Teren biologicznie czynny

 

Teren biologicznie czynny

Teren biologicznie czynny, czyli inaczej powierzchnia biologicznie czynna jest to powierzchnia czynna, głównie na działce budowlanej, która pokryta jest roślinnością wraz z powierzchnią wód powierzchniowych (uprawnienia budowlane). Zagadnienia związane z terenem biologicznie czynnym mają wpływ na to, czy na danym gruncie będzie możliwe usytuowanie planowanego budynku. Z definicją terenu czynnego biologicznie spotykamy się w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Mówi ona o warunkach technicznych jakie powinny mieć budynki i ich usytuowanie. “Pojęcie to początkowo oznaczało grunt rodzimy, pokryty roślinnością oraz wodą powierzchniową na działce budowlanej, a także 50% sumy nawierzchni tarasów i stropodachów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną wegetację o powierzchni nie mniejszej niż 10m2." (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Natomiast w dniu 8 lipca 2009 roku weszła w życie nowelizacja ustawy.

 

Obecnie pojęcie to oznacza “teren wraz z nawierzchnią ziemną, urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację, a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią nie mniej jednak niż 10m2, oraz woda powierzchniowa na tym terenie". To czy inwestor spełni wszystkie wymogi dotyczące powierzchni biologicznie czynnej jest sprawdzane już na etapie decyzji o pozwoleniu na daną budowę. Organ przede wszystkim sprawdza czy powierzchnia budynku, dojazdów i dojść oraz ich technologia zapewnia wskaźnik zawarty w miejscowym planie. Jeżeli inwestor nie zapewni minimalnego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej, to wydana jest decyzja odmowna. Jeżeli inwestor naruszy wymogi dotyczące powierzchni biologicznie czynnej na etapie realizacji inwestycji to stanowi samowolę budowlaną. Ma to bowiem wpływ na zagospodarowanie działki (program uprawnienia budowlane na komputer). Zazwyczaj teren biologicznie czynny wykorzystywany jest jako ogród przy domku jednorodzinnym. Natomiast budynki opieki zdrowotnej i oświaty muszą mieć przynajmniej 25% powierzchni działki urządzonej jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !