąc; średnia wydajność roczna żurawia wieżowego wynosi 20 tys. m2 powierzchni mieszkalnej (promocja 3 w 1).

W wyniku znacznego skrócenia czasu budowy obiektów uległa również znacznemu zmniejszeniu liczba obiektów „przechodzących” na następny rok; do obiektów przechodzących na rok następny należą tylko te obiekty, których montaż został rozpoczęty w grudniu, natomiast obiekty rozpoczęte w listopadzie oddawane są do eksploatacji w tym samym roku.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !