Tłoczenie oleju

Tłoczenie oleju

W prasach typu TK, KOM oraz HB uzyskuje się zabicie stożka przez doprowadzenie do komory kotwiącej oleju przez agregat zasilający (program uprawnienia budowlane na komputer).

Tłoczenie oleju przerywa się z chwilą uzyskania ciśnienia kotwienia podanego w programie sprężania, po czym w ostatnim etapie kotwienia, stopniowo, w sposób łagodny zmniejsza się ciśnienie w prasie aż do zera przez częściowe otwarcie jednego z zaworów rozdzielacza.
Z chwilą gdy ciśnienie w manometrze spada do zera, a prasa może swobodnie odchylić się od swojej pierwotnej pozycji, dokonuje się ponownego pomiaru wysuwu cylindra prasy U dla określenia poślizgu kabla przy kotwieniu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Następną czynnością jest zdjęcie prasy i odłączenie jej od kabla przez wybicie klinów z pierścienia uchwytowego, przy czym należy uprzednio spowodować cofnięcie tłoka prasy przez uruchomienie pompy przy otwartych zaworach zasilających komór powrotnych. Ostatnią czynnością w procesie sprężania jednostronnego jest pomiar odległości między powierzchniami zewnętrznymi stożka i bloku zakotwienia po biernej stronie konstrukcji. Różnica między wartością pomiarów dokonanych przed naciągiem i po naciągu stanowi poślizg kabla w zakotwieniu biernym n i o tę wartość należy zmniejszyć uzyskane całkowite wydłużenie kabla (uprawnienia budowlane).

Czynności technologiczne przy naciągu dwustronnym są analogiczne do czynności w naciągu jednostronnym, różnica polega jedynie na zastosowaniu w naciągu dwustronnym dwu pras współdziałających z sobą. Prasy zamocowuje się z obydwu końców kabla; naciąg wstępny dla wyprostowania drutów przeprowadza się za pomocą jednej lub obydwu pras, a następnie mierzy się wysuwy cylindrów obydwu pras w ich położeniu zerowym.

Właściwy naciąg prowadzi się przez kolejne lub jednoczesne działanie obydwu pras, przy czym musi być zapewniona pełna łączność między obydwiema brygadami obsługującymi prasy; wymagane jest osiągnięcie pełnej siły montażowej przez obydwa zespoły naciągowe.
Całkowite wydłużenie kabla otrzymuje się przez zsumowanie wydłużeń osiągniętych na obydwu prasach. Wielkość poślizgu w zakotwieniach otrzymuje się przez zsumowanie poślizgów m na obydwu końcach kabla (program egzamin ustny).

Naciąg kabli jednożyłowych

Naciąg kabli jednożyłowych w systemie zakotwień szczękowych. Do naciągu kabli jednożyłowych 0 5 mm i 0 7 mm używana jest w Polsce prasa typu Una. Pierwszą czynnością w procesie sprężania jest oczyszczenie drutów z rdzy i zanieczyszczeń, następnie założenie na końce kabla bloczków oporowych i po ręcznym wyprostowaniu drutu założenie szczęk kotwiących. Położenie szczęk w kablu musi być ściśle symetryczne. W tym systemie naciąg może być jednostronny lub dwustronny. Przy naciągu jednostronnym szczęki po stronie biernej zabija się silnym uderzeniem młotka przy użyciu grubościennej rurki stalowej. Końce kabla powinny wystawać poza szczęki przynajmniej 10 mm.

Kabel przebiegający w osi prasy powinien wystawać najmniej 100 mm poza obrys prasy. Umocowanie prasy na kablu przeprowadza się przez obrót pokrętła aż do chwili uzyskania zaciśnięcia się szczęk na kablu (opinie o programie). Następnie w celu wyprostowania drutu tłoczy się olej do prasy przy otwartych zaworach zasilania, do chwili uzyskania ciśnienia około 5 atn.

W tym położeniu przyjętym za zerowe mierzy się wysuw cylindra prasy na mierniku. Z kolei przeprowadza się właściwy naciąg kabla przez tłoczenie oleju do komory naciągowej prasy aż do uzyskania ciśnienia określonego programem sprężania. Po osiągnięciu tego ciśnienia odczytuje się na mierniku maksymalny wysuw cylindra prasy w celu określenia całkowitego wydłużenia kabla Al, po czym przez obrót pokrętła 4 znajdującego się w wycięciach stopy oporowej 1 prasy doprowadza się popychacz do styku za szczękami zakotwienia (segregator aktów prawnych).

Następnie odkręca się zawór kotwiący 5 przez dokonanie jednego obrotu w lewo, dzięki czemu całkowita siła naciągowa kabla zostaje przerzucona przez tłoczysko prasy na czoło szczęk zakotwienia. Powoduje to przesunięcie szczęk wraz z kablami do wnętrza bloczku oporowego i silne zazębienie się ostrych nacięć szczęk z kablem. Bezpośrednio po zakotwieniu odchyla się jeden z zaworów rozdzielacza, co powoduje spadek ciśnienia oleju w prasie. Po spadku ciśnienia do zera przeprowadza się ponowny odczyt na mierniku 3 dla ustalenia poślizgu m kabla przy kotwieniu. Dla otrzymania wartości rzeczywistego poślizgu należy pomierzony poślizg zmniejszyć o wartość sprężystego skrócenia odcinka kabla zawartego między zakotwieniem a uchwytem prasy.

Końcową czynnością jest zdjęcie prasy po uprzednim wybiciu szczęki z uchwytu prasy. W tym celu tłoczy się olej do prasy przy otwartych zaworach powrotnym i kotwiącym (promocja 3 w 1). Gdy korpus cylindra prasy oprze się o kołki 6, należy zamknąć zawór kotwiący i odkręcić pokrętło 2 o kilka obrotów. Następnie podwyższa się ciśnienie do wartości około 70″/o ciśnienia naciągowego, co powoduje zwolnienie szczęk z kabla. Po zwolnieniu szczęk zdejmuje się prasę z kabla.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !