Technologiczne metody produkcji

Technologiczne metody produkcji

Technologiczne metody produkcji niskoprężnie-naparzanych elementów popiołobetonowych można również sklasyfikować ze względu na rodzaj użytych spoiw (program uprawnienia budowlane na komputer).
Popiołobetony ze spoiwem wapiennym lub wapienno-popiołowym. Popioły lotne dostarczane do wytwórni pneumatycznie w stanie suchym magazynowane są w silosie. Spoiwo dostarczane jest w opakowaniu z worków papierowych lub luzem, i składowane w magazynie lub również w silosie.

Przykładowe ilości składników przypadające na 1 m:t (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
W zestawieniu składników zwraca uwagę zmienna w stosunku do masy ilość wody. Ilość ta zależy ściśle od uziarnienia i porowatości popiołów i w każdym przypadku określona być powinna doświadczalnie z dokładnością do 5 litrów na 1 m:1 masy. Składniki odważa się za pomocą dozownika wagowego lub dozuje się objętościowo i wsypuje do mieszalnika, w którym następuje dokładne wymieszanie trwające od 3-6 minut (uprawnienia budowlane).
Gotową masę o konsystencji ciekłej lub półciekłej wylewa się do ustawionych na wózkach lub ułożonych w hali produkcyjnej form, w których następuje wstępne tężenie masy, a w przypadku dodania do masy środka gazotwórczego - pulchnienie. Okres wstępnego tężenia trwa zazwyczaj 2-4 godz.

Po wstępnym dojrzewaniu wyrośniętą masę wyrównuje się i przecina ręcznie lub za pomocą odpowiednich krajalnic na elementy o żądanych wymiarach. Masę pociętą na bloki poddaje się sztucznemu dojrzewaniu przez naparzanie niskoprężne w ciągu 20-22 godzin (program egzamin ustny). Czas podnoszenia temp. do 95-M00°C trwa zazwyczaj 4 godziny, utrzymanie stałej temp ok. 100°C trwa 12-14 godzin, studzenie do temp. ok. 50°C - 3-4 godzin.
Przestrzeń w komorze naparzalniczej powinna być połączona z atmosferą za pomocą urządzenia zabezpieczającego przed ewentualnym nadmiernym wzrostem ciśnienia, który mógłby spowodować niszczenie urządzeń i wypadki przy pracy.

Po zakończonym cyklu obróbki termicznej zestawy wózków z formami przetaczane są z komór naparzalniczych do stanowisk rozładunku (opinie o programie). Stąd bloki trafiają do magazynu gotowych wyrobów. W magazynie następuje przesychanie wyprodukowanych elementów, czemu towarzyszy ubytek wilgoci w ilości 100-150 kG/nP.

Produkcja spoiwa wapienno-popiołowego

Pewnym ulepszeniem opisanej metody produkcyjnej jest wprowadzenie do ciągu produkcyjnego urządzeń służących do wstępnego przygotowania mieszanki wapna palonego i gipsu surowego, które poddane wspólnemu przemieleniu wraz z częścią popiołów lotnych (20% całkowitej ilości) stanowią spoiwo wapienno-popiołowe.
Popioły i gips surowy wraz z wapnem palonym powinny być dostarczane do przemiału w stanie suchym. Warunek ten wpływa na konieczność lokalizowania przemiałowni spoiwa w pobliżu źródeł powstawania popiołów, tzn. w takiej odległości, jaka pozwala na ekonomiczne zastosowania transportu popiołów (segregator aktów prawnych).

Duże różnice w składzie receptury produkcyjnej spoiwa wapienno-popiolowego pozwalają na dobranie najwłaściwszego składu dostosowanego do własności surowców. Im drobniejsze są popioły, tym mniejsza może być ich zawartość w spoiwie.
Dostawa wapna palonego i kamienia gipsowego odbywa się środkami transportu kołowego do stanowiska rozładowczego. Stąd wapno i gips kierowane są najczęściej przenośnikiem do kruszarki szczękowej lub bijakowej. Rozładunek może również odbywać się bezpośrednio ze środków transportowych do urządzeń kruszących, które przygotowują surowiec o uziarnieniu do ok. 5 mm, skierowany następnie urządzeniami transportu wewnętrznego (przenośnikami i podnośnikami) do silosów.

Dostawa popiołów z elektrowni do wytwórni spoiwa odbywa się urządzeniami transportu pneumatycznego. Nad silosami, w których gromadzi się popioły, zainstalowane są urządzenia oddzielające popiół od powietrza (cyklony, multocyklony, filtry tkaninowe). W pobliżu silosów zainstalowany jest młyn kulowy, którego zadaniem jest przemielenie zmieszanych surowców na spoiwo. Zmielony materiał (spoiwo) opuszcza młyn w sposób ciągły i jest transportowany do zbiornika gotowego spoiwa (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !