Blog

Wieś samotnicza zdjęcie nr 10
16.02.2022

Technologie zunifikowane

W artykule znajdziesz:

Wieś samotnicza zdjęcie nr 11
Technologie zunifikowane

Technologie specjalizowane reprezentują wysoki poziom mechanizacji i obejmują głównie:

  • transport materiałów sproszkowanych luzem (bez opakowania workowego),
  • transport prefabrykatów na przyczepach lub naczepach specjalnego typu,
  • transport mieszanki betonowej w mieszalnikach samochodowych.

Udział specjalizowanych technologii transportu wynosi 70% wszystkich przewozów. Transport pojazdami specjalizowanymi jest w wielu przypadkach ekonomiczniejszy niż uniwersalnymi, ponadto transport niektórych ładunków jest możliwy wyłącznie na takich pojazdach (program uprawnienia budowlane na komputer).

Technologie zunifikowane są najbardziej wszechstronne pod względem zakresu zastosowań i możliwości mechanizacji. Unifikacja dotyczy głównie specjalnych urządzeń ładunkowych, umożliwiających transport różnych ładunków. Technologie zunifikowane obejmują różne rodzaje transportu (szynowy, samochodowy, wodny) w pełnym cyklu dostaw ładunków budowlanych, od producenta do odbiorcy (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Podstawą tych technologii są palety, pakiety i kontenery, stanowiące transportowe „opakowania” materiałów i elementów budowlanych.

Transport zunifikowanych jednostek ładunkowych z użyciem żurawików samochodowych jest również zaliczany do tej technologii. W transporcie budownictwa udział technologii zunifikowanych jest jeszcze bardzo niewielki (ok. l,5%), jednak jest to technologia rozwojowa, której udział powinien znacznie wzrosnąć (uprawnienia budowlane).

Materiały sypkie mają największy udział ilościowy w transporcie budowlanym (ponad 60% całości zadań przewozowych), a poziom mechanizacji ich załadunku i wyładunku jest najwyższy (program egzamin ustny). Tabor transportowy materiałów sypkich stanowią samochody i przyczepy samowyładowcze, które w pełni mechanizują wyładunek materiału. Załadunek również całkowicie zmechanizowano dzięki użyciu koparek, ładowarek, suwnic chwytakowych i łopat mechanicznych (opinie o programie).

Samochody samowyładowcze

Samochody samowyładowcze charakteryzują się podwyższonymi możliwościami terenowymi, a także wysokimi wskaźnikami mocy jednostkowej, dużymi współczynnikami dynamicznymi, napędem na kilka osi, możliwością blokady mechanizmów różnicowych, są zaopatrzone w urządzenia i mechanizmy wspomagające itp. Przy przewozach po drogach utwardzonych są sprzęgane z przyczepami samowyładowczymi w celu podniesienia efektywności transportu. Obrót skrzyni ładunkowej samochodu lub przyczepy samowyładowczej może być jednostronny (do tyłu) lub trzystronny (do tyłu i na boki), co zwiększa możliwości wyładunkowe tych środków transportu (segregator aktów prawnych).

W zakresie wywozu gruntu budowlanego, którego ilość jest bardzo znaczna, decyduje prawidłowe powiązanie pracy taboru transportowego z maszynami wydobywczymi. Materiały sproszkowane transportowane są w workach lub bez opakowania. Transport cementu bez opakowania, obejmujący ponad jedną trzecią przewozów tego materiału, należy do najbardziej zmechanizowanych i nowoczesnych. Cement luzem transportowany jest w specjalizowanych cemcntonaczepach, czyli cementowozach; załadowanie i wyładowanie odbywa się urządzeniami pneumatycznymi.

Podobną zasadę transportu, załadunku i wyładunku przyjęto w transporcie innych materiałów sproszkowanych (granulowanych), o właściwościach zbliżonych do cementu i podlegających aeracji. Obok cementona- czep produkowane są inne pojazdy specjalizowane, np. granulonaczepy, mąkowozy, przeznaczone do określonych ładunków. przesypowych (z wagonu do zasobnika, z zasobnika do cementowozu i z cementowozu do zasobnika). Zadanie to spełnia system oparty o specjalizowane pojemniki wyposażone w układ aeracyjny. Wskutek tego pojemniki po załadunku pneumatycznym w cementowni, mogą być dostarczone do odbiorcy (przy jednym tylko przeładunku z wagonu na pojazd) i służyć za pojemnik magazynowy, rozładowywany za pomocą sprężonego powietrza(promocja 3 w 1).

W dostawach cementu do drobnych odbiorców znajdują zastosowanie pojemniki uniwersalne (elastyczne) zarówno w bezpośrednim transporcie samochodowym, jak i w relacji kolej-samochód. W budownictwie jest stosowany, jako opakowanie zwrotne, pojemnik elastyczny o ładowności 1 t, używany również do transportu wapna mielonego.

Najnowsze wpisy

12.07.2024
Wieś samotnicza zdjęcie nr 12
Jak zdobyć uprawnienia budowlane konserwatorskie?

Uprawnienia budowlane konserwatorskie mają fundamentalne znaczenie w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. Ich posiadanie umożliwia nadzór oraz prowadzenie prac budowlanych przy…

12.07.2024
Wieś samotnicza zdjęcie nr 13
Czy warto zrobić kurs na uprawnienia budowlane?

Wielu przyszłych inżynierów i architektów zastanawia się, czy warto zainwestować czas i pieniądze w kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia…

Wieś samotnicza zdjęcie nr 16 Wieś samotnicza zdjęcie nr 17 Wieś samotnicza zdjęcie nr 18
Wieś samotnicza zdjęcie nr 19
Wieś samotnicza zdjęcie nr 20 Wieś samotnicza zdjęcie nr 21 Wieś samotnicza zdjęcie nr 22
Wieś samotnicza zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Wieś samotnicza zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Wieś samotnicza zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Wieś samotnicza zdjęcie nr 32 Wieś samotnicza zdjęcie nr 33 Wieś samotnicza zdjęcie nr 34
Wieś samotnicza zdjęcie nr 35
Wieś samotnicza zdjęcie nr 36 Wieś samotnicza zdjęcie nr 37 Wieś samotnicza zdjęcie nr 38
Wieś samotnicza zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Wieś samotnicza zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Wieś samotnicza zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami