Blog

21.07.2020

Technologiczne metody produkcji

W artykule znajdziesz:

Technologiczne metody produkcji

Technologiczne metody produkcji

Technologiczne metody produkcji niskoprężnie-naparzanych elementów popiołobetonowych można również sklasyfikować ze względu na rodzaj użytych spoiw (program uprawnienia budowlane na komputer).
Popiołobetony ze spoiwem wapiennym lub wapienno-popiołowym. Popioły lotne dostarczane do wytwórni pneumatycznie w stanie suchym magazynowane są w silosie. Spoiwo dostarczane jest w opakowaniu z worków papierowych lub luzem, i składowane w magazynie lub również w silosie.

Przykładowe ilości składników przypadające na 1 m:t (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
W zestawieniu składników zwraca uwagę zmienna w stosunku do masy ilość wody. Ilość ta zależy ściśle od uziarnienia i porowatości popiołów i w każdym przypadku określona być powinna doświadczalnie z dokładnością do 5 litrów na 1 m:1 masy. Składniki odważa się za pomocą dozownika wagowego lub dozuje się objętościowo i wsypuje do mieszalnika, w którym następuje dokładne wymieszanie trwające od 3-6 minut (uprawnienia budowlane).
Gotową masę o konsystencji ciekłej lub półciekłej wylewa się do ustawionych na wózkach lub ułożonych w hali produkcyjnej form, w których następuje wstępne tężenie masy, a w przypadku dodania do masy środka gazotwórczego - pulchnienie. Okres wstępnego tężenia trwa zazwyczaj 2-4 godz.

Po wstępnym dojrzewaniu wyrośniętą masę wyrównuje się i przecina ręcznie lub za pomocą odpowiednich krajalnic na elementy o żądanych wymiarach. Masę pociętą na bloki poddaje się sztucznemu dojrzewaniu przez naparzanie niskoprężne w ciągu 20-22 godzin (program egzamin ustny). Czas podnoszenia temp. do 95-M00°C trwa zazwyczaj 4 godziny, utrzymanie stałej temp ok. 100°C trwa 12-14 godzin, studzenie do temp. ok. 50°C - 3-4 godzin.
Przestrzeń w komorze naparzalniczej powinna być połączona z atmosferą za pomocą urządzenia zabezpieczającego przed ewentualnym nadmiernym wzrostem ciśnienia, który mógłby spowodować niszczenie urządzeń i wypadki przy pracy.

Po zakończonym cyklu obróbki termicznej zestawy wózków z formami przetaczane są z komór naparzalniczych do stanowisk rozładunku (opinie o programie). Stąd bloki trafiają do magazynu gotowych wyrobów. W magazynie następuje przesychanie wyprodukowanych elementów, czemu towarzyszy ubytek wilgoci w ilości 100-150 kG/nP.

Produkcja spoiwa wapienno-popiołowego

Pewnym ulepszeniem opisanej metody produkcyjnej jest wprowadzenie do ciągu produkcyjnego urządzeń służących do wstępnego przygotowania mieszanki wapna palonego i gipsu surowego, które poddane wspólnemu przemieleniu wraz z częścią popiołów lotnych (20% całkowitej ilości) stanowią spoiwo wapienno-popiołowe.
Popioły i gips surowy wraz z wapnem palonym powinny być dostarczane do przemiału w stanie suchym. Warunek ten wpływa na konieczność lokalizowania przemiałowni spoiwa w pobliżu źródeł powstawania popiołów, tzn. w takiej odległości, jaka pozwala na ekonomiczne zastosowania transportu popiołów (segregator aktów prawnych).

Duże różnice w składzie receptury produkcyjnej spoiwa wapienno-popiolowego pozwalają na dobranie najwłaściwszego składu dostosowanego do własności surowców. Im drobniejsze są popioły, tym mniejsza może być ich zawartość w spoiwie.
Dostawa wapna palonego i kamienia gipsowego odbywa się środkami transportu kołowego do stanowiska rozładowczego. Stąd wapno i gips kierowane są najczęściej przenośnikiem do kruszarki szczękowej lub bijakowej. Rozładunek może również odbywać się bezpośrednio ze środków transportowych do urządzeń kruszących, które przygotowują surowiec o uziarnieniu do ok. 5 mm, skierowany następnie urządzeniami transportu wewnętrznego (przenośnikami i podnośnikami) do silosów.

Dostawa popiołów z elektrowni do wytwórni spoiwa odbywa się urządzeniami transportu pneumatycznego. Nad silosami, w których gromadzi się popioły, zainstalowane są urządzenia oddzielające popiół od powietrza (cyklony, multocyklony, filtry tkaninowe). W pobliżu silosów zainstalowany jest młyn kulowy, którego zadaniem jest przemielenie zmieszanych surowców na spoiwo. Zmielony materiał (spoiwo) opuszcza młyn w sposób ciągły i jest transportowany do zbiornika gotowego spoiwa (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami