Blog

Zalety metody pasmowej zdjęcie nr 10
14.07.2018

Teren biologicznie czynny

W artykule znajdziesz:

Teren biologicznie czynny

 

Zalety metody pasmowej zdjęcie nr 11
Teren biologicznie czynny

Teren biologicznie czynny, czyli inaczej powierzchnia biologicznie czynna jest to powierzchnia czynna, głównie na działce budowlanej, która pokryta jest roślinnością wraz z powierzchnią wód powierzchniowych (uprawnienia budowlane). Zagadnienia związane z terenem biologicznie czynnym mają wpływ na to, czy na danym gruncie będzie możliwe usytuowanie planowanego budynku. Z definicją terenu czynnego biologicznie spotykamy się w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Mówi ona o warunkach technicznych jakie powinny mieć budynki i ich usytuowanie. “Pojęcie to początkowo oznaczało grunt rodzimy, pokryty roślinnością oraz wodą powierzchniową na działce budowlanej, a także 50% sumy nawierzchni tarasów i stropodachów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną wegetację o powierzchni nie mniejszej niż 10m2." (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Natomiast w dniu 8 lipca 2009 roku weszła w życie nowelizacja ustawy.

 

Obecnie pojęcie to oznacza “teren wraz z nawierzchnią ziemną, urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację, a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią nie mniej jednak niż 10m2, oraz woda powierzchniowa na tym terenie". To czy inwestor spełni wszystkie wymogi dotyczące powierzchni biologicznie czynnej jest sprawdzane już na etapie decyzji o pozwoleniu na daną budowę. Organ przede wszystkim sprawdza czy powierzchnia budynku, dojazdów i dojść oraz ich technologia zapewnia wskaźnik zawarty w miejscowym planie. Jeżeli inwestor nie zapewni minimalnego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej, to wydana jest decyzja odmowna. Jeżeli inwestor naruszy wymogi dotyczące powierzchni biologicznie czynnej na etapie realizacji inwestycji to stanowi samowolę budowlaną. Ma to bowiem wpływ na zagospodarowanie działki (program uprawnienia budowlane na komputer). Zazwyczaj teren biologicznie czynny wykorzystywany jest jako ogród przy domku jednorodzinnym. Natomiast budynki opieki zdrowotnej i oświaty muszą mieć przynajmniej 25% powierzchni działki urządzonej jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Zalety metody pasmowej zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Zalety metody pasmowej zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Zalety metody pasmowej zdjęcie nr 16 Zalety metody pasmowej zdjęcie nr 17 Zalety metody pasmowej zdjęcie nr 18
Zalety metody pasmowej zdjęcie nr 19
Zalety metody pasmowej zdjęcie nr 20 Zalety metody pasmowej zdjęcie nr 21 Zalety metody pasmowej zdjęcie nr 22
Zalety metody pasmowej zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Zalety metody pasmowej zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Zalety metody pasmowej zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Zalety metody pasmowej zdjęcie nr 32 Zalety metody pasmowej zdjęcie nr 33 Zalety metody pasmowej zdjęcie nr 34
Zalety metody pasmowej zdjęcie nr 35
Zalety metody pasmowej zdjęcie nr 36 Zalety metody pasmowej zdjęcie nr 37 Zalety metody pasmowej zdjęcie nr 38
Zalety metody pasmowej zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Zalety metody pasmowej zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Zalety metody pasmowej zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami