Blog

12.06.2019

Wykształcenie a specjalność uprawnień budowlanych

W artykule znajdziesz:

Wykształcenie a specjalność uprawnień budowlanych

Osoby, które planują karierę w branży budowlanej, muszą zwrócić szczególną uwagę na wybór kierunku studiów (https://uprawnienia-budowlane.pl). Warto zastanowić się nad tym jeszcze przed złożeniem dokumentów na uczelnię wyższą, ponieważ dla każdej specjalności uprawnień budowlanych obowiązują różne pokrewne oraz odpowiednie kierunki studiów. Celem wprowadzenia podziału na kierunki pokrewne i odpowiednie było zwiększenie dostępności do uprawnień budowlanych (program na komputer).

Wykształcenie a specjalność uprawnień budowlanych

Kierunek odpowiadający to taki, który jest bezpośrednio dopasowany do danej specjalności. Na takim kierunku zakres programu nauczania jest w dużym stopniu zbieżny ze specjalnością, o jaką stara się kandydat. Kierunki pokrewne to kierunki uniwersalne, które są elastyczne dla różnych specjalności uprawnień budowlanych (program na telefon).

Niestety na uczelniach w Polsce nazwy studiowanych kierunków nie są usystematyzowane, dlatego istnieją spore różnice w nazewnictwie między tym, co znajduje się w przepisach, a tym, co oferuje dana uczelnia (program egzamin ustny). Problem różnic w nazewnictwie jest dość częsty. W sytuacji, gdy komisja otrzyma wniosek o nadanie uprawnień, a kierunek studiów będzie miał inną nazwę, niż wymienione w przepisach, konieczne jest dołączenie do wniosku wypisu z przebiegu studiów lub suplementu do dyplomu (opinie o programie). Każdy z tych dokumentów musi być potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej danej uczelni.

Kształtowanie wiedzy

Wówczas komisja kwalifikacyjna dokonuje porównania informacji znajdujących się w przedłożonych dokumentach z tym, co znajduje się w przepisach (segregator aktów prawnych). Wykształcenie zostanie zakwalifikowane, jeśli przynajmniej jedna trzecia programu studiów, który określony jest w punktach ECTS określonych w Ustawie z dnia 27 lipna 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym. Wykształcenie będzie również uznane, jeśli odpowiednia liczba godzin zajęć obejmuje zajęcia, których celem jest kształtowanie wiedzy oraz umiejętności związanych z zakresem kierunków studiów określonych w prawie budowlanym (promocja 3  w 1). Jeśli wykształcenie zostało zdobyte poza granicami Polski, to sprawa zawsze jest rozpatrywana indywidualnie.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami